Evanđelje po Marku (Šarić)/Glava 13.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Marku (Šarić)


1 Kad je izlazio iz hrama, reče mu jedan od učenika njegovih: "Učitelju, gle ovo silno kamenje, ove silne građevine!"

2 Isus mu reče: "Vidiš li te sjajne građevine? Ni kamen na kamenu neće ovdje ostati, koji se neće porušiti."

3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori prema hramu, upitaše ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: "

4 "Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak, kad će se to sve ispuniti?"

5 Isus im odgovori: "Pazite, da vas tko ne zavede!

6 Jer će mnogi doći u moje ime i reći: "Ja sam. I mnoge će zavesti.

7 Kad čujete ratove i glasove o ratovima, nemojte se smesti! To mora tako doći, ali još nije stim svršetak.

8 Jer će se podići narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresi na sve strane i glad. Ali to je istom početak jadima.

9 Čuvajte se! Predavat će vas zbog mene na sudove, bičevat će vas u sinagogama i vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da svjedočite pred njima.

10 Svima narodima mora se najprije navijestiti evanđelje.

11 Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se, što ćete govoriti; nego recite, što vam se da u onaj čas, jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Sveti.

12 Brat će svojega brata, otac će svojega sina predati na smrt. Djeca će ustati na svoje roditelje i usmrtit će ih!

13 Zbog imena mojega bit ćete od svih mrženi Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.

14 Kad vidite mrzost opustošenja ondje, gdje ne bi smjela biti - tko čita, neka razumije! - onda neka ljudi u Judeji bježe u gore!

15 Tko je na krovu, neka ne silazi u kuću i neka ne ulazi, da uzme što sobom iz kuće!

16 Tko je u polju, neka se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju!

17 Teško trudnima i dojiljama u one dane!

18 Molite se, da se to ne dogodi u zimu!

19 U one dane bit će nevolja, I kakve nije bilo od početka svijeta, što ga je Bog stvorio, do sada, niti će je ikad biti.

20 Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio ni jedan čovjek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane.

21 Ako vam onda tko rekne: "Ovdje je Krist? Ondje je on! ne vjerujte!

22 Jer će ustati lažni Kristovi i lažni proroci i činit će znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.

23 Budite dakle na oprezu! Eto, sve vam rekoh unaprijed.

24 U dane poslije te nevolje sunce će pomrčati i mjesec svoju svjetlost izgubiti,

25 Zvijezde će padati s neba i sile se nebeske pokrenuti.

26 Tada će se vidjeti gdje dolazi Sin čovječji na oblacima s velikom moći i slavom.

27 On će poslati anđele svoje i skupit će izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.

28 Od smokve naučite prispodobu: "Kad njezine grane postanu sočne i potjeraju lišće, onda znate, da je blizu ljeto.

29 Tako i vi, kad vidite ovo da nastaje, znajte, da je to pred vratima.

30 Zaista, kažem vam: "Ovaj naraštaj neće proći, dok se ovo sve ne zbude.

31 Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

32 A onaj dan i onaj čas ne zna nitko, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.

33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.

34 Ono je kao u čovjeka, koji je pošao na put. Kad je ostavljao kuću svoju, predao je slugama svojim kućanstvo, svakomu je odredio svoj posao, vrataru je naložio, da bude budan.

35 Budite dakle budni, jer ne znate, kad dolazi gospodar kuće, je li uveče ili u ponoći ili u pijetle ili ujutro.

36 Mogao bi doći iznenada i naći vas gdje spavate.

37 Što vama kažem, kažem svima: "Budite budni!"


Evanđelje po Marku (Šarić)