Djela apostolska (Šarić)/Glava 1.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Djela apostolska (Šarić)


1 U mojemu prvom djelu, o Teofile, izvijestio sam o svemu, što je Isus činio i učio

2 Do dana, kad je apostolima Duhom Svetim izabranima dao naloge i onda bio uzet u nebo.

3 Poslije muke svoje dao im je mnoge dokaže za to, da je on živ. Kroz četrdeset dana on im se je javljao i govorio im o kraljevstvu Božjem.

4 Kad je bio s njima zajedno, zapovjedi im, da ne idu iz Jerusalema, nego da čekaju obećanje Očevo, "koje": (reče) "čuli ste od mene.

5 Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana krstiti Duhom Svetim."

6 Bili su dakle s njim zajedno. Tada ga upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti kraljevstvo Izraelovo?"

7 On im odgovori: "Nije vaše znati vremena ili časove, što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti.

8 Nego ćete primiti jakost Duha Svetoga, kad siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci u Jerusalemu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje."

9 I kad to reče, bi podignut pred očima njihovim. Uze ga oblak iz očiju njihovih.

10 I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijelim haljinama.

11 Oni rekoše: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo! Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, tako će doći, kao što vidjeste da ide u nebo."

12 Tada se vratiše u Jerusalem s gore, koja se zove Maslinska. Ona je blizu Jerusalema, jedan subotni dan hoda.

13 Kad dođoše tamo, uzađoše u gornju dvoranu, gdje su obično stajali, i to Petar i Ivan, Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov, sin Alfejev, Simon Revnitelj i Juda, brat Jakovljev.

14 Ovi su svi ustrajali jednodušno u molitvi zajedno sa ženama, s Marijom, majkom Isusovom, i s braćom njegovom.

15 I u dane one ustade Petar između braće - bilo je ljudi zajedno oko sto i dvadeset - i reče:

16 "Ljudi braćo, trebalo je da se ispuni Pismo, koje proreče Duh Sveti na usta Davidova za Judu, koji je bio vođa onima, što uhvatiše Isusa.

17 On se je brojio s nama, i primio je dio ove službe.

18 Od plaće nepravedne on steče njivu, ali se objesi i puče po sredini, i izli se sva utroba njegova.

19 To postade poznato svima stanovnicima Jerusalema, i prozva se ona njiva njihovim jezikom Akeldama, što znači krvna njiva.

20 U knjizi psalama stoji naime pisano: Stan njegov neka bude pust, i neka ne bude nikoga, koji bi stanovao u njemu, i službu njegovu neka primi drugi!

21 Treba dakle od ovih ljudi, koji su bili, s nama za sve vrijeme, kako među nas uđe i izađe Gospodin Isus,

22 Počevši od krštenja Ivanova do dana, kad bi uzet od nas, da bude s nama svjedok njegova uskrsnuća jedan od njih.

23 I postaviše dvojicu: Josipa, koji se zvao Barsaba, prezimenom Just, i Matiju.

24 Tada su molili: "Ti, Gospodine, koji poznaješ srca sviju, pokaži, koga si od ove dvojice izabrao,

25 Da primi mjesto službe ove i apostolstva, iz kojega ispade Juda, da ode na mjesto svoje."

26 I baciše kocke za njih. I pade kocka na Matiju, i bi on pribrojen jedanaestorici apostola.


Djela apostolska (Šarić)