Tablica citata

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Matija

1.23 Izaija 7.4

2.15 Ozej 11.1

2.18 Jeremija 31.15

2.6 Mihej 5.1

3.3 Izaija 40.3

4.4 Deuteronomij 8.3

4.6 Psalmi 91.11-12

4.7 Deuteronomij 6.16

4.10 Deuteronomij 6.13

4.16 Izaija 9.1

5.21 Izlazak 20.13;Deuteronomij 5.17

5.27 Izlazak 20.14;Deuteronomij 5.18

5.31 Deuteronomij 24.1

5.33 Levitik 19.12

5.34 Izaija 66.1

5.35 Izaija 66.1

5.38 Izlazak21.24-25;Levitik20.19-20

5.43 Levitik 19.18

5.48 Levitik 19.2;Deuteronomij 18.13

8.17 Izaija 53.4

9.13 Ozej 6.6

10.35 Mihej 7.6

10.36 Mihej 7.6

11.5 Izaija 26.19; 29.18; 35.5-6; 61.6

11.10 Malakija 3.1

11.23 Izaija 14.13, 15

12.7 Ozej 6.6

12.21 Izaija 42.1-4

12.40 Jona 1.17

13.15 Izaija 6.9-10

13.35 Psalmi 78.2

15.4 Izlazak 20.12; 21.17

15.9 Izaija 29.13

19.4 Stvaranje 1.27; 5.2

19.5 Stvaranje 2.24

19.7 Deuterenomij 24.1

19.19 Izlazak20.12-16;Deuter. 5.16-20

21.5 Zaharije 9.9

21.13 Izaija 56.7; Jeremija 7.11

21.16 Psalmi 8.3

21.33 Izaija 5.2

21.42 Psalmi 118.22-23

22.24 Deuterenomij 25.5

22.32 Izlazak 3.6

22.37 Deuteronomij 6.5

22.39 Levitik 19.18

22.44 Psalmi 110.1

23.38 1 Kraljevi 9.7-8 23.39 Psalmi 118.26

24.21 Daniel 12.1

24.29 Izaija 13.10; 34.4 24.30 Zaharije 12.10

24.31 Deuteronomij 30.4

26.15 Izlazak 21.32; Zaharije 11.12

26.31 Zaharije 13.7

27.9 Jeremija 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15; Zaharije 12.12-13 27.34 Psalmi 69.22

27.35 Psalmi 22.19

27.39 Psalmi 69.22

27.43 Psalmi 22.9. Mudrost 2.13

27.46 Psalmi 22.2

27.48 Psalmi 69.22

Marko

1.3 Izaija 40.3; Malakija 3.1

4.12 Izaija 6.9-10

7.7 Izaija 29.13

7.10 Izlazak 20.12; 21.17

8.18 Jeremija 5.21; Ezekiel 12.2

10.4 Deuteronomij 24.1

10.6 Stvaranje 1.27; 5.2

10.7 Stvaranje 2.24

10.19 Izlazak 20.12-16;Deut.5.16-20

11.17 Izaija 56.7; Jeremija 7.11

12.11 Psalmi 118.22-23

12.19 Deuteronomij 25.5-10

12.26 Izlazak 3.6

12.30 Deuteronomij 6.4-5

12.31 Levitik 19.18

12.32 Deuteronomij 6.4; 4.35

12.36 Psalmi 110.1

13.14 Daniel 9.27

13.25 Izaija 13.10; 34.4

13.27 Deuteronomij 23-2-4

14.18 Psalmi 41.10

14.27 Zaharije 13.7

14.62 Psalmi 110.1

15.24 Psalmi 22.19

15.29 Psalmi 22.9

15.34 Psalmi 22.2

15.36 Psalmi 69.22

Luka

1.17 Malakija 3.23-24

1.37 Stvaranje 18.14

2.23 Izlazak 13.2

2.24 Levitik 12.8

3.4 Izaija 40.3-5

3.22 Psalmi 2.7

4.4 Deuteronomij 8.3

4.8 Deuteronomij 6.13

4.11 Psalmi 91.11-12

4.12 Deuteronomij 6.16

4.17 Izaija 61.1-2

7.22 Izaija 29.18; 35.5-6; 61.1

7.27 Malakija 3.1

8.10 Izaija 6.9-10

10.15 Izaija 14.13-15

10.19 Psalmi 91.13

10.27 Deuteronomij 6.5; Levitik 19.18

13.35 Psalmi 118.26

18.20 Izlazak 20.12-16;Deuter.5.16-20

19.38 Psalmi 118.26

19.46 Izaija 56.7; Jeremija 7.11

20.17 Psalmi 118.22

20.28 Deuteronomij 25.5-6

20.37 Izlazak 3.6

20.43 Psalmi 110.1

21.9 Daniel 2.28

21.10 Izaija 19.2; 2 Kronike 15.6

22.37 Izaija 53.12

22.69 Psalmi 110.1

23.30 Ozej 10.8

23.34 Psalmi 22.19

23.35 Psalmi 22.8-9

23.46 Psalmi 31.6

Ivan

1.23 Izaija 40.30

2.17 Psalmi 69.10

6.31 Psalmi 78.24

7.38 Izaija 58.11; Zaharije 14.8

7.42 2 Samuel 7.12

8.17 Deuteronomij 19.15

10.34 Psalmi 82.6

12.13 Psalmi 118.25-26

12.15 Zaharije 9.9

12.38 Izaija 53.1

12.40 Izaija 6.10

13.18 Psalmi 41.10

15.25 Psalmi 35.19; 69.5

18.9 Ivan 17.12

19.24 Psalmi 22.19

19.36 Izlazak 12.46

19.37 Zaharije 12.10

Apostolska djela

1.20 Psalmi 69.26; 109.8

2.21 Joel 3.1-5

2.28 Psalmi 16.8-11

2.35 Psalmi 110.1

3.23 Deuteronomij 18.15, 19

3.25 Stvaranje 22.18

4.11 Psalmi 118.22

4.26 Psalmi 2.1-2

7.3 Stvaranje 12.1

7.7 Stvaranje15.13-14;Izlazak 3.12

7.10 Stvaranje 41.37

7.11 Stvaranje 41.54

7.27 Izlazak 2.14

7.30 Izlazak 3.1

7.32 Izlazak 3.6

7.34 Izlazak 3.7

7.37 Deuteronomij 18.15

7.40 Izlazak 32.1

7.43 Amos 5.25-27

7.50 Izaija 66.1-2

8.33 Izaija 53.7-8

13.22 Psalmi 89.21; 1 Samuel 13.14

13.33 Psalmi 3.7

13.34 Izaija 55.3

13.35 Psalmi16.10

13.41 Habakuk 1.5

13.47 Izaija 49.6

14.15 Izlazak 20.11

15.18 Amos 9.11-12

23.5 Izlazak 22.28

28.27 Izaija 6.9-10

Rimljani

1.17 Habakuk 2.4

2.24 Izaija 52.5

3.4 Psalmi 51.6

3.12 Psalmi 14.31

3.13 Psalmi 5.10; 140.4

3.17 Izaija 59.7-8

3.18 Psalmi 36.2

3.20 Psalmi 143.2

4.3 Stvaranje 15.6

4.8 Psalmi 32.12

4.17 Stvaranje 17.5

4.18 Stvaranje 15.5

7.7 Izlazak 20.17; Deuter. 5.21

8.36 Psalmi 44.23

9.7 Stvaranje 21.12

9.9 Stvaranje 18.10|}

9.12 Stvaranje 25.33

9.13 Malakija 1.3

9.15 Izlazak 33.19

9.17 Izlazak 9.16

9.20 Izaija 29.16; 45.9

9.26 Ozej 2.25; 2.1

9.27 Izaija 10.22-23

9.29 Izaija 1.9

9.33 Izaija 8.14; 28.16

10.5 Levitik 18.5

10.8 Deuteronom 30.14

10.11 Izaija 28.16

10.13 Joel 2.32

10.15 Izaija 52.7

10.16 Izaija 53.1

10.18 Psalmi 19.5

10.19 Deuteronom 32.21

10.20 Izaija 65.1

10.21 Izaija 65.2

11.2 Psalmi 94.14; 1 Samuel 12.22

11.3 1 Kraljevi 19.10

11.4 1 Kraljevi 19.18

11.8 Deuteronom 29.3

11.10 Psalmi 69.23)24

11.27 Izaija 59.20-21; 27.9

11.34 Izaija 40.13

11.35 Job 41.3

12.16 Izreke 3.7

12.17 Izreke 3.4

12.19 Deuteronom 32.35

12.20 Izreke 25.21-22

13.9 Izlazak 20.13.17;}

Deuteronom 5.17-21; Levitik 19.18

14.11 Izaija 45.23

15.3 Psalmi 69.10

15.9 2 Sameul 22.50; Psalmi 18.50

15.10 Deuteronom. 32.43

15.12 Izaija 11.1, 10

15.21 Izaija 52.15

1 Korinćani

1.19 Izaija 29.14

1.31 Jeremija 9.22-23

2.9 Izaija 64.4

2.16 Izaija 40.13

3.19 Job 5.13

3.20 Psalmi 94.11

5.13 Deuteronom. 17.7

6.16 Stvaranje 2.24

9.9 Deuteronom. 25.4

10.5 Brojevi 14.29

10.7 Izlazak 32.6

10.26 Psalmi 24.1

14.21 Izaija 28.11-12

14.25 Izaija 45.14

15.25 Psalmi 110.1

15.32 Izaija 22.13; 56.12

15.45 Stvaranje 2.7

15.55 Izaija 25.8; Ozej 13.14

2 Korinćani

4.6 Stvaranje 1.3

4.13 Psalmi 116.1

6.2 Izaija 49.8

6.16 Levitik 26.11-12

6.18 Izaija 52.11; Jeremija 31.19

8.15 Izlazak 16.18

9.6 Izreke 22.8

9.9 Psalmi 112.9

10.17 Jeremija 9.22-23

13.1 Deuteronom. 17.6; 19.15

Galaćani

2.16 Psalmi 143.2

3.6 Stvaranje 15.6

3.8 Stvaranje 15.18

3.10 Deuteronom 27.26

3.11 Habakuk 2.4

3.12 Levitik 18.5

3.13 Deuteronom 21.23

3.16 Stvaranje 12.7

3.20 Deuteronom 6.4

4.27 Izaija 54.1

4.30 Stvaranje 21.10

5.14 Levitik 19.18

Efežani

1.20 Psalmi 110.1

1.22 Psalmi 8.7

2.13 Izaija 57.19

2.17 Izaija 52.7; 57.19; Zaharije 9.10

4.8 Psalmi 68.19

4.25 Zaharije 8.16

4.26 Psalmi 4.5

5.2 Izlazak 29.18; Psalmi 40.7

5.31 Stvaranje 2.24

6.3 Izlazak 20.12; Deuteron. 5.16

6.14 Izaija 11.5; 59.17; Mudrost 5.18

6.15 Izaija 52.7; Nahum 2.7

6.17 Izaija 59.17; 11.4

Filipljani

2.10 Izaija 45.23

2.15 Deuteronomij 32.5

4.18 Izlazak 29.18: Ezekiel 20.41

Kološani

3.1 Psalmi 110.1


2 Solunjani

1.8 Izlazak 8.2; Psalmi 79.6

2.4 Daniel 11.36; Ezekiel 28.2

2.8 Izaija 11.4; Job 4.9

Timotej

5.18 Deuteronom. 25.4; Mt 10.10

5.19 Deuteronom. 17.6; 19.15

2 Timotej

2.19 Brojevi 16.5; Izaija 26.13

4.14 2 Samuel 3.39; Psalmi 28.4;

62.13; Izreke 24.12

Hebreji

1.5 Psalmi 2.7; Samuel 7.14

1.6 Psalmi 97.7

1.7 Psalmi 104.4

1.9 Psalmi 45.7-8

1.12 Psalmi 102.26-28

1.13 Psalmi110.1

2.8 Psalmi 8.5-7

2.12 Psalmi 22.23

2.13 Izaija 8.17

3.2 Brojevi 12.7

3.11 Psalmi 95.8-11

4.4 Stvaranje 2.2

5.5 Psalmi 2.7

5.6 Psalmi 110.4

6.14 Stvaranje 22.16-17

7.1 Stvaranje 14.17-20

7.11 Psalmi 110.4

7.17 Psalmi 110.4

8.5 Izlazak 25.40

9.20 Izlazak 24.8

10.7 Psalmi 40.7-9

10.12 Psalmi 110.1

10.13 Psalmi 110.1

10.17 Jeremija 31.33-34

10.28 Deuteronom. 17.6; 19.15

10.30 Deuteronom. 32.35; Psalmi 135.14

10.38 Habakuk 2.3-4

11.5 Stvaranje 5.4

11.12 Stvaranje 13.16; 32.13

11.18 Stvaranje 21.12

11.21 Stvaranje 48.15-20

12.6 Izreke 3.11-12

12.12 Izaija 35.3

12.20 Izlazak 19.12

12.21 Deuteronom. 9.19

12.26 Agej 2.6

12.29 Deuteronom. 4.24

13.5 Deuteronom. 31.6

13.6 Psalmi 118.6

13.15 Ozej 14.3

Jakov

2.8 Levitik 19.18

2.11 Izlazak 20.13-14

2.23 Stvaranje 15.6; Izaija 41.8

4.6 Izreke 3.34

5.11 Izlazak 34.6; Psalmi 103.8

1 Petar

1.16 Levitik 11.44

1.25 Izaija 40.6-8

2.3 Psalmi 34.9

2.6 Izaija 28.16

2.7 Psalmi 118.22

2.8 Izaija 8.14

2.9 Izaija 43.20-21; Izlazak 19.5

2.10 Ozej 2.25

2.22 Izaija 53.9

2.24 Izaija 53.5

3.12 Psalmi 34.13-17

3.14 Izaija 8.12-13

4.8 Izreke 10.12

4.18 Izreke 11.31

5.5 Izreke 3.34

2 Petar

1.17 Marko 9.2-7

2.22 Izreke 26.11

3.8 Psalmi 90.4

3.13 Izaija 65.17; 66.22

Juda

9 Zaharije 3.2|}