Evanđelje po Marku (Šarić)/Glava 14.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Marku (Šarić)


1 Poslije dva dana bio je blagdan Pashe, blagdan beskvasnih kruhova. Tada su tražili glavari svećenički i književnici priliku, da ga iz prijevare uhvate i ubiju.

2 Ali rekoše: "Samo ne na blagdan! Inače se pobuni narod."

3 Kad je on boravio u Betaniji u kući Simona Gubavca i bio za stolom, dođe žena s posudom alabastrenom, punom dragocjenoga čistog nardova ulja. Ona razbi posudu alabastrenu i izli ulje na glavu njegovu.

4 Na to se neki rasrdiše i rekoše jedan drugome: "Čemu ovo rasipanje pomasti?

5 Mogla se je ta pomast prodati za više od trista denara i dati ih siromasima." I mrmljali su na nju.

6 A Isus reče: "Ostavite je! Zašto je žalostite? Ona učini dobro djelo na meni.

7 Jer siromaha imate svagda među sobom i možete im dobro činiti, kadgod hoćete; a mene nemate svagda.

8 Ona je učinila, što je mogla: "ona pomaza unaprijed tijelo moje za pokop.

9 Zaista, kažem vam: "Svuda po svemu svijetu, gdje se propovijeda evanđelje, govorit će se i za spomen njezin, što je učinila ona."

10 Tada otide Juda Iskariot, jedan od dvanaestorice, k poglavarima svećeničkim, da im ga izda.

11 Oni se obradovaše, kad to čuše, i obećaše mu dati novaca. Sad je tražio zgodu, da, ga izda

12 U prvi dan beskvasnih kruhova, kad se običavalo klati Pashalno janje, upitaše ga učenici njegovi: "Kamo da idemo, da pripravimo za te Pashalno janje?"

13 Tada posla dvojicu svojih učenika i naloži im: "Idite u grad! Tamo će vas sresti čovjek s krčagom. Idite za njim;

14 I gdje uđe, kažite gospodaru one kuće: "Učitelj pita: "Gdje je soba, u kojoj mogu blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim?

15 On će vam pokazati veliku opremljenu dvoranu. Ondje nam zgotovite!

16 Učenici otidoše u grad i nađoše, kao što im je bio rekao, i pripremiše Pashalnu večeru.

17 Kad bi uveče, dođe s dvanaestoricom.

18 Kad su bili za stolom i jeli, reče Isus: "Zaista, kažem vam: "Jedan od vas, koji jede s menom, izdat će me."

19 Ožalošćeni pitali su ga jedan za drugim: "Da nijesam ja?"

20 On im reče: "Jedan je od vas dvanaestorice, jedan, koji umače s menom u zdjelu.

21 Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega; ali teško čovjeku, koji izda Sina čovječjega! Bolje bi bilo tomu čovjeku, da se nije rodio."

22 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im ga i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje."

23 Tada uze čašu, zahvali i dade im je, i pili su iz nje svi.

24 Pritom im reče: "Ovo je krv moja Novoga Zavjeta, koja se prolijeva za mnoge.

25 Zaista, kažem vam: "Više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem."

26 Tada izmoliše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru.

27 Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi spotaknuti zbog mene ovu noć, jer stoji pisano: "Udarit ću pastira, onda će se razbježati ovce.

28 Ali iza uskrsnuća svojega ići ću pred vama u Galileju."

29 Petar mu odgovori: "Ako se i svi spotaknu, ja se neću."

30 Isus mu reče: "Zaista, kažem ti: "Još noćas, prije nego pijetao dva puta zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti."

31 A on je još revnije uvjeravao: "I ako bi morao poći u smrt s tobom, neću te zatajiti." Tako su tvrdili i svi drugi.

32 Dođoše u zaselak, koji se zvao Getsemani. On reče učenicima svojim: "Sjedite ovdje, dok se pomolim!"

33 Samo Petra, Jakova i Ivana uze sobom. Tada počne drhtati i plašiti se.

34 Reče im: "Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!"

35 Tada otide malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se je, da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće.

36 "Aba Oče", reče, tebi je sve moguće; uzmi ovu čašu od mene Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš."

37 Tada dođe opet i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: "Simone, ti spavaš? Zar nijesi mogao bdjeti ni jednu uru?

38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo."

39 Udalji se po drugi put i pomoli se istim riječima.

40 Kad se je vratio, nađe ih opet gdje spavaju. Oči su im bile otežale, i nijesu znali, što bi mu odgovorili.

41 Dođe po treći put i reče im: "Jednako spavate i počivate? Dosta Došao je čas. Evo, Sin čovječji predat će se u ruke grješnicima.

42 Ustanite, hajdemo! Evo, izdajnik se moj približuje!"

43 Dok je još govorio, dođe već Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim četa velika s mačevima i toljagama po nalogu glavara svećeničkih, književnika i starješina.

44 A izdajnik je bio s njima ugovorio znak: "Koga ja cjelivam, taj je. Uhvatite ga i odvedite ga oprezno!"

45 Kad dođe, odmah pristupi k njemu poljubi ga i reče: "Učitelju!"

46 Sada metnuše ruke na njega i uhvatiše gas

47 A jedan od onih, što su stajali ondje, potegnu mač, udari njim slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.

48 Isus im reče: "Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite.

49 Svaki dan sam bio među vama u hramu i učio, i nijeste me uhvatili. Ali se mora ispuniti Pi, smo."

50 Tada ga ostaviše i pobjegoše svi.

51 A jedan mladić, koji je na golu tijelu nosio samo platnenu haljinu, išao je za njim; i uhvatiše ga.

52 A on ostavi platnenu haljinu i go pobježe od njih.

53 Odvedoše Isusa k velikomu svećeniku. Tamo su se skupili svi glavari svećenički, starješine i književnici.

54 Petar je išao za njim izdaleka do u dvorište velikoga svećenika. Ondje sjede sa slugama uz vatru, i grijao se.

55 Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su svjedočanstvo proti Isusu, da ga ubiju. Ali ne nađoše nijedno.

56 Istina, iznesoše mnoge lažne izjave o njemu, ali izjave njihove nijesu bile suglasne.

57 Neki još ustadoše i lažno izjaviše o njemu:

58 "Mi smo čuli gdje on govori: "Ja ću porušiti ovaj hram, koji je sagrađen čovječjom rukom i u tri dana sagradit ću drugi, koji nije načinjen čovječjom rukom."

59 Ali ni u tom nije se slagala izjava njihova.

60 Tada se diže veliki svećenik, stupi na sredinu i zapita Isusa: "Zar nemaš ništa da odgovoriš na to, što ovi iznose protiv tebe?"

61 On je šutio i nije ništa odgovorio. Opet ga zapita veliki svećenik: "Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?"

62 A Isus odgovori: "Ja sam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim."

63 Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: "Čemu trebamo još svjedoke?

64 Čuli ste hulu na Boga; što vam se čini?" Oni jednoglasno izjaviše, da je zaslužio smrt.

65 I neki su pljuvali na njega, pokrivali mu lice, udarali ga rukama i rugali se: "Proreci!" Sluge su ga udarale po obrazu.

66 Dok je Petar bio dolje u dvorištu, dođe jedna od sluškinja velikog svećenika.

67 Kad vidje, kako se grije Petar, pogleda na njega i reče: "I ti si bio s Isusom Nazarećaninom."

68 On zataji i reče: "Ne znam i ne razumijem, što govoriš." Tada izađe u predvorje. I pijetao zapjeva.

69 I kad ga vidje ondje sluškinja, reče onima, što su tu stajali: "Ovaj je jedan od njih."

70 On zataji opet. Malo zatim oni, što su okolo stajali, rekoše Petru: "Doista si ti jedan od njih, jer si Galilejac."

71 Tada se počne kleti i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka, o kojem govorite."

72 Odmah zapjeva pijetao po drugi put. I Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus: "Prije nego zapjeva pijetao dva puta, zatajit ćeš me tri puta." I on proplaka.


Evanđelje po Marku (Šarić)