Sura 90.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

90) Sūrat Al-Balad

Lā 'Uqsimu Bihadhā Al-Baladi (Al-Balad: 1).

Wa 'Anta Ĥillun Bihadhā Al-Baladi (Al-Balad: 2).

Wa Wālidin Wa Mā Walada (Al-Balad: 3).

Laqad Khalaqnā Al-'Insāna Fī Kabadin (Al-Balad: 4).

'Ayaĥsabu 'An Lan Yaqdira `Alayhi 'Aĥadun (Al-Balad: 5).

Yaqūlu 'Ahlaktu Mālāan Lubadāan (Al-Balad: 6).

'Ayaĥsabu 'An Lam Yarahu 'Aĥadun (Al-Balad: 7).

'Alam Naj`al Lahu `Aynayni (Al-Balad: 8).

Wa Lisānāan Wa Shafatayni (Al-Balad: 9).

Wa Hadaynāhu An-Najdayni (Al-Balad: 10).

Falā Aqtaĥama Al-`Aqabaha (Al-Balad: 11).

Wa Mā 'Adrāka Mā Al-`Aqabahu (Al-Balad: 12).

Fakku Raqabahin (Al-Balad: 13).

'Aw 'Iţ`āmun Fī Yawmin Dhī Masghabahin (Al-Balad: 14).

Yatīmāan Dhā Maqrabahin (Al-Balad: 15).

'Aw Miskīnāan Dhā Matrabahin (Al-Balad: 16).

Thumma Kāna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Tawāşaw Biş-Şabri Wa Tawāşaw Bil-Marĥamahi (Al-Balad: 17).

'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Maymanahi (Al-Balad: 18).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Hum 'Aşĥābu Al-Mash'amahi (Al-Balad: 19).

`Alayhim Nārun Mu'uşadahun (Al-Balad: 20).S u r a XC


G r a d


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ne!… Prisežem ovim gradom! 2 – a ti, ti si žitelj ovog grada – 3 Prisežem ocem i onim što porađa! 4 Mi smo stvorili čovjeka jadnim!

5 Misli li on da nitko ne će moći ništa protiv njega? 6 On kaže: « Ja sam prožderao velike količine bogatstava! » 7 Misli li on da ga nitko nije vidio?

8 Nismo li mi njemu dali dva oka, 9 jedan jezik i dvije usne?

10 Nismo li mi njemu pokazali dva puta? 11 Ali on još nije stupio na uzlazni put!

12 Kako bi ti mogao znati što je to uzlazni put?

13 To je: odkupiti jednog zarobljenika; 14 hraniti, u dan gladi, 15 jednog sirotog bliskog rođaka, 16 siromašnog u oskudici.

17 To je biti u broju onih koji vjeruju; onih koji se uzajamno podstiču na strpljivost, onih koji se uzajamno podstiču na dobrotu: 18 takvi su pratitelji desnice.

19 Ali oni koji ne vjeruju u naše znakove bit će pratitelji ljevice: 20 jedna će se vatra sklopiti nad njima!