Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 17.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 Ovo reče Isus i podiže oči svoje na nebo i reče: "Oče, dođe čas, proslavi Sina svojega, da Sin tvoj proslavi tebe!

2 Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima, koje si mu dao, dadne život vječni.

3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

4 Ja tebe proslavih na zemlji, djelo svrših, koje si mi dao da činim.

5 I sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom, koju imadoh u tebe, prije nego postade svijet.

6 Ja objavih ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili i Ti si ih dao meni, i riječ su tvoju održali.

7 Sad znaj u, da i e sve, što si mi dao, od tebe.

8 Jer riječi, koje si dao meni, dadoh njima. Oni ih primiše i spoznaše istinito, da od tebe izađoh, i vjerovaše, da si me ti poslao.

9 Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one, koje si mi dao, jer su tvoji.

10 Sve, što je moje, jest tvoje, i što je tvoje, jest moje, i ja se proslavih u njima.

11 I više nijesam na svijetu - ali su oni na svijetu. Ja dolazim k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje, koje si mi dao, da budu jedno kao mi!

12 Dok sam bio s njima, čuvao sam ih u ime tvoje, koje si mi dao, i sačuvah ih, i nitko od njih ne pogibe, osim sina propasti, da se ispuni Pismo.

13 A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam još na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.

14 Ja im dadoh riječ tvoju. A svijet zamrzi na njih, jer nijesu od svijeta, kao što ni ja nijesam od svijeta.

15 Ne molim, da ih uzmeš sa svijeta nego da ih sačuvaš oda zla.

16 Od svijeta nijesu, kao što ni ja nijesam od svijeta.

17 Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina.

18 Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.

19 I za njih ja posvećujem sebe, da i oni budu posvećeni u istini.

20 A ne molim samo za njih, nego i za one, koji na riječ njihovu vjeruju u mene,

21 Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, da vjeruje svijet, da si me ti poslao.

22 I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:

23 Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.

24 Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdje sam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.

25 Oče pravedni, svijet tebe ne spoznade, a ja te spoznadoh, i ovi spoznadoše, da si me ti poslao.

26 I obznanih im ime tvoje, i obznanit ću, da ljubav, kojom si mene ljubio, bude u njima, i ja u njima.


Evanđelje po Ivanu (Šarić)