Amos (Šarić)/Glava 3.

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search
Amos (Šarić)


1 Čujte riječ, koju vam govori Gospod, djeco Izraelova, svemu plemenu, koje sam izveo iz Egipta:

2 "Samo vas izabrao sam između svih naroda zemaljskih. Zato dajem da okajete svu krivnju svoju."

3 Putuju li dvojica zajedno, a da ne poznaju jedan drugoga

4 Riče li lav u šumi, a da nema plijena? Daje li glas u špilji lavić, prije nego je što uhvatio?

5 Pada li ptica u mrežu na zemlji, ako ova ne čeka na nju? Diže li se lovka sa zemlje, ako se ne uhvati?

6 Zatrubi li u gradu truba, a da se ne uplaše ljudi? Zadesi li nesreća grad, da je nije učinio Gospod?

7 Ne, svemogući Gospod ne čini ništa, a da ne očituje osnovu svoju slugama svojim: prorocima.

8 Kad rikne lav, tko da se onda ne prepadne? Kad Gospod, Svemogući, progovori, tko da onda ne prorokuje?

9 Oglasite po tvrđavama u Ašdodu, po tvrđavama u zemlji egipatskoj! Recite: "Skupite se na visinama Samarije! Gledajte divljanje I u njoj, nasilja u njoj!

10 Zaboravili su činiti pravo, govori Gospod, "Gomilaju opačinu i krvavo djelo u palačama svojim.

11 "Zato", ovako veli svemogući Gospod, "neprijatelj će unaokolo opustošiti zemlju i s tebe će svući krasotu tvoju. Tvrđave tvoje bit će oplijenjene."

12 Ovako veli Gospod: "kao kad pastir istrgne iz čeljusti lavu dvije koštice ili samo jagodicu od uha: "tako će se izbaviti samo malo od sinova Izraelovih, koji sjede u Samariji na čipkama divana i na jastucima iz Damaska."

13 "Čujte i posvjedočite kući Jakovljevoj! govori Svemogući Gospod, Bog nad vojskama.

14 "Zaista, kad kaznim opačine Izraelove, tada ću kazniti i žrtvenike Betelu. Odbit će se rogovi žrtveniku, i oni će pasti na zemlju.

15 Razorit ću zimnu kuću i ljetnu kuću, propast će kuće od slonove kosti, nestat će mnogih palača, govori Gospod.


Amos (Šarić)