Sura 94.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

94) Sūrat Ash-Sharĥ

'Alam Nashraĥ Laka Şadraka (Ash-Sharĥ: 1).

Wa Wađa`nā `Anka Wizraka (Ash-Sharĥ: 2).

Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka (Ash-Sharĥ: 3).

Wa Rafa`nā Laka Dhikraka (Ash-Sharĥ: 4).

Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan (Ash-Sharĥ: 5).

'Inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan (Ash-Sharĥ: 6).

Fa'idhā Faraghta Fānşab (Ash-Sharĥ: 7).

Wa 'Ilá Rabbika Fārghab (Ash-Sharĥ: 8).S u r a XCIV


O t v a r a nj e


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Nismo li mi otvorili tvoje srce? 2 Nismo li te oslobodili tereta 3 koji te je tištio? 4 Nismo li uzvisili tvoj ugled?

5 Sreća je bliska nesreći. 6 Da, sreća je bliska nesreći.

7 Kad si ti oslobođen od svojih obveza, ustani da bi se molio 8 i gorljivo tražio svog Gospoda.