Amos (Šarić)/Glava 4.

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search
Amos (Šarić)


1 Čujte ovu riječ, krave bašanske, koje ste u gori samarijskoj, koje tlačite uboga, satirete siromahe! Govorite gospodarima svojim: "Donesite da pijemo!"

2 Svetošću svojom zakleo se je svemogući Gospod: "Evo, doći će na vas dani, kad će vas odvući kukama, posljednji ostatak vaš udicama ribarskim.

3 Kroz prolome ćete izaći, svaka ravno naprijed. Gonit će vas k Hermonu, govori Gospod.

4 "Idite samo u Betel i griješite, u Gilgalu, griješite još više! Prinosite svako jutro žetve zaklanice svoje, desetine svoje svakoga trećeg dana!

5 I kvasan; kruh prinosite kao žrtvu zahvalnu! Glasno pozivajte na darove dragovoljne, jer je vama tako milo, sinovi Izraelovi," govori svemogući Gospod.

6 "Poslao sam vam glad u svim gradovima vašim i nestašicu kruha u svim mjestima vašim: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.

7 "Uskratio sam vam dažd tri mjeseca pred žetvu, pustio sam dažd na jedan grad, a na drugi nijem, jedno se je polje nakvasilo drugo so je posušilo, kojemu nijesam poslao dažda.

8 Dva, tri grada klecajući došla su u drugi grad da se napiju vode, i nijesu se nasitila: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.

9 "Udario sam vas sušom i medljikom, vrtove sam i vinograde vaše opustošio, smokve i masline vaše izjeli su skakavci: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.

10 "Poslao sam vam kugu kao proti Egiptu, pobio sam mačem mlade ljude vaše zajedno s pristalim konjima vašim, pun gnjeva na vas pustio sam da ognjem izgori tabor vaš, ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.

11 Učinio sam u vas pustoš kao Bog u Sodomi i Gomori, bili ste kao glavnja, što se istrgnula iz ognja: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.

12 "Zato ću ti sad, Izraele, tako učiniti zato, jer ću ti tako učiniti, popravi se, Izraele, da izađeš u susret Bogu svojemu!"

13 Jer evo: koji pravi gore, stvara vjetar i očituje misli ljudi, koji čini zoru i tamu i hodi po visinama zemaljskim: "Gospod, Bog nad vojskama" ime je njegovo!


Amos (Šarić)