Prva Ivanova poslanica (Šarić)/Glava 4.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Prva Ivanova poslanica (Šarić)


1 Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.

2 Po ovome poznajte Duha Božjega: "Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je;

3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.

4 Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći, koji je u vama, negoli koji je u svijetu.

5 Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.

6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas; tko nije od Boga, ne sluša nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude.

7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.

8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.

9 Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.

10 U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

11 Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.

12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.

13 Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.

14 I mi vidjesmo, i svjedočimo, da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.

15 Tkogod prizna, da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

16 I mi upoznasmo i vjerovasmo ljubav, koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.

17 U tom se ljubav Božja u nas usavršuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo u svijetu ovom.

18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

19 Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.

20 Ako tko kaže: "Ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, kojega ne vidi?

21 I ovu zapovijed imamo od njega: "Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega!


Prva Ivanova poslanica (Šarić)