Sura 82.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

82) Sūrat Al-'Infiţār

'Idhā As-Samā'u Anfaţarat (Al-'Infiţār: 1).

Wa 'Idhā Al-Kawākibu Antatharat (Al-'Infiţār: 2).

Wa 'Idhā Al-Biĥāru Fujjirat (Al-'Infiţār: 3).

Wa 'Idhā Al-Qubūru Bu`thirat (Al-'Infiţār: 4).

`Alimat Nafsun Mā Qaddamat Wa 'Akhkharat (Al-'Infiţār: 5).

Yā 'Ayyuhā Al-'Insānu Mā Gharraka Birabbika Al-Karīmi (Al-'Infiţār: 6).

Al-Ladhī Khalaqaka Fasawwāka Fa`adalaka (Al-'Infiţār: 7).

Fī 'Ayyi Şūratin Mā Shā'a Rakkabaka (Al-'Infiţār: 8).

Kallā Bal Tukadhdhibūna Bid-Dīni (Al-'Infiţār: 9).

Wa 'Inna `Alaykum Laĥāfižīna (Al-'Infiţār: 10).

Kirāmāan Kātibīna (Al-'Infiţār: 11).

Ya`lamūna Mā Taf`alūna (Al-'Infiţār: 12).

'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin (Al-'Infiţār: 13).

Wa 'Inna Al-Fujjāra Lafī Jaĥīmin (Al-'Infiţār: 14).

Yaşlawnahā Yawma Ad-Dīni (Al-'Infiţār: 15).

Wa Mā Hum `Anhā Bighā'ibīna (Al-'Infiţār: 16).

Wa Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni (Al-'Infiţār: 17).

Thumma Mā 'Adrāka Mā Yawmu Ad-Dīni (Al-'Infiţār: 18).

Yawma Lā Tamliku Nafsun Linafsin Shay'āan Wa Al-'Amru Yawma'idhin Lillāhi (Al-'Infiţār: 19).


S u r a LXXXIIR a s c i j e p n e b a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Kad se nebo rascijepi 2 i zvijezde se raspu 3 kad mora probiju svoje granice 4 kad se grobnice uznemire: 5 svaka će duša znati što je učinila od dobra i od zla.

6 O ti, čovječe! Kako si ti dakle bio prevaren glede tvog plemenitog Gospoda 7 koji te je stvorio i poslije usavršio i ustanovio skladno; 8 – jer te skladao u obliku kojem je htio –

9 Sasvim suprotno! Vi proglašavate lažju Suđenje, 10 dok čuvari vas motre: 11 plemeniti pisari 12 koji znaju što vi činite.

13 Da, dobri ljudi bit će uronjeni u slasti 14 a razvratnici u jednu pećnicu 15 kamo će pasti na Dan Suđenja 16 a da joj ne mogu izmaknuti.

17 Kako bi ti mogao znati ono što će biti Dan Suđenja?

18 Još jedanput: kako bi ti dakle mogao znati on o što će biti Dan Suđenja?

19 Tog Dana ni jedna duša ne će moći ništa u korist neke druge duše.

Tog dana, Odluka će pripadati Bogu!