Vinodolski zakonik/list 9b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
list 9a Vinodolski zakonik


transliteracija izvornika iz glagoljice u latinicu moderni prijevod

Bi načineno vnovom gradu nasali knezi zgoraime-
novanih leta miseca dne indicione rečene.-

I ošće ako pravda zgodise vdvori alipred
dvorom nikomuse podvigne od kih ludi kihgodi
od koga imine to .e. od vinograda vola odzemle
vola od kuće ili od verta vola od koga godi
pošišiona aon reče dae kupil on pošišion
od nikoga čka koga ima onde imenovati vola
reče damue dan ta pošišion vola darovan
vola založen vola za dušu sueno iima od
toga svedoke onde žive kezakon potribue
esu nemu ti svedoci verovani akoli nima
živih svedoki nato ter pokaže mrtvimi
svedoki govoreć onim živućim dae to bilo
pred onimi svedoki to .e. učineno oni svedoki
esu verovani da nišće mane ima priseći
po zakonu grada pred onimi svedoki to .e. bilo
kakoe zgora rečeno i odte pravde nimase veće
naprid brižiti na pače pošišion ta slobo-
dno i mirno uživai tere drži.

konac