Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)/Glava 6.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)


1 Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.

2 A koji imaju vjernike za gospodare, neka ih ne cijene manje, što su braća, nego još bolje neka služe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro čine. Ovo uči i svojski preporuči!

3 Ako li tko drukčije uči i ne pristaje na zdrave riječi Gospodina našega Isusa Krista i na nauku pobožnu,

4 Taj se je naduo i ne zna ništa, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda što postaje zavist, svađa, psovke, zle sumnje,

5 Neprestane razmirice ljudi, koji su u svojemu sudu pokvareni i bez istine, koji misle, da je pobožnost sredstvo za dobitak.

6 U istinu velik je dobitak pobožnost, kad je spojena sa zadovoljstvom.

7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet; bez sumnje ne možemo ništa ni odnijeti.

8 A kad imamo hranu i odjeću, ovim budimo zadovoljni!

9 Jer koji hoće da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i škodljive želje, koje bacaju ljude u propast i pogibao.

10 Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge.

11 A ti, o čovječe Božji, bježi od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti!

12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni život vječni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.

13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oživljuje, i Kristom Isusom, koji je položio pred Poncijem Pilatom svjedočanstvo, dobru ispovijest,

14 Da držiš ovu zapovijed neokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina našega Isusa Krista,

15 Što će ga u svoje vrijeme pokazati Blagoslovljeni i jedini vladalac, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.

16 Koji jedini ima besmrtnost i prebiva u svjetlosti, kojoj se ne može pristupiti; kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti može vidjeti; kojemu čast i vlast vječna! Amen.

17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak;

18 Neka dobro čine, neka se obogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi i međusobno dijele.

19 Neka skupljaju sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu život istiniti!

20 O Timoteju, sačuvaj, što ti je povjereno, kloneći se nevaljalih i ispraznih riječi u govoru i prepiranja i lažno nazvanoga znanja,

21 Kojim neki hvaleći se otpadoše od vjere. Milost s tobom! Amen.


Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)