Evanđelje po Luki (Šarić)/Glava 21.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Luki (Šarić)


1 Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u žrtvenu blagajnu.

2 Vidje također, kao jedna siromašna udovica ubaci tamo dvije lepte.

3 Tada reče: "Zaista, kažem vam: ova siromašna udovica metnu više nego svi drugi.

4 Jer svi baciše od viška svojega u darove Božje, a ona metnu od sirotinje svoje sve, što je služilo za njezin živež."

5 Kad su neki govorili za hram, da je ukrašen sjajnim kamenjem i posvetnim darovima, reče:

6 "Doći će dani, kad od svega, što vidite ovdje, neće ostati ni kamen na kamenu, koji se neće porušiti."

7 Zapitaše ga: "Učitelju, kad će se to dogoditi, i koji je znak, kad će se to zbiti?"

8 On odgovori: "Pripazite, da se ne dadnete zavesti, jer će se mnogi pojaviti u ime moje i reći: 'Ja sam', i: 'Vrijeme je došlo.' Ne trčite za njima!

9 Kad čujete za ratove i bune, ne dajte se stim uplašiti! To mora najprije doći, ali još nije odmah svršetak."

10 On nastavi: "Ustat će narod na narod, kraljevstvo na kraljevstvo

11 Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Strahote i veliki znači pojavit će se na nebu.

12 Prije svega toga metnut će na vas ruku i progonit će vas Predavat će vas u sinagoge i u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog imena mojega.

13 Tu će vam se dati prilika, da položite svjedočanstvo.

14 Nemajte dakle nikakve unaprijed brige, kako ćete odgovarati!

15 Jer ću vam ja dati rječitost i mudrost, kojoj se neće moći oprijeti ni odoljeti svi vaši protivnici.

16 Dapače predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas.

17 Svi će zamrziti na vas zbog imena mojega.

18 Ali ni vlas s glave vaše neće propasti.

19 Postojanom ustrajnošću spasit ćete dušu svoju.

20 Kad vidite, da je Jerusalem opkoljen od vojske, onda znajte, da je blizu razorenje njegovo.

21 Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore! Oni u gradu neka izađu van; koji su na polju, neka ne ulaze u grad!

22 Jer to su dani osvete, kad će se sve ispuniti, što stoji u Pismu.

23 Teško trudnima i dojiljama u one dane, jer će doći velika tjeskoba na zemlju i sud gnjeva na ovaj narod.

24 Jedni će pasti od oštrice mača, drugi zarobljeni bit će odvedeni među sve narode, Jerusalem će biti gažen od neznabožaca, dok ne prođu vremena neznabožaca.

25 Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvjezdama. Na zemlji će među narodima vladati strašno očajanje od buke i huke mora.

26 Ljudi će ginuti od straha i čekanja onoga, što će doći na zemlju, jer će se sile nebeske uzdrmati.

27 Tada će ugledati, gdje Sin čovječji dolazi na oblaku s velikom moći i slavom.

28 Kad to nastane, onda se uspravite i podignite glavu svoju! Otkupljenje se vaše približuje.": "

29 Reče im prispodobu: "Promatrajte smokvu i sva druga drveta!

30 Kad vidite, da već tjeraju, znate, da je blizu ljeto.

31 Tako i vi, kad vidite, da se zbiva ovo, znajte, da je blizu kraljevstvo Božje!

32 Zaista, kažem vam: ovaj naraštaj neće proći, dok se sve to ne zbude.

33 Nebo i zemlja proći će, a riječi moje neće proći.

34 Pazite, da svoja srca ne otežate raspuštenošću i pijanstvom i brigama zemaljskim, i da vam onaj dan ne dođe iznenada.

35 Kao zamka doći će na sve, koji stanuju po svoj zemlji.

36 Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaći svemu tome, što će doći, i da opstanete pred Sinom čovječjim!"

37 Preko dana učio je u hramu, a noću je izlazio van i boravio na gori, koja se zove Maslinska gora.

38 Ujutro je hrlio sav narod k njemu u hram, da ga sluša.


Evanđelje po Luki (Šarić)