Zakon o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Grb Nezavisne Države Hrvatske PODATCI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Zakon o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj
Vrsta dokumenta: Zakon
Tijelo koje donosi: Zamjenik Poglavnika uz supotpis povjerenika za unutarnje poslove
Potpisnik: Slavko Kvaternik (uz supotpis Dr. Milovana Žanića)
Funkcija potpisnika: Zamjenik Poglavnika, obnašatelj dužnosti
Grad: Zagreb
Datum proglašenja: 10. travnja 1941.ZAKON
o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj§ 1.

      Cjelokupno osoblje u državnoj službi, u službi samouprave i svih ustanova javnog poretka, koje je po dosadašnjim zakonima bilo obvezano na polaganje službeničke prisege, dužno je u roku od tri dana po proglašenju ovoga zakona položiti prisegu prema slijedećim odredbama:

      1. Prisega za suce redovnih sudova, šerijatskih sudova, upravnih sudova:

      Prisižem Bogu Svemogućemu, da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da ću njene ustavne odredbe i zakone poštivati, da ću svoju sudačku dužnost točno i savjesno vršiti, da ću pri izricanju pravde držati se jedino zakona. Tako mi Bog pomogao!

      2. Prisega počasnih sudaca:

      Kao počasni sudac prisižem Svemogućemu Bogu i dajem časnu riječ, da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da ću ustavne odredbe i zakone njene poštivati, da ću službu počasnoga suca savjesno vršiti na temelju postojećih zakona i običaja svoje struke, nepristrano bez obzira na ličnost parničnih stranaka. Tako mi Bog pomogao!

      3. Za sve ostale službenike državne, samoupravne i svih javnih ustanova, koji su po dosadanjim zakonima obvezani na polaganje prisege:

      Prisižem Bogu Svemogućemu i dajem svoju časnu riječ, da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da ću njene ustavne odredbe i zakone poštivati i njih se držati, da ću interese Države Hrvatske i naroda hrvatskoga uvijek pred očima imati i požrtvovno promicati, da ću naloge predpostavljenih savjesno izvršiti. Tako mi Bog pomogao!

      4. Prisega odvjetnika:

      Prisižem Bogu Svemogućemu i dajem časnu riječ da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavnku njenog suverentiteta vjeran biti, da ću njene ustavne odredbe i zakone poštivati, da ću se zakona savjesno u svemu držati, da ću jednakim marom i savjesno zastupati pravdu i vršiti svoju dužnost. Tako mi Bog pomogao!

      5. Za javne bilježnike:

      Prisižem Bogu Svemogućemu da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavnku njenog suverentiteta vjeran biti, da ću njene ustavne odredbe i zakone poštivati, da ću kao javni bilježnik vršiti svoju dužnost po zakonima i zakonskim odredbama, vjerno, točno i savjesno. Tako mi Bog pomogao!

      6. Za sve ostale osobe zanimanja javnog poretka, koje su do dosadašnjim zakonima vezane na prisegu ili na zavjerenje:

      Prisižem Bogu Svemogućemu da ću Državi Hrvatskoj i Poglavniku kao predstavnku njenog suverentiteta vjeran biti, da ću sve ustavne odredbe i zakone njene poštivati, da ću u svome radu kao . . . . . . interese Države Hrvatske i naroda hrvatskoga pred očima imati i promicati, da ću svoju službu i dužnost savjesno prema zakonima izvršivati. Tako mi Bog pomogao!

      Prema gornjim odredbama polagat će prisegu i osoblje, koje će se nanovo postavljati.

§ 2.

      Osoba vezana zakonom na položenje prisege, ako uskrati položiti prisegu, gubi službu, po kojoj je bila na položenje prisege obvezana. O tomu odlučuje povjereništvo, komu je podčinjena ta osoba, konačno i bez prava tužbe na upravni sud.

§ 3.

      Propisi ovoga zakona se ne odnose na vojno osoblje.

§ 4.

      Provođenje ovog zakona povjerava se povjereniku unutarnjih poslova koji je ovlašten po potrebi izdavati autentična tumačenja. Zakon stupa na snagu danom proglašenja u »Narodnim novinama«.

U Zagrebu 10. travnja 1941.
Zamjenik Poglavnika:
Slavko Kvaternik, v. r.
Povjerenik za unutarnje poslove:
Dr. Milovan Žanić, v. r.
Podatci o izdanju teksta Zakon o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj
Izvorno izdanje:   Tadašnji službeni list »Narodne novine«
Izvor:   Zakonske odredbe, provedbene naredbe i ostali propisi u upravi nastavne struke, knjiga I., Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1942.
Suradnici:   Uredio: Fran Vugrinčić, školski nadzornik Ministarstva nastave
Ostvarena razina:   Prijepis iz izvora, ali bez mogućnosti usporedbe s izvornim izdanjem.
Bilješke:   Prijepis bez usklađivanja s pravopisnom normom hrvatskoga književnog jezika. Izvor sadrži zakone i propise iz razdoblja od 10. travnja 1941. do 30. lipnja 1942. zajedno sa stvarnim i brojčanim kazalom.
Lektor i korektor:   Goran