Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)/Glava 3.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)


1 Počijemo li opet sami sebe preporučivati? ili trebamo li kao neki preporučnih poslanica na vas i i od vas?

2 Vi ste naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi;

3 Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izrađena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.

4 A takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.

5 Ne da smo sposobni od sebe pomisliti što kao od sebe, nego je naša sposobnost od Boga,

6 Koji i učini nas sposobne da budemo sluge Novoga Zavjeta, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.

7 Ako li je služba smrti koja je u kamenje urezana slovima, bila u slavi, tako da sinovi Izraelovi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova, koja prestaje:

8 Kamo li neće mnogo većma služba Duha biti u slavi?

9 Jer ako je služba osude slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi.

10 Jer i nije slavno, što se je proslavilo s ove strane, zbog prevelike slave.

11 Jer ako je slavno, što prestaje, mnogo je većma slavno ono, što ostaje.

12 Imajući dakle takvu nadu s velikom smjelošću radimo;

13 I ne kao što je Mojsije metao pokrivalo na lice svoje, da ne bi sinovi Izraelovi gledali svršetka onome, što prestaje.

14 Ali otvrdnuše misli njihove; jer današnjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u čitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje.

15 Nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo stoji na srcu njihovu.

16 A kad se obrati Gospodinu, oduzima se pokrivalo.

17 A Gospodin je Duh; a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.

18 A mi svi, koji otkrivenim licem i gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.


Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)