Pavlova poslanica Hebrejima (Šarić)/Glava 11.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova poslanica Hebrejima (Šarić)


1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

2 Jer u njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo.

3 Vjerom poznajemo, da je svijet riječju Božjom zgotovljen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.

4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju žetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedočanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoči za dare njegove, i po njoj on mrtav još govori,

5 Vjerom bi Henok prenesen, da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog premjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo, da je ugodio Bogu.

6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

7 Vjerom Noa primivši objavu o onome, što još ne vidje, poboja se; načini kovčeg za spasenje kuće svoje, kojom osudi sav svijet, i postade baštinik pravde po vjeri.

8 Vjerom posluša Abraham, kad bi pozvan da izađe na mjesto, koje je imao da primi u baštinu, izađe ne znajući, kamo ide.

9 Vjerom se preselio u zemlju obećanja kao u tuđu, i u šatorima je stanovao s Izakom i Jakovom, subaštinicima istoga obećanja;

10 Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog,

11 Vjerom i sama Serah primi silu, da zatrudni i unatoč poodmakloj dobi, jer je vjerovala, da je vjeran onaj, koji je bio obećao.

12 Zato se i rodiše od jednoga, i to gotovo mrtvoga, potomci: "mnogobrojni kao zvijezde nebeske i nebrojeni kao pijesak na obali morskoj.

13 U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,

14 Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.

15 I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi vremena da se vrate.

16 Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.

17 Vjerom prikaza Abraham Izaka, kad bi kušan, i jedinorođenoga je prikazao on, koji je bio primio obećanja,

18 I kojemu bi kazano: "U Izaku nazvat će ti se potomstvo."

19 Jer je mislio, da Bog može i od mrtvih uskrsnuti; zato ga i natrag dobi, da bude lika.

20 Vjerom blagoslovi Izak Jakova i Ezava u stvarima budućim.

21 Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josipova i nagnu se duboko nad vršak palice svoje.

22 Vjerom se spominje Josip umirući izlaska sinova Izraelovih i zapovijeda za kosti svoje.

23 Vjerom su Mojsija, pošto se rodi, tri mjeseca skrivali roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete i ne pobojaše se zapovijedi kraljeve.

24 Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sinom kćeri Faraonove;

25 I volio je stradati s narodom Božjim, negoli imati časovit užitak grijeha,

26 Državši sramotu Kristovu za veće bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaću,

27 Vjerom ostavi Egipat, ne pobojavši se srdžbe kraljeve, jer je ustrajao, kao da bi vidio Nevidljivoga.

28 Vjerom je svetkovao blagdan Pashe i škropio krvlju, da se onaj, koji je ubijao, ne dotakne njihovih prvorođenaca.

29 Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhoj zemlji, dok se Egipćani, kad su to pokušali, utopiše.

30 Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazilo oko njih sedam dana.

31 Vjerom Rahaba bludnica ne pogiba s nevjernicima, jer je bila primila uhode s mirom.

32 I što još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena, kad bih stao pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftahi, Davidu, Samuelu i prorocima,

33 Koji vjerom pobijediše kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,

34 Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše vojske tuđe;

35 žene primiše svoje mrtve uskrsnućem a drugi su bili pobijeni ne primivši oslobođenja, da dobiju bolje uskrsnuće;

36 A drugi pogrde i udarce podnesoše, pa još okove i tamnice;

37 Bili su kamenovani mučeni, prepiljeni, posječeni od mača pomriješe; obilazili su u ovčjim kožusima, u kozjim kožama, u oskudici, u nevolji, u sramoti;

38 Kojih nije bio dostojan svijet; potucali se po pustinjama, po gorama i pučinama, i po Jamama zemaljskim.

39 I ovi svi, koji su dobili vjerom svjedočanstvo, ne primiše obećanja,

40 Jer je Bog nešto bolje za nas odredio, da ne prime bez nas savršenstva.


Pavlova poslanica Hebrejima (Šarić)