Evanđelje po Luki (Šarić)/Glava 3.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Luki (Šarić)


1 Bilo je u petnaestoj godini vladanja cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj u Judeji, Herod četverovlasnik u Galileji, njegov brat Filip četverovlasnik u Itureji i u pokrajini Trahonitskoj, Lizanija četverovlasnik u Abileni.

2 Veliki svećenici bili su Ana i Kaifa. Tada dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu u pustinji.

3 On prođe svu okolinu na Jordanu, i propovijedao je krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.

4 Kako stoji napisano u knjizi govora proroka Izaije: "Glas onoga, što viče u pustinji: "Pripravite put Gospodnji, poravnajte staze njegove!

5 Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne; što je krivo, neka bude pravo, što je neravno, neka bude ravan put!

6 I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje."

7 A ovako je on govorio narodu, što je izlazio krštenje: "Leglo zmijino, tko vam je rekao, da biste mogli umaći gnjevu, što dolazi?

8 Rodite rodove obraćenja! Ne govorite u sebi: "Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja!

9 Već je sjekira položena na korijen drveću. Svako drvo, koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj se baca."

10 Tada ga upitaše ljudi: "Što da činimo?"

11 On im odgovori: "Tko ima dvoje haljine, neka da jednu onome, koji nema nijednu; i tko ima hrane, neka čini isto tako!"

12 I carinici dođoše, da ih krsti. Upitaše ga: "Učitelju, što da činimo?"

13 On im odgovori: "Ne tražite više, nego što vam je određeno!"

14 Isto tako upitaše ga vojnici: "Što da činimo?" Odgovori im: "Nikomu ne činite sile i prijevare, i budite zadovoljni svojom plaćom!

15 Narod je bio u napetosti. Svi su mislili u sebi, da nije Ivan možda Krist?

16 A Ivan izjavi svima: "Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moćniji od mene. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

17 Vijačom u ruci očistit će gumno svoje; pšenicu će skupiti u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti u ognju neugasivu."

18 Još mnoge druge opomene dao je narodu i navješćivao mu radosnu vijest.

19 Četverovlasnik Herod, kojega je bio ukorio zbog Herodijade, žene brata njegova, i zbog svih drugih sramota,

20 Dade još povrh svega baciti Ivana u tamnicu.

21 Kad se je krstio sav narod, primi krštenje također Isus. Dok se je molio, otvori se nebo.

22 Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: "Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao."

23 Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov.

24 Sin Levijev, sin Melkijev, sin Janajev, sin Josipov,

25 Sin Matatijin, sin Amosov, sin Nahumov, sin Heslijev, sin Nagajev,

26 Sin Mahatov, sin Matatijin, sin Semejev, sin Josipov, sin Judin,

27 Sin Joanasov, sin Resin, sin Zerubabelov, sin Šealtielov, sin Nerijev,

28 Sin Melkijev, sin Adijev, sin Kosamov, sin Elmadamov, sin Erov,

29 Sin Jošuin, sin Eliezerov, sin Jorimov, sin Matatov, sin Levijev,

30 Sin Simeonov, sin Judin, sin Josipov, sin Jonin, sin Eliakimov,

31 Sin Melejin, sin Menin, sin Matatin, Sin Natanov, sin Davidov,

32 Sin Jesejev, sin Obedov, sin Boazov, sin Salmonov, sin Nahšonov,

33 Sin Aminadabov, sin Adminov, sin Arnijev, sin Hesronov, sin Peresov, sin Judin,

34 Sin Jakovljev, sin Izakov, sin Abrahamov, sin Terahov, sin Nahorov,

35 Sin Serugov, sin Reuov, sin Pelegov, sin Eberov, sin Salin,

36 Sin Kainanov, sin Arfaksadov, sin Šemov, sin Noin, sin Lamekov,

37 Sin Metuselahov, sin Henokov, sin Jaredov, sin Mahalalelov, sin Kainanov,

38 Sin Enosov, sin Setov, sin Adamov, sin Božji.


Evanđelje po Luki (Šarić)