Prijeđi na sadržaj

Odluka o ukidanju hrvatske kraljevske dvorske kancelarije (1869)

Izvor: Wikizvor

Obznana Kraljevskog namjesničkog vijeća Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije o ukidanje Kraljevske dalmatinsko-hrvatsko-slavonske dvorske kancelarije
autor: Kraljevsko namjesničko vijeće

Odluka kojom se ukida Kraljevska hrvatska dvorska kancelarije te u skladu sa prethodno usvojenom Hrvatsko-ugarskom nagodbom (zak. čl. XXX. 1868.) njezine ovlasti preuzima Kraljevsko hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko ministarstvo pri ugarskom Vijeću ministara. Obznana je objavljena u Sbornik zakona i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1869. god. (komad I.-VIII., br 1.-18., str. 2), Zagreb 1870. Brzotiskom narodne tiskanice dra. Ljudevita Gaja

Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Hrvatska dvorska kancelarija potražite u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.


Obznana kr. namiestničkoga vieća kraljevinah Dalmacije,
Hèrvatske i Slavonije od 2. veljače 1869.,


O dokinutju dielovanja kr. dvorske kancelarije za kraljevinu Dalmaciju, Hèrvatsku i Slavoniju.


Njegovo c. kr. i apostolsko Veličanstvo blagoizvolilo je previšnjim ručnim pismom od 28. Siečnja 1868. premilostivo odobriti, da u smislu §. 55. ugarskog zakonskoga čl. 30. 1868. ukinuti se imajuća kr. hèrv-slav. kancelarija dvorska dne 31. Siečnja t. g. dielovanje svoje dokinuti imade, i odrediti, da hrv.-slav.-dalm. ministarstvo ujedno sva ona važnija agenda, u kojih je je ista kancelarija dvorska vlastna bila odlučivati u trećoj molbi, predbježno preuzeti, i sve do onoga vremena rukovoditi imade, dok ustrojstvo zemaljske autonomne vlade od hrv.-slav. sabor predloženo, i od Nj. Veličanstva previšnje sankcionirano bude.


Isto je tako zajedničko ugar.-hèrvatsko ministarstvo opredieljeno si zakonom o nagodbi, sklopljenoj medju kraljevinom Ugarskom i kraljevinami Hèrvatskom i Slavonijom, djelovanje podpuno nastupilo, i s tim skopčana prava i dužnosti u podpunoj mjeri preuzelo.


Zlatarović s.r. Vardian s.r.


Izvor:

österreichische nationalbibliothek Sbornik zakona i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1869. god. (komad I.-VIII., br 1.-18., str. 2), Zagreb 1870. Brzotiskom narodne tiskanice dra. Ljudevita Gaja

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer nije nikad bilo zaštićeno autorskim pravima.

Takva su djela ili od samog nastanka oslobođena autorskih prava ili nastala prije uspostave autorskih prava.