Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 16.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 Ovo vam rekoh, da se ne spotaknete.

2 Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme, kad će svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu čini službu.

3 I ovo će vam činiti, jer ne poznaju ni Oca ni mene.

4 Nego vam ovo rekoh, da, kad dođe vrijeme, sjetite se ovoga, da vam ja rekoh. A isprva ne rekoh vam ovo, jer sam bio s vama.

5 A sad idem k onome, koji me posla, i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'

6 Nego, jer vam rekoh ovo, žalosti napuni se srce vaše.

7 Ali ja vam istinu govorim: "Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj neće doći k vama; ako li otidem, poslat ću ga k vama

8 I kad on dođe, dokazat će svijetu što je grijeh, i o pravdi, i o sudu.

9 O grijehu, jer ne vjeruju u mene;

10 O pravdi, jer idem k Ocu svojemu, i više me nećete vidjeti;

11 O sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen.

12 Još bih vam imao mnogo da kažem, ali sad ne možete podnijeti.

13 Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.

14 On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam.

15 Sve, štogod ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i javit će vama.

16 Malo, i više me nećete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me jer idem k Ocu."

17 A neki od učenika njegovih rekoše među sobom: "Što je to, što nam kaže: 'Malo', i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me,' i: 'Idem k Ocu?'"

18 Rekoše dakle: "Što je to, što kaže: 'Malo'? Ne znamo, što govori.

19 Isus opazi, da su ga htjeli upitati, i reče im: "Za to li se zapitujete među sobom, što rekoh: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me?'

20 Zaista, zaista, kažem vam: "Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.

21 Žena kad rađa, ima žalost, jer dođe čas njezin. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti, jer se rodi čovjek na svijet.

22 Tako i vi sad imate žalost, ali ću vas opet vidjeti, i radovat će se srce vaše, i vaše radosti nitko neće uzeti od vas.

23 I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista, kažem vam: Ako što zamolite Oca, dat će vam u ime moje.

24 Do sada ne moliste ništa u ime moje. Molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna.

25 Ovo sam vam govorio u prispodobama. Dolazi čas, kad vam više neću govoriti u prispodobama, nego ću vam otvoreno javiti za Oca.

26 U onaj ćete dan u ime moje moliti, i ne velim vam, da ću ja moliti Oca za vas.

27 Jer sam Otac ljubi vas, jer vi mene ljubiste i vjerovaste, da ja od Boga izađoh

28 Izađoh od Oca i dođoh na svijet; opet ostavljam svijet, i idem k Ocu."

29 Rekoše učenici njegovi: "Eto sad otvoreno govoriš i prispodobe nikakve ne govoriš.

30 Sad znamo, da sve znaš, i ne treba ti, da te tko pita. Zato vjerujemo, da si izašao od Boga."

31 Isus im reče: "Sad zar vjerujete?

32 Evo dolazi čas, i već je došao, da se razbjegnete svaki na svoje mjesto i mene sama ostavite. Ali nijesam sam, jer je Otac s menom.

33 Ovo vam rekoh, da u meni mir imate. U svijetu imate tjeskobu; ali se radujte: Ja sam nadvladao svijet."


Evanđelje po Ivanu (Šarić)