O ovčice, krotko stado

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
O ovčice, krotko stado
autor: Ivan Bunić Vučić


O ovčice, krotko stado,
   moji jaganjci, mirna obćino,
   tiha družbo i ma nado,
   blago dobro me jedino!

Vi ste čuli i vidili
   koje muke, trude i jade
   ljubav trpiet' mene usili
   s pastierice liepe i mlade.

Zato sada k njoj pođite,
   ucviljeno ter blejeći,
   za me milos' isprosite
   ku ne mogoh ja cvileći.

Ako vam se toj dogodi,
   na livade na zelene
   srećno stado sa mnom hodi
   gdi travica mlada zene.

Da pasete veselije,
   sviročicom ja ću u piesni
   pripievati najmilije
   nje ljepotu, me ljuvezni.

To li vam se toj ne zbude,
   k meni se opet ne vraća'te,
   il' neka vas ona bljude
   il' se puste svud skita'te!

Ili pastir ili vila
   za me upita, rec'te istinu:
   Rakle liepa i nemila
   umori ga, prav poginu.


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.