Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Grb Nezavisne Države Hrvatske PODATCI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda
Vrsta dokumenta: Zakon
Tijelo koje donosi: Poglavnik uz supotpis
Potpisnik: Dr. Ante Pavelić (uz supotpis Dr. Milovana Žanića)
Funkcija potpisnika: Poglavnik
Grad: Zagreb
Datum proglašenja: 28. travnja 1941.ZAKONSKA ODREDBA
o državnom grbu, državnoj zastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu,
pečatima državnih i samoupravnih ureda§ 1.

      Grb Nezavisne Države Hrvatske je štit sa 25 četvorinskih polja, bijelih (srebrnih) i crvenih (boje krvi), poredanih naizmjence u pet redova tako, da je početno polje bijelo (srebrno).

      Nad grbom je znak u obliku zvjezdolike troplete vitice iste crvene boje, koja uokviruje bijelo polje, u kojem je veliko slovo U tamno modre boje.

§ 2.

      Zastava Nezavisne Države Hrvatske je zastava sa tri vodoravno položena polja i to: najviše crveno (boje krvi), pod njim bijelo, a pod tim modro.

      Visina te zastave prema širini je u omjeru 2:3 ili 2:5.

      U sredini bijelog polja je državni grb Nezavisne Države Hrvatske bez troplete vitice. Postavljen je od crvenog i modrog polja daleko, koliko je duga stranica jedne četvorine u grbu.

      Na crvenom polju kraj koplja nalazi se vitica, kao ona na grbu, izvedena crveno tako, da je njena površina ostavljena bijela. U njenom bijelom polju je veliko tamno modro slovo U.

      Ta se državna zastava rabi svagdje, osim kod ratne mornarice.

      Zastava ratne mornarice je 25 pačetvorinskih polja, bijelih i crvenih (boje krvi), poredanih naizmjence u pet redova tako, da je u prvom gornjem redu početno polje bijelo. Pačetvorine su omjera: visina prema širini 2:3.

      Ta se zastava rabi na svima ratnim brodovima, na svim uredima i jedinicama ratne mornarice.

      Unutar države ostaje svagdje osim na državnim i samoupravnim zgradama do daljnje odredbe u uporabi dosadanja hrvatska narodna zastava: crveno, bijelo i modra u vodoravnom položaju.

§ 3.

      Poglavnikova zastava, koja se izlaže na njegovom uredu, na njegovom stanu, ako je on tamo i koja se uz njega nosi prigodom svih svečanih zgoda, je zastava od 25 četvorinskih polja, naizmjence srebrnih i crvenih (boje krvi), poredanih u pet redova tako, da je u gornjem prvom redu bijelo polje prvo. U tom redu na prvom bijelom gornjem polju do koplja je opisana pod 1. vitica izvedena u srebru na bijeloj površini, a u sredini vitice je veliko tamno modro slovo U. Oko tih 25 polja je uzak zlatni rub, a oko toga vanjski obrub, sastavljen od četvorina, koje su diagonalno razdijeljene bijelom prugom. Gornji tako nastali trokut je crven (boje krvi) a donji modar. Tri te četvrtine dolaze na dužinu jednog četvorinskog polja zastave.

§ 4.

      Veliki državni pečat Nezavisne Države Hrvatske je krug sa polumjerom od 70 mm na komu je u sredini državni grb.

      U okrugu oko grba na gornjoj strani su riječi: NEZAVISNA DRŽAVA, a pod njima HRVATSKA.

      Oko grba i tog natpisa je u krugu starohrvatski troplet. Oko tog tropleta je završni krug.

      Taj državni pečat izražen je za pečatni vosak.

      Veliki državni pečat utiskuje se na međunarodne ugovore i slične isprave.

      Za porabu kod potvrde zakona i zakonskih odredaba služi mali državni pečat iste slike i oblika, a manjeg omjera. Taj je izrađen za mastilo i za utiskivanje u papir.

      Državne pečate čuva ministar pravosuđa.

§ 5.

      Priložene slike državnog grba, državne zastave, zastave ratne mornarice, zastave Poglavnika i državnog pečata čine sastavni dio ove zakonske odredbe.

§ 6.

      Svi državni i samoupravni uredi i oni, kojima se to pravo prizna, služe se u svom uredovanju pečatom u obliku kruga, u komu je u sredini natpis: NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA, a pod njim ime i sjedište ureda.

§ 7.

      Provedenje ove zakonske odredbe povjerava se svima ministarstvima, svakom u opsegu njegove nadležnosti.

§ 8.

      Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama.

U Zagrebu, 28. travnja 1941.
Poglavnik
Dr. Ante Pavelić, v. r.

Broj: XXXVII-53-Z. p.-1941.

Predsjednik
zakonodavnog povjereništva
pri Poglavniku:
Dr. Milovan Žanić, v. r.NAREDBA
o izvješavanju zastava§ 1.

      U svim zgodama, kada se izvješavaju zastave, imaju se izvjesiti izlaskom sunca i ostati izvješene do zalaza sunca.

      Ovo vrijedi i u slučajevima, kada zastave imaju biti izvješene dva ili više dana uzastopce. Prema tome treba na večer svakog dana po zalazu sunca sve zastave saviti i skinuti.

      Svi državni uredi i javne ustanove imaju izvješavati zakonom propisanu trobojnu zastavu s državnim grbom u sredini bijelog polja s viticom na crvenom polju sa slovom U, kako je propisano zakonskom odredbom od 28. travnja 1941. broj XXXVII-53-Z. p.-1941.

§ 2.

      Ova naredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama.

Zagreb, 10. lipnja 1941.

Broj: 399-Z. p.-1941.

Ministar unutarnjih poslova:
Dr. Andrija Artuković, v. r.IZVJEŠAVANJE ZASTAVA
na državnim uredskim i stanbenim zgradama      Predsjedničtvo vlade okružnicom broj 17.322-I-40 od 5. studenoga 1941. dostavilo je sliedeće upute:

      »Povodom upita stavljenog od strane odjela za željeznice i t. d. ministarstva za promet i javne radove u gornjem predmetu u savezu sa zakonskom odredbom o državnom grbu, državnoj zastavi i t. d. saobćuje se, da treba nastojati, da se čim prije dođe do propisnih državnih zastava, koje se imaju u danim prilikama izvješavati na državnim uredskim zgradama. Međutim ukoliko bilo s kojih razloga nije moguće već sada, da se izrade rečenom zakonskom odredbom propisane državne zastave, dakako da se mogu u prigodnim slučajevima vješati na državnim uredskim zgradama i obične hrvatske zastave crveno-bielo-plavo.

      Ovo pogotovo vriedi za državne stanbene zgrade, na kojima se u danim prilikama imaju vješati obične hrvatske zastave, a gornjom zakonskom odredbom propisane državne zastave samo, ako takovih ima ili bude moguće, da se do takovih dođe.«

      Ovo se dostavlja na znanje.

U Zagrebu, 26. studenoga 1941.

Broj: U. m. 2656-1941.

Državni tajnik:
Ratković, v. r.
Podatci o izdanju teksta Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda
Izvorno izdanje:   Tadašnji službeni list »Narodne novine«
Izvor:   Zakonske odredbe, provedbene naredbe i ostali propisi u upravi nastavne struke, knjiga I., Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1942.
Suradnici:   Uredio: Fran Vugrinčić, školski nadzornik Ministarstva nastave
Ostvarena razina:   Prijepis iz izvora, ali s mogućnošću usporedbe s izvornim izdanjem. Usporedba trenutno nije obavljena.
Bilješke:   Prijepis bez usklađivanja s pravopisnom normom hrvatskoga književnog jezika. Izvor sadrži zakone i propise iz razdoblja od 10. travnja 1941. do 30. lipnja 1942. zajedno sa stvarnim i brojčanim kazalom.
Lektor i korektor:   Goran