Evanđelje po Luki (Šarić)/Glava 13.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Luki (Šarić)


1 U to vrijeme dođoše neki k Isusu i pripovjediše mu za Galilejce, kojih je krv bio Pilat prolio, dok su upravo žrtvovali.

2 On im reče Mislite li, da su ti Galilejci bili veći grješnici od svih drugih Galilejaca, jer tako postradaše

3 Ne, kažem vam, ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.

4 Ili mislite li, da su onih osamnaest, na koje pade kula u Siloamu i pobi ih, bili više krivi od svih ostalih stanovnika Jerusalema?

5 Ne, kažem vam Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti."

6 Onda im rekoše ovu prispodobu "Netko je bio zasadio smokvu u svojemu vinogradu On dođe i potraži roda na njoj, ali ga ne nađe.

7 Tada reče vinogradaru Evo, tri već godine dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci je čemu da još zaprema tlo?

8 On mu odgovori, Gospodaru, pusti je, da još stoji ovu godinu. Okopat ću oko nje i pognojiti je.

9 Može biti da onda ubuduće urodi, inače možeš je dati posjeći."

10 Jedne subote učio je u jednoj sinagogi.

11 Tu je bila jedna žena, koja je već osamnaest godina bila bolesna cd duha bila je sasvim zgrčena i nije se mogla nikako ispraviti.

12 Kad je ugleda Isus, dozva je k sebi i reče joj ženo, izbavljena si od bolesti svoje!"

13 Pritom metnu na nju ruke, i ona se odmah ispravi i poče slaviti Boga.

14 Pun gnjeva zbog toga, što je Isus iscijelio u subotu, reče predstojnik sinagoge narodu: "Šest je dana za rad, u te dane dolazite i dajte se icjeljivati, a ne u subotu"

15 Gospodin mu reče. Licemjeri! Ne odvezuje li svaki od vas u subotu svojega vola ili magarca od jasala i ne vodi li ga, da ga napoji"

16 A ovu kćer Abrahamovu, koju je držao sotona već punih osamnaest godina svezanu, nije li trebalo odvezati od ove veze u subotu?"

17 Na ove riječi postidjeli su se svi protivnici njegovi A sav se je narod radovao za sva slavna djela što su se dogodila po njemu.

18 Tada reče: "Čemu je slično kraljevstvo Božje čemu da ga prispodobim?

19 Ono je kao zrno gorušično, koji uze čovjek i posija u svojemu vrtu. Ono uzraste i postade drvo veliko, i ptice nebeske gnijezdiše se na granama njegovim"

20 Dalje reče: "Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje?

21 Ono je kao kvasac, koji uze žena i pomiješa u tri mjere brašna, dok sve ne ukisne."

22 Tako je prolazio učeći po gradovima i selima, i išao je dalje u Jerusalem.

23 Tada ga upita netko: "Gospodine, je li samo malo onih, koji se spasavaju?" On im reče:

24 "Trudite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem: "Mnogi će tražiti da uđu, a neće moći.

25 Je li se jedanput digao domaćin i zatvorio vrata, tada ćete stajati vani, kucati na vrata i zvati: Gospodine, otvori nam! A on će vam odgovoriti: Ne znam vas, odakle ste.

26 Tada ćete odgovoriti: Ali mi smo s tobom jeli i pili; po ulicama našim ti si učio.

27 A on će reći: "Kažem vam, ne znam, odakle ste. Odstupite od mene svi, koji činite nepravdu!

28 Ondje će biti jauk i škrgut zuba, kad vidite Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjemu, dok ste vi istjerani van.

29 Od istoka i zapada, od sjevera i juga doći će i sjest će za stol u kraljevstvu Božjemu.

30 Tako ima posljednjih, koji će biti prvi, i ima prvih, koji će biti posljednji."

31 U isti dan pristupiše neki farizeji i rekoše mu: "Otidi i udalji se odavde; jer Herod hoće da te

32 A on im reče: "Idite i kažite onoj lisici: "Evo, izgonim đavle i iscjeljujem danas i sutra; istom sam treći dan s time gotov.

33 Ali danas, sutra i preksutra moram putovati; jer ne ide, da prorok drugdje nađe smrt negoli u Jerusalemu.

34 Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one, koji su poslani k tebi! Koliko puta htjedoh da skupim djecu tvoju kao kvočka piliće svoje pod krila, ali ne htjedoste!

35 Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta! Kažem vam, nećete me više vidjeti, dok ne dođe čas da uskliknete: 'Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje!'"


Evanđelje po Luki (Šarić)