Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 1.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.

2 Ova bijaše u početku u Boga

3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo.

4 U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima.

5 Svjetlost zasvijetli u tami; ali tama ga ne obuze.

6 Poslan je bio čovjek od Boga, kojemu bijaše ime Ivan.

7 Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za Svjetlost, da svi vjeruju po njemu.

8 On ne bijaše Svjetlost, nego da svjedoči za Svjetlost.

9 Svjetlost istinita, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet.

10 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao.

11 K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.

12 A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo,

13 Koji nijesu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

14 I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.

15 Ivan svjedoči za njega i viče: "Ovaj bijaše, za koga rekoh: "Koji dolazi za mnom, preda mnom je; jer bijaše prije nego ja."

16 Od punine njegove mi svi primismo milost za milošću.

17 Po Mojsiju bio je dan zakon, po Isusu Kristu dođe milost i istina.

18 Boga nitko nije vidio nikada. Jedinorođeni, koji je Bog, koji počiva na srcu Očevu, on je donio vijest,

19 Ovako glasi svjedočanstvo Ivanovo, kad Židovi iz Jerusalema poslaše k njemu svećenike i Levite, da ga zapitaju: "tko si ti?"

20 On priznade i ne zataji. Priznade: "Ja nijesam Krist."

21 Tada ga upitaše: "Što dakle? Jesi li možda Ilija?" On odgovori: "Nijesam." "Jesi li prorok?" On odgovori: "Nijesam."

22 Onda mu rekoše: "Tko si dakle? Mi ipak moramo donijeti odgovor onima, koji nas poslaše. Za koga se ti izdaješ?"

23 On odgovori: "Ja sam glas onoga, što viče u pustinji: "Poravnite put Gospodnji, kao što reče prorok Izaija."

24 A oni poslanici bili su od farizeja.

25 Zapitaše ga dalje, govoreći "Zašto dakle krstiš, kad ti nijesi Krist, ni Ilija, ni prorok?"

26 Ivan im odgovori: "Ja krstim samo vodom. A među vama već stoji, koga vi ne poznate,

27 On je onaj, koji dolazi za mnom a ipak je preda mnom. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj."

28 Ovo se dogodi u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

29 Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reče: "Evo Janje Božje, koje oduzima grijeh svijeta!

30 Ovo je onaj, za koga sam rekao: "Za mnom dolazi čovjek, koji je preda mnom; jer je bio prije nego ja.

31 Ja ga nijesam poznavao. Ali da se on objavi u Izraelu, došao sam ja da krstim vodom."

32 Dalje je svjedočio Ivan, govoreći"Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.

33 Ja ga nijesam poznavao. Ali onaj, koji me je poslao, da krstim vodom, reče mi: "Na koga vidiš da silazi Duh i nad kim da lebdi, to je onaj, koji krsti Duhom Svetim.

34 Ja sam to vidio i postao sam svjedok za to: On je Sin Božji."

35 Sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika.

36 Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče: "Evo Janje Božje!"

37 Čim su ga oba učenika čula da govori tako, pođoše za Isusom.

38 Isus se obazre i vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita: "Što vi tražite?" Oni mu odgovoriše: "Rabi," - to jest: "Učitelju, - "gdje stanuješ?"

39 On im odgovori: "Dođite i vidite!" Otiđoše s njim i vidješe, gdje je stanovao, i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko desete ure.

40 Jedan od dvojice, koji na riječ Ivanovu pođoše za njim, bio je Andrija, brat Simona Petra.

41 Ovaj se sastade najprije sa svojim bratom Simonom i reče mu: "Nađosmo Krista - to jest Pomazanika."

42 I dovede ga k Isusu. Isus pogleda na njega i reče: "Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kefa - to jest Kamen."

43 Sutradan htjede poči u Galileju. Tada sastade Filipa i reče mu: "Hajde za mnom!"

44 Filip je bio iz Betsaide, zavičaja Andrijina i Petrova.

45 Filip nađe Natanaela i javi mu: "Nađosmo onoga, o kojem su pisali Mojsije u zakonu i proroci: "Isusa, sina Josipova iz Nazareta."

46 Natanael mu odgovori: "Iz Nazareta može li doći što dobro?" Filip mu reče: "Dođi i vidi!"

47 Kad Isus vidje Natanaela gdje dolazi k njemu, reče za njega: "Evo pravoga Izraelca, u kojem nema lukavstva!"

48 Natanael ga upita: "Odakle me poznaješ?" Isus mu odgovori: "Još prije nego te pozva Filip, vidio sam te pod smokvom."

49 Natanael mu odgovori: "Učitelju, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!"

50 Isus mu reče: "Vjeruješ, jer ti rekoh, da sam te vidio pod smokvom. Vidjet ćeš još više od toga"

51 Tada nastavi: "Zaista, zaista, kažem vam: vidjet ćete nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom čovječjim."


Evanđelje po Ivanu (Šarić)