Prijeđi na sadržaj

Sura 98.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

98) Sūrat Al-Bayyinah

Lam Yakuni Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Munfakkīna Ĥattá Ta'tiyahumu Al-Bayyinahu (Al-Bayyinah: 1).

Rasūlun Mina Allāhi Yatlū Şuĥufāan Muţahharahan (Al-Bayyinah: 2).

Fīhā Kutubun Qayyimahun (Al-Bayyinah: 3).

Wa Mā Tafarraqa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinahu (Al-Bayyinah: 4).

Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū Allāha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Ĥunafā'a Wa Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yu'utū Az-Zakāata Wa Dhalika Dīnu Al-Qayyimahi (Al-Bayyinah: 5).

'Inna Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Fī Nāri Jahannama Khālidīna Fīhā 'Ūlā'ika Hum Sharru Al-Barīyahi (Al-Bayyinah: 6).

'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Hum Khayru Al-Barīyahi (Al-Bayyinah: 7).

Jazā'uuhum `Inda Rabbihim Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu Dhālika Liman Khashiya Rabbahu (Al-Bayyinah: 8).S u r a XCVIIIO d l u č n i d o k a z


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.  • 1 Nevjernici,

među ljudima Knjige i mnogobožci, ne će se promijeniti sve dok im odlučni dokaz ne bude došao.

  • 2 Jedan Prorok poslan od Boga,

govori pročišćene listove

  • 3 koji sadržavaju nepromjenjiva Pisma.
  • 4 Oni koji su primili knjigu nisu se podijelili

sve do dolaska odlučnog dokaza.

  • 5 Njima je samo zapovijeđeno

obožavati Boga poput pravih vjernika koji mu ukazuju čisto bogoštovlje; obavljati molitvu, davati milostinju. – Takva je prava vjeroispovijed! –

  • 6 Da, nevjernici

među ljudima Knjige i mnogobožci, bit će u Vatri Pakla. Oni će ondje boraviti kao bezsmrtnici: evo najgoreg od čovječanstva!

  • 7 Glede onih koji vjeruju

i koji čine dobra djela: evo najboljeg od čovječanstva!

  • 8 Oni će imati, za naknadu,

kod svog Gospoda, Edenske Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti, zauvijek, kao bezsmrtnici.

Bog je zadovoljan s njima; oni su zadovoljni s njim: evo za onoga tko se boji svog Gospoda!