Levitik (TOB e.p. T.D.)/Dopuna: Tablica za zavjete

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Dopuna: Tablica za zavjete

 • 27 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 » Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Kad se ispuni jedan zavjet dan GOSPODU temeljeći se na vrijednosti jedne osobe,
 • 3 evo vrijednost: Za jednog čovjeka, između dvadeset i 60 godina, vrijednost je 50 sikala[152] srebra - u novcima iz *svetišta - ;
 • 4 za jednu ženu, vrijednost je 30 sikala;
 • 5 za nekog između pet i šest godina, vrijednost jednog dječaka je dvadeset sikala, ona jedne djevojčice, deset sikala srebra;
 • 6 za nekog između jednog mjeseca i pet godina, vrijednost jednog dječaka je pet sikala srebra, ona jedne djevojčice, tri sikla srebra;
 • 7 za nekog od šezdeset godina ili više, vrijednost jednog čovjeka je petnaest sikala, jedne žene, deset sikala.
 • 8 Ako je netko suviše siromašan za držati se određene vrijednosti, on stavlja pred svećenika zavjetovanu osobu, da svećenik izvrši vrjednovanje; svećenik ga vrjednuje uz pomoć sredstava onoga koji je načinio zavjet.
 • 9 Ako se radi o jednoj životinji uzetoj između onih koje se mogu donijeti kao dar GOSPODU, svaka životinja koja bude darovana GOSPODU jest *presveta stvar;
 • 10 ne nadomješta se niti zamjenjuje, ne više jedna dobra umjesto jedne loše, nego li jedna loša umjesto jedne dobre. Ako li se ipak izvrši zamjena jedne životinje za drugu, zamijenjena životinja i on druga svete su stvari.
 • 11 Ako se radi o jednoj *nečistoj životinji, od onih koje se ne mogu donijeti na dar pred GOSPODA, stavlja se životinja pred svećenika;
 • 12 svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i ostaje se pri vrjednovanju svećenikovom; 13 ako se nju hoće otkupiti, dodaje se jedna petina od izvršenog vrjednovanja.
 • 14 Ako se posvećuje svoja kuća kao sveta stvar za GOSPODA, svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i drži se vrijednosti određene po svećeniku.
 • 15 Ako onaj koji je posvetio svoju kuću hoće nju otkupiti, dodaje se jedna petina cijeni vrjednovanja, i ona je njegova.
 • 16 Ako netko posvećuje GOSPODU neko polje svojeg vlasništva, vrijednost je u službi onog što se tu može zasijavati: 50 sikala srebra po homeru[153] sjemena ječma;
 • 17 ako se posvećuje svoje polje od obljetničke godine, drži se te vrijednosti;
 • 18 ako se posvećuje svoje polje poslije obljetničke godine, svećenik računa sumu u funkciji godina koje ostaju sve do godine jubileja, i ima tu smanjenja vrijednosti od određene vrijednosti.
 • 19 Ako onaj koji posvećuje svoje polje računa otkupiti svoje polje, on dodaje jednu petinu vrijednosti i polje mu pripada.
 • 20 Ako, da ne otkupljuje polje, on ga prodaje nekom drugom, nema više prava otkupa,
 • 21 i polje u času svojeg oslobođenja o jubileju, bit će sveta stvar za GOSPODA, kao jedno polje zavjetovano po zabrani[154]; ono će postati vlasništvo svećenikovo.
 • 22 Ako se GOSPODU posvećuje jedno kupljeno polje, koje nije dio baštinjenog vlasništva,
 • 23 svećenik izračunava iznos njegove vrijednosti sve do godine jubileja, i taj se iznos daje tog istog dana; to je jedna sveta stvar za GOSPODA.
 • 24 Od godine jubileja, polje će se vratiti onome koji ga je bio kupio, onome čiji je to zemljišni posjed.
 • 25 Svako vrjednovanje bit će izvršeno u siklima svetišta. - Sikl vrijedi dvadeset gera[155].
 • 26 Očigledno, jedan čovjek ne može posvetiti jedno prvorođeno od svoje stoke, koje, kao prvorođeno već pripada GOSPODU.
 • 27 Ako se radi o jednoj nečistoj životinji, nju se može otkupiti, dodajući jednu petinu vrijednosti; ako ona nije otkupljena, prodaje se prema vrjednovanju.
 • 28 Što više, od svega što se posjeduje - čovjek, životinja ili polje u vlasništvu - ono što se zavjetovalo GOSPODU po zabrani ne može biti prodano ni otkupljeno: sve što je zavjetovano po zabrani je presveta stvar za GOSPODA;
 • 29 i nikoji čovjek zavjetovan po zabrani ne može biti otkupljen: on će biti usmrćen.
 • 30 Svaki dîm[156] zemlje predujmljene na plodove zemaljske ili na plodove s drveta, pripada GOSPODU: to je sveta stvar za GOSPODA.
 • 31 Ako netko namjerava otkupiti nešto od svojeg dîma, on dodaje petinu.
 • 32 Svaki dîm od krupne ili sitne stoke, tj. svaka desetina životinje koja prođe ispod pastirskog štapa[157], sveta je stvar za GOSPODA ;
 • 33 ne traže se dobre ili loše, i ne vrši se zamjena; ako do toga ipak dođe; ako se ipak izvrši zamjena, zamijenjena životinja i ona druga svete su stvari: ne može ih se otkupiti. «
 • 34 Takve su zapovjedi koje GOSPOD dade Mojsiju za sinove Izraelove, na planini Sinaj.


Levitik (TOB e.p. T.D.)