Minerva/Predgovor nakladnika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Redakcija Leksikon Minerva
Predgovor nakladnika
Predgovor redaktora

Potreba leksikona na našem jeziku osjeća se odavna. Mnogobrojna naša čitalačka publika, naučni radnici, inteligencija i ljudi željni znanja bili su dosad upućeni na djela, koja su dolazila iz inozemstva.

Da tome doskočimo i da udovoljimo općoj potrebi, izdajemo Leksikon Minerva. Izdavanje ovoga djela pretstavlja pionirski rad, jer je to ne samo prvi naš, već uopće prvi leksikon na slavenskom Jugu.

Redakciju leksikona povjerili smo g. Dru. Gustavu Šamšaloviću, red. profesoru Više pedagoške škole i docentu Univerziteta u Zagrebu, koji je tu zadaću zamjernom požrtvovnošću i velikim znanjem izvršio. Redaktoru, njegovim pomoćnicima, saradnicima, koji su se spremno odazvali da sarađuju na tom djelu, štampariji i ostalima, koji su pridonijeli, da prvi domaći leksikon možemo objaviti u tom obliku, zahvaljujemo na uloženom trudu.

Naša je želja, da Leksikon Minerva ispuni zadaću, kojoj je namijenjen i da postane potrebnim, pouzdanim i mnogo upotrebljavanim priručnikom.

Zagreb, u novembru 1935

MINERVA NAKLADNA KNJIŽARA D. D.