Sura 87.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

87) Sūrat Al-'`lá

Sabbiĥi Asma Rabbika Al-'A`lá (Al-'`lá: 1).

Al-Ladhī Khalaqa Fasawwá (Al-'`lá: 2).

Wa Al-Ladhī Qaddara Fahadá (Al-'`lá: 3).

Wa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Mar`á (Al-'`lá: 4).

Faja`alahu Ghuthā'an 'Aĥwá (Al-'`lá: 5).

Sanuqri'uka Falā Tansá (Al-'`lá: 6).

'Illā Mā Shā'a Allāhu 'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Wa Mā Yakhfá (Al-'`lá: 7).

Wa Nuyassiruka Lilyusrá (Al-'`lá: 8).

Fadhakkir 'In Nafa`ati Adh-Dhikrá (Al-'`lá: 9).

Sayadhdhakkaru Man Yakhshá (Al-'`lá: 10).

Wa Yatajannabuhā Al-'Ashqá (Al-'`lá: 11).

Al-Ladhī Yaşlá An-Nāra Al-Kubrá (Al-'`lá: 12).

Thumma Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā (Al-'`lá: 13).

Qad 'Aflaĥa Man Tazakká (Al-'`lá: 14).

Wa Dhakara Asma Rabbihi Faşallá (Al-'`lá: 15).

Bal Tu'uthirūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā (Al-'`lá: 16).

Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Wa 'Abqá (Al-'`lá: 17).

'Inna Hādhā Lafī Aş-Şuĥufi Al-'Ūlá (Al-'`lá: 18).

Şuĥufi 'Ibrāhīma Wa Mūsá (Al-'`lá: 19).S u r a LXXXVII


S v e v i š nj i


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog. 1 Slavi Ime svog Gospoda, Svevišnjeg,, 2 koji je stvorio i skladno oblikovao ljude; 3 koji je utvrdio njihove sudbine i koji ih usmjerava.

4 On je taj koji daje da niču pašnjaci 5 i koji ih zatim pretvara u tamnu krmu.

6 Mi ćemo ti dati uskoro da izgovaraš Kuran i ti ne ćeš zaboraviti 7 osim onoga što ti Bog bude učinio da zaboraviš. – On poznaje ono što je vidljivo i ono što je skriveno –

8 Mi ti olakšavamo pristup sreći. 9 Oglasi Opomenu jer je dobro sjetiti se.

10 Onaj koji se boji Boga razmislit će o tome, 11 dok će odbačeni odstraniti se.

12 On će upasti u bezmjernu Vatru 13 gdje, potom, ne će umrijeti niti će živjeti.

14 Sretan onaj koji se očisti; 15 Onaj koji zaziva Ime svog Gospoda i onaj koji moli.

16 Vi volite život ovoga svijeta 17 dok je posljednji život bolji i koji će trajati mnogo duže vrijeme.

18 Ovo je sadržano u starim Knjigama, 19 Knjigama Abrahama i Mojsija.