Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)/Glava 4.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)


1 Zato, jer imamo ovu službu zbog milosrđa, koje smo postigli, ne sustajemo,

2 Nego se odričemo tajnoga srama, ne živimo u lukavstvu, niti iskrivljujemo riječ Božju, nego se navješćivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.

3 A ako li je i pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno, koji ginu,

4 U kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja.

5 Jer sami sebe ne propovijedamo, nego Krista Isusa Gospodina, a sebe vaše sluge zbog Isusa.

6 Jer Bog, koji reče: "Iz tame neka zasvijetli svjetlost", zasvijetlio je u srcima našim, da svijetli poznanje slave Božje u lieu Isusa Krista.

7 Ali ovo blago imamo u zemljanim posudama, da obilje sile bude od Boga, a ne od nas.

8 U svemu trpimo nevolje, ali nijesmo potišteni; zbunjeni smo, ali ne očajavamo;

9 Progone nas, ali nijesmo ostavljeni; pritiskuju nas, ali ne ginemo;

10 Uvijek nosimo naokolo smrt Isusovu na tijelu, da se i život Isusov na tijelu našemu očituje.

11 Jer se mi uvijek, dok smo živi, predajemo na smrt zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na smrtnome tijelu našemu.

12 Dakle smrt djeluje u nama, a život u vama

13 A imajući isti duh vjere, kao što je pisano: "Vjerovao sam, zato govorio sam"; i mi vjerujemo, zato i govorimo;

14 Znajući, da će onaj, koji uskrsnu Isusa, i nas s Isusom uskrsnuti, i postaviti s vama.

15 Jer je sve zbog vas, da milost, rastući zahvalom mnogih, služi na što veću slavu Božju.

16 Zato ne sustajemo, nego ako se naš vanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dana u dan.

17 Jer naša sadašnja i časovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vječnu slavu, koja sve nadvisuje,

18 Nama, koji ne gledamo na ovo, što se vidi, nego na ono, što se ne vidi, jer je ovo, što se vidi, za vrijeme, a ono, što se ne vidi, vječno.


Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)