Prijeđi na sadržaj

U to vrijeme godišta

Izvor: Wikizvor
U to vrijeme godišta
autor: Nepoznat

Postoji više inačica teksta, uz manje dijalektološke razlike.


Standardizirani tekst[uredi]U to vrijeme godišta
mir se svijetu naviješta
porođenjem Djetešca
kom je Majka Djevica.

Anđeli se javili,
rajsku pjesmu slagali:
Slava Bogu pjevali,
a mir ljudma prosili.


Djeva Sina rodila,
davlu silu slomila,
svijetu Spasa podala,
nama majka postala.


A mi Krista hvalimo
s anđelima pjevamo
radi žrtve njegove
što je za nas započe.Evanđelistar, 1921.[uredi]U se vrime godišta,
Mir se svitu navišta
Porođenje Ditića
Od Divice Marije.

Od pričiste Divice,
I nebeske Kraljice,
Anđeoske Cesarice
Svete Dive Marije.

Diva sina porodi,
Đavlu silu svu slomi,
A Kršćane oslobodi
Sveta Diva Marija.

U jasle ga stavljaše,
Majka mu se klanjaše,
I slatko ga ljubljaše
Sveta Diva Marija.

Anđeli mu služahu,
Novu pisan pivahu,
U njeg milost prošahu
Svetom Divom Marijom.

U ponoć se Bog rodi,
Nebo zemlju prosvitli
Ko u podne svitlo bi,
Svetom Divom Marijom.

Zrak izađe zornice
Od pričiste Divice,
Anđeoske Kraljice,
Svete Dive Marije.

Svako svita stvorenje
Ima sad veselje
Za Isusa rođenje
Od Divice Marije.

Oci u Limbu bivaše,
Kad te glase slišaše,
Da Bog rođen bijaše
Od Divice Marije.

Slava Bogu višnjemu,
Gospodinu našemu,
i čoviku smirnomu
Svetom Divom Marijom.

Koji u tminah stajahu,
A svitlosti ne imahu,
Sina Božjeg čekahu
Od Divice Marije.

Kog obeća Bog dati
I na svit im poslati,
Te ih s timna puštati
Svetom Divom Marijom.

Slava Bogu višnjemu,
Gospodinu našemu,
i čoviku smirnomu
Svetom Divom Marijom.

Slavu višnju vidiše,
Ter se vele čudiše:
Bogu se pokloniše,
Svetom Divom Marijom.

I to čudo procvita
Nad tim kraljem od svita,
Kog uboga, čestita
Povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše,
A odiće ne imaše,
Jer uboštvo ljubljaše
Svetom Divom Marijo.

Tebe Isuse hvalimo,
Sveto Trojstvo slavimo,
Majku tvoju častimo
Svetu Divu Mariju.