Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 11.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Ljubi dakle Gospoda, Boga svojega, i izvršuj uvijek ustanovu njegovu, zakone njegove, naredbe njegove i zapovijedi njegove!

2 Promislite sad dobro: Ne obraćam se na djecu vašu! Oni nijesu proživjeli i na sebi iskusili vodstvo Gospoda, Boga vašega, veličinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu mišicu njegovu,

3 Čudesne znake njegove i djela njegova, što ih učini u Egiptu na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj:

4 Što učini na vojsci egipatskoj, na konjima i kolima njihovim; kako on, kad su vas tjerali, učini, te ih voda Crvenoga mora potopi, i tako ih on, Gospod, uništi do današnjega dana;

5 Onda što vam učini u pustinji, dok ne dođoste do ovoga mjesta;

6 Što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kako zemlja otvori usta svoja i usred svega Izraela proždrije njih i porodice njihove i Šatore njihove i sve, što imadoše.

7 Ne, vi ocima svojim vidjeste sva velika djela, što ih učini Gospod.

8 Zato držite sav zakon, što vam ga nalažem danas, da budete dosta jaki, te uzmete u posjed zemlju, u koju idete, da je osvojite,

9 I da dugo živite u zemlji, za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i potomcima njihovim, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.

10 Jer zemlja, u koju ideš, da je posjedneš, nije kao zemlja egipatska, iz koje ste izašli. Ova se je morala, čim si bio sjeme posijao, natapati nogostupnim spravama kao vrt za zelje.

11 Ali zemlja, u koju idete, da je posjednete, zemlja je, u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski.

12 To je zemlja, za koju se brine Gospod, Bog tvoj, na koju su jednako upravljene oči Gospoda, Boga tvojega, od početka do svršetka godine.

13 Zato ako budete slušali zapovijedi moje, što vam ih dajem danas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, te mu služili svim srcem i svom dušom,

14 Tada ću davati dažd zemlji vašoj u pravo vrijeme, rani dažd i kasni dažd, da mogneš skupiti žito svoje, vino svoje i ulje svoje.

15 I za stoku ću tvoju dati travu na poljima tvojim, i moći ćeš jesti do sitosti.

16 A čuvajte se, da se ne zavara srce vaše, da se odmetnete i služite tuđim bogovima i klanjate im se!

17 Inače raspalit će se na vas srdžba Gospodnja, i zatvorit će nebo. Tada neće više pasti dažd, i zemlja neće više dati roda svojega, Tako ćete brzo iščeznuti iz ove lijepe zemlje, koju vam daje Gospod.

18 Utisnite dakle ove zapovijedi moje u srce svoje i u dušu svoju! Privežite ih kao znak na ruke svoje i nosite ih kao spomenak na čelu!

19 Učite ih djecu svoju i govorite o njima, ili kad ste kod kuće ili na putu, ili kad liježete ili ustajete!

20 Napišite ih na dovratnike kuće svoje i na vrata svoja,

21 Da vi i djeca vaša u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, tako dugo živite, kako dugo bude stajalo nebo nad zemljom!

22 Jer ako budete držali sav zakon ovaj, što vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se držali,

23 Tada će otjerati Gospod sve te narode ispred vas, i pobijedit ćete narode, koji su veći i jači od vas.

24 Svako mjesto, na koje stupi noga vaša, bit će vaše. Od pustinje do Libanona, od rijeke Eufrata, do mora zapadnoga dosezat će područje vaše.

25 Nitko se neće održati pred vama. Strah i trepet pred vama raširit će Gospod, Bog vaš, preko sve zemlje, na koju stupite, kao što vam obeća.

26 Eto, iznosim dana pred vas blagoslov i prokletstvo:

27 Blagoslov, ako budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih dajem danas.

28 A prokletstvo, ako ne budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ako skrenete s puta, što vam ga pokazujem danas, da trčite za bogovima, kojih ne poznajete.

29 I kad te uvede Gospod, Bog tvoj, u zemlju, u koju ide, da je posjedne, tada izreci blagoslov na gori Gerizimu, a prokletstvo na gori Ebalu.

30 One su s onu stranu Jordana uz cestu zapadnu u zemlji Kanaanaca, koji prebivaju u ravni prema Gilgalu kod terebinte Morejeve.

31 Tako sad prijeđite Jordan, da posjednete zemlju, koju vam daje Gospod, Bog vaš! Kad je osvojite, onda se nastanite u njoj!

32 I držite točno sve zakone i naredbe, to vam ih dajem danas! Neka bude samo jedno Svetište!


Ponovljeni zakon (Šarić)