Djela apostolska (Šarić)/Glava 2.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Djela apostolska (Šarić)


1 I kad se navrši pedeset dana, bili su svi zajedno na istom mjestu.

2 I ujedanput postade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću, gdje su sjedili,

3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, i sjede po jedan na svakoga od njih.

4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

5 A u Jerusalemu su stanovali Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom.

6 A kad postade ovaj glas, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih slušao, gdje oni govore njegovim jezikom.

7 Svi su se divili i čudili i govorili su: "Nijesu li svi ovi, što govore, Galilejci,

8 Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik, u kojem smo se rodili?

9 Parćani i Međani, i Elamljani, i stanovnici iz Mezopotamije, iz Judeje i Kapadocije, iz Ponta i Azije.

10 Iz Frigije i Pamfilije, iz Egipta i krajeva Libije, što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani i Židovi i došljaci,

11 Krećani i Arapi; čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine Božje."

12 Svi su se divili i čudili, i jedan su drugome govorili: "Što li će ovo biti?"

13 A drugi su se podsmijevali i govorili su: "Napili su se slatkoga vina."

14 Tada Petar stade s jedanaestoricom i podiže glas svoj, i progovori im: "Ljudi Židovi i vi svi, koji stanujete u Jerusalemu! Ovo neka vam je na znanje, i poslušajte riječi moje!

15 Nijesu ovi pijani, kao što vi mislite, jer je istom treća ura dana;

16 Nego je ovo, što reče prorok Joel:

17 I bit će u posljednje dane, govori Bog: "izlit ću od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će viđenja, i starci vaši sanjat će sve.

18 I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one dare izlit ću od Duha svojega, i prorokovat će.

19 I dat ću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji: krv i oganj, i sukljanje dima.

20 Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego dođe dan Gospodnji veliki i strašni.

21 I bit će: svaki, koji zazove ime Gospodnje, spasit će se.

22 Ljudi Izraelci, poslušajte riječi ove! Isus Nazarećanin bio je od Boga među vama potvrđen silama, i čudesima, i znacima, koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate.

23 Njega ste određenom odlukom i predznanju Božjem predali i rukama bezbožnika pribili ga križ i ubili.

24 Ali ga Bog odriješio veze smrti, i njega je oživio, jer je bilo nemoguće, da ona njim vlada.

25 David naime govori za njega: Uvijek imam Gospodina pred očima. On mi stoji zdesna, da se ne pomaknem.

26 Zato se raduje srce moje, i veseli se jezik moj. I tijelo će moje počivati u sigurnosti,

27 Jer nećeš ostaviti duše moje u podzemnom svijetu, niti ćeš dati, da Svetac tvoj vidi truhlosti.

28 Pokazao si mi putove života i napunit ćeš me veselja s licem svojim.

29 Ljudi braćo, neka je slobodno reći vam za patrijarha Davida. On je umro i pokopan, i grob je njegov među nama do današnjega dana.

30 Jer je dakle bio prorok i znao, da mu je Bog bio zakletvom potvrdio, da će jednoga od njegovih tjelesnih potomaka podignuti na prijestolje njegovo.

31 To je on, gledajući proročki, govorio za uskrsnuće Kristovo, da se on neće ostaviti u podzemnom svijetu, i da tijelo njegovo neće vidjeti truhlosti.

32 Ovoga je Isusa oživio Bog, čemu smo svi mi svjedoči.

33 Desnicom dakle Božjom podignut primio je od Oca obećanoga Duha Svetoga, i sad ga je izlio, kako vidite i čujete.

34 David naime nije uzašao na nebo, nego sam govori: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: 'Sjedi s desnu moju,'

35 Dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.

36 Tvrdo dakle neka zna sva kuća Izraelova: Ovoga Isusa, kojega vi pribiste na križ, učinio je Bog Gospodinom i Kristom."

37 Kad su to čuli, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: "Što da činimo, ljudi braćo?"

38 Petar im reče: "Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

39 Jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljne, koje će god dozvati Gospodin Bog naš."

40 I drugim mnogim riječima svjedočio je i opominjao ih; "Spasite se od ovoga pokvarenoga roda!"

41 Koji dakle primiše riječ njegovu, krstiše se; i pristade u onaj dan oko tri tisuće duša.

42 A bili su postojani u nauci apostoli, u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama.

43 A uđe strah u svaku dušu, jer su apostoli činili mnoga čudesa, i znake u Jerusalemu; i veliki je strah bio u svima.

44 I svi, koji su vjerovali, bili su zajedno, i imali su sve zajedno.

45 Prodavali bi svoje imanje i dobro, i dijelili svima, kako bi koji trebao.

46 I svaki dan bili su jednako jednodušno u hramu, i lomili su kruh po kućama i primali hranu s radošću i priprosta srca.

47 Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih, koji su bili na putu spasenja.


Djela apostolska (Šarić)