Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)/Glava 5.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)


1 Starijega ne karaj, nego ga upozori kao oca, mlađe kao braću;

2 Stare žene kao majke, mlađe kao sestre sa svom čistoćom!

3 Udovice poštuj, koje su zaista udovice!

4 Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije svoju kuću poštovati i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.

5 A koja je zaista udovica i usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjama noć i dan.

6 A ona koja je u slastima, mrtva je iako je i živa.

7 I ovo zapovijedaj, da budu besprijekorne!

8 Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.

9 Udovica neka se ne izabere mlađa od šezdeset godina, koja je bila jednome mužu žena,

10 I koja ima svjedočanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim djelom.

11 A mlađe udovice odbij; jer kad postanu raskošne protiv Krista, hoće da se udaju,

12 I navlače na se osudu, što prvu vjeru pokvariše.

13 A ujedno i besposlene uče se obilaziti po kućama, a ne samo besposlene, nego i jezične i radoznale, pa govore, što ne treba.

14 Hoću dakle, da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu domaćice, a nikakve prilike da ne daju protivniku za psovanje.

15 Jer se već neke okrenuše za sotonom.

16 Ako koji vjerni ili koja vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da se ne optereti crkva, da one, koje su zaista udovice, može zadovoljiti.

17 Starješine, koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke časti, osobito koji se trude u riječi i nauci!

18 Jer Pismo govori: "Volu, koji vrše, ne zavezuj usta" , i "radnik je dostojan svoje plaće".

19 Protiv svećenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri i svjedoka!

20 A koji griješe, pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah!

21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima, da ovo držiš bez predrasude, ne čineći ništa iz pristranosti.

22 Ruku brzo ne polaži ni na koga, niti budi dionik tuđih grijeha! Drži sebe čista!

23 Više ne pij vode, nego pij pomalo vina zbog želuca i čestih svojih slabosti!

24 Nekih su ljudi grijehi očevidni i idu na sud pred njima, a nekih idu za njima.

25 Tako su i dobra djela očevidna, i koja su drukčija, ne mogu se skriti.


Pavlova prva poslanica Timoteju (Šarić)