Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 12.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 To su zakoni i naredbe, to ih uvijek, dokle ste god živi na zemlji, imate točno držati u zemlji, koju vam dade u posjed Gospod, Bog otaca vaših.

2 Srušite iz temelja sva mjesta, u kojima su narodi, koje ćete pobijediti, štovali svoje bogove, na visokim brdima, na humovima, pod svakim zelenim drvetom:

3 Porušite žrtvenike njihove! Porazbijajte kamene likove njihove! Popalite sveta stabla njihova! Raskomadajte slike bogova njihovih i istrijebite imena njihova iz tih mjesta!

4 Ne činite tako Gospodu, Bogu svojemu!

5 Nego potražite samo ono mjesto, koje izabere Gospod, Bog vaš, između svih plemenskih područja vaših, da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu. Samo tamo idite!

6 Tamo donosite i žrtve paljenice i zaklanice svoje, desetine svoje, podizanje ruku svojih, zavjete svoje, dragovoljne prinose svoje i prvine goveda i ovaca svojih!

7 Tamo držite s porodicama svojim pred Gospodom, Bogom svojim, gozbu žrtvenu i veselite se svačim, što zaradiste radom ruku svojih, i čim vas blagoslovi Gospod, Bog vaš!

8 Ne činite ubuduće više po svojoj volji, kako sada ovdje još činimo!

9 Jer do sada još ne dođoste do mirnoga posjeda baštine, koju vam hoće da dadne Gospod, Bog vaš.

10 Ali vi ćete prijeći preko Jordana i nastaniti se u zemlji, koju vam hoće da dadne za baštinu Gospod, Bog vaš. On će vas smiriti od svih neprijatelja vaših unaokolo, tako da stanujete bez straha.

11 Onda na mjesto, koje izabere Gospod, Bog vaš, da u njemu nastani ime svoje, donosite sve, što vam zapovijedam, žrtve paljenice i zaklanice svoje, desetine svoje, podizanje ruku svojih, sve žrtve zavjetne svoje, što ih obećaste Gospodu!

12 Veselite se pred Gospodom, Bogom svojim, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s Levitom, koji stanuje u mjestima vašim, jer on nema dijela i baštine kod vas.

13 Čuvaj se, da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kojemgod mjestu, što ga ugledaš!

14 Samo na mjestu, koje Izabere Gospod u jednom od tvojih plemenskih područja, smiješ prinositi žrtve svoje paljenice. Samo tamo učini sve to, što ti zapovijedam!

15 Ipak smiješ po volji klati i jesti meso u svima svojim mjestima, koliko te blagoslovi Gospod, Bog tvoj. Čisti i nečisti smije ga jesti kao gazelu i jelena.

16 Samo krvi ne smijete jesti. Izlijte je na zemlju kao vodu!

17 Desetine svojega žita, vina i ulja ne smiješ jesti u mjestima svojim; također ni prvina goveda i ovaca svojih, ni žrtava zavjetnih svojih, što si ih obećao, ni dragovoljnih prinosa svojih, ni podizanja ruku svojih.

18 Jedi ih samo pred Gospodom, Bogom svojim, na mjestu, koje izabere sebi Gospod, Bog tvoj, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s Levitima, koji stanuju u mjestima tvojim: Veseli se pred Gospodom, Bogom svojim, svačim, što si zaradio radom ruku svojih!

19 Čuvaj se, da ne zapustiš Levita, dok si god živ u zemlji svojoj!

20 Kad raširi Gospod, Bog tvoj, područje tvoje, kao što ti je obećao, i misliš: Rado bih jeo mesa, jer ti ište srce da jede mesa, smiješ jesti mesa, gdjegod ti je volja.

21 Ali je daleko od tebe mjesto, koje Gospod, Bog tvoj, izabra da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu, smiješ zaklati od goveda i ovaca svojih, što ti ih dade Gospod, kako sam ti već zapovjedio, i jesti u mjestima svojim, kako ti je volja.

22 Upravo onako, kako se smije jesti meso gazele i jelena, smiješ to jesti. Nečisti i čisti mogu to jesti,

23 Samo toga se drži, da ne jedeš krvi, jer u krvi je život. Život ne smiješ zajedno s mesom jesti.

24 Ne jedi je, nego je izlij na zemlju kao vodu!

25 Ne jedi je, da bude dobro tebi i djeci tvojoj, ako činiš što je ugodno Gospodu!

26 Samo svete darove, što ih imaš, i zavjetne žrtve svoje uzmi i dođi s njima na mjesto, koje izabere Gospod!

27 Kod žrtava svojih paljenica donesi meso i krv zajedno na žrtvenik Gospoda, Boga svojega! Kod žrtava zaklanica mora se izliti krv na žrtvenik Gospoda, Boga tvojega. Meso smiješ jesti,

28 Drži točno sve zapovijedi, što ti ih dajem, da bude uvijek dobro tebi i potomcima tvojim, jer činiš, što je dobro i pravo pred Gospodom, Bogom svojim!

29 Kad Gospod, Bog tvoj, istrijebi ispred tebe narode, u kojih zemlju ideš da je zaposjedneš, i kad zaposjedneš područje njihovo i nastaniš se u zemlji njihovoj,

30 Tada pazi, da se ne dadneš zavesti od njih i da ne pođeš za njima, izakako su pobijeđeni od tebe! Ne obraćaj se na bogove njihove! Ne pitaj: 'Kako su ti narodi štovali bogove svoje? Ja ću također tako činiti!

31 Ne čini tako Gospodu, Bogu svojemu, jer sve, što je Gospodu gnusoba, na koju on mrzi, čine oni u čast bogovima svojim. Dapače sinove i kćeri svoje spaljuju u čast bogovima svojim.

32 Držite točno sve, što vam zapovijedam! Ništa k tomu ne dodavajte, ništa od toga ne oduzimajte!


Ponovljeni zakon (Šarić)