Sura 79.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

79) Sūrat An-Nāzi`āt

Wa An-Nāzi`āti Gharqāan (An-Nāzi`āt: 1).

Wa An-Nāshiţāti Nashţāan (An-Nāzi`āt: 2).

Wa As-Sābiĥāti Sabĥāan (An-Nāzi`āt: 3).

Fālssābiqāti Sabqāan (An-Nāzi`āt: 4).

Fālmudabbirāti 'Amrāan (An-Nāzi`āt: 5).

Yawma Tarjufu Ar-Rājifahu (An-Nāzi`āt: 6).

Tatba`uhā Ar-Rādifahu (An-Nāzi`āt: 7).

Qulūbun Yawma'idhin Wājifahun (An-Nāzi`āt: 8).

'Abşāruhā Khāshi`ahun (An-Nāzi`āt: 9).

Yaqūlūna 'A'innā Lamardūdūna Fī Al-Ĥāfirahi (An-Nāzi`āt: 10).

'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Nakhirahan (An-Nāzi`āt: 11).

Qālū Tilka 'Idhāan Karratun Khāsirahun (An-Nāzi`āt: 12).

Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidahun (An-Nāzi`āt: 13).

Fa'idhā Hum Bis-Sāhirahi (An-Nāzi`āt: 14).

Hal 'Tāka Ĥadīthu Mūsá (An-Nāzi`āt: 15).

'Idh Nādāhu Rabbuhu Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţuwan (An-Nāzi`āt: 16).

Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá (An-Nāzi`āt: 17).

Faqul Hal Laka 'Ilá 'An Tazakká (An-Nāzi`āt: 18).

Wa 'Ahdiyaka 'Ilá Rabbika Fatakhshá (An-Nāzi`āt: 19).

Fa'arāhu Al-'Āyata Al-Kubrá (An-Nāzi`āt: 20).

Fakadhdhaba Wa `Aşá (An-Nāzi`āt: 21).

Thumma 'Adbara Yas`á (An-Nāzi`āt: 22).

Faĥashara Fanādá (An-Nāzi`āt: 23).

Faqāla 'Anā Rabbukumu Al-'A`lá (An-Nāzi`āt: 24).

Fa'akhadhahu Allāhu Nakāla Al-'Ākhirati Wa Al-'Ūlá (An-Nāzi`āt: 25).

'Inna Fī Dhālika La`ibratan Liman Yakhshá (An-Nāzi`āt: 26).

'A'antum 'Ashaddu Khalqāan 'Ami As-Samā'u Banāhā (An-Nāzi`āt: 27).

Rafa`a Samkahā Fasawwāhā (An-Nāzi`āt: 28).

Wa 'Aghţasha Laylahā Wa 'Akhraja Đuĥāhā (An-Nāzi`āt: 29).

Wa Al-'Arđa Ba`da Dhālika Daĥāhā (An-Nāzi`āt: 30).

'Akhraja Minhā Mā'ahā Wa Mar`āhā (An-Nāzi`āt: 31).

Wa Al-Jibāla 'Arsāhā (An-Nāzi`āt: 32).

Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum (An-Nāzi`āt: 33).

Fa'idhā Jā'ati Aţ-Ţāmmatu Al-Kubrá (An-Nāzi`āt: 34).

Yawma Yatadhakkaru Al-'Insānu Mā Sa`á (An-Nāzi`āt: 35).

Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Liman Yará (An-Nāzi`āt: 36).

Fa'ammā Man Ţaghá (An-Nāzi`āt: 37).

Wa 'Āthara Al-Ĥayāata Ad-Dunyā (An-Nāzi`āt: 38).

Fa'inna Al-Jaĥīma Hiya Al-Ma'wá (An-Nāzi`āt: 39).

Wa 'Ammā Man Khāfa Maqāma Rabbihi Wa Nahá An-Nafsa `Ani Al-Hawá (An-Nāzi`āt: 40).

Fa'inna Al-Jannata Hiya Al-Ma'wá (An-Nāzi`āt: 41).

Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā (An-Nāzi`āt: 42).

Fīma 'Anta Min Dhikrāhā (An-Nāzi`āt: 43).

'Ilá Rabbika Muntahāhā (An-Nāzi`āt: 44).

'Innamā 'Anta Mundhiru Man Yakhshāhā (An-Nāzi`āt: 45).

Ka'annahum Yawma Yarawnahā Lam Yalbathū 'Illā `Ashīyatan 'Aw Đuĥāhā (An-Nāzi`āt: 46).S u r a LXXIX


O n i k o j i č u p a j u


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Onih mi koji silom čupaju! 2 Onih mi koji brzo trče! 3 Onih mi koji s lakoćom plivaju! 4 Onih mi koji napreduju prvi 5 za ravnati svim stvarima!

6 Tog Dana, odjeknut će velika buka 7 koju će druga naslijediti!

8 Tog Dana srca će biti uznemirena 9 i pogledi posramljeni.

10 Ljudi će reći: « Hoćemo li mi biti odneseni u naše prvobitno stanje, 11 kad ćemo biti truli kosturi? »

12 Oni će reći: « To će biti jedan stravičan povratak! »

13 Bit će samo jedan krik 14 i evo kako će se oni naći na površini zemlje!

15 Povijest Mojsijeva da li jek tebi stigla? 16 Njegov ga Gospod pozva u dolinu Tuwa: 17 « Idi naći Faraona – on je pobunjenik – 18 i reci mu: " Jesi li ti spreman očistiti se 19 i ja ću te voditi k tvome Gospodu da bi ga ti poštovao? " » 20 Zatim mu on pokaza jedan vrlo veliki Znak.

21 Faraon povika da je to laž, on se pobuni 22 i naglo okrenu leđa.

23 Tad on sakupi svoje ljude; on izvrši jedan proglas 24 govoreći: « Ja sam vaš Gospod, Svevišnji! »

25 Bog njega kazni jednom onostranom kaznom i onom iz ovdašnjeg života. 26 – Ima tu jedna pouka za onoga tko se boji Boga –

27 Je li teže vas stvoriti ili izgraditi nebeski svod? 28 Bog mu je podigao voltu; on ju je postavio skladno; 29 on je zatamnio njenu noć i dao joj njenu jasnoću.

30 Potom je on rastegao zemlju; 31 i dao da na njoj izbiju voda i pašnjaci.

32 On je pouzdano postavio planine 33 za vaše dobro i ono vaših stada.

34 Kad se bude pojavila propast svijeta; 35 na Dan kad će se čovjek sjetiti onoga što se trudio činiti, 36 pojavit će se Pećnica onome tko ima sposobnost da vidi.

37 Onome tko je pobunjenik, 38 onome tko bude predpostavljao život ovog svijeta 39 Pećnica će biti sklonište.

40 Glede onoga koji se bude bojao pojaviti pred svojim Gospodom i koji bude sačuvao svoju dušu od strasti, 41 Raj će biti njegovo sklonište.

42 Oni će te ispitivati glede Ćasa: « Kad će on doći? »

43 Kako ti o njemu možeš govoriti? 44 To pripada tvom Gospodu da mu utvrdi trenutak.

45 Ti si samo jedan upozoritelj na ono čega se boje.

46 Dan kad će ga ljudi vidjeti, njima će se činiti da su u svojim grobovima ostali samo jednu večer ili jedno jutro.