Sura 76.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Arapski[uredi]

76) Sūrat Al-'Insān

Hal 'Atá `Alá Al-'Insāni Ĥīnun Mina Ad-Dahri Lam Yakun Shay'āan Madhkūrāan (Al-'Insān: 1).

'Innā Khalaqnā Al-'Insāna Min Nuţfatin 'Amshājin Nabtalīhi Faja`alnāhu Samī`āan Başīrāan (Al-'Insān: 2).

'Innā Hadaynāhu As-Sabīla 'Immā Shākirāan Wa 'Immā Kafūrāan (Al-'Insān: 3).

'Innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Salāsilāan Wa 'Aghlālāan Wa Sa`īrāan (Al-'Insān: 4).

'Inna Al-'Abrāra Yashrabūna Min Ka'sin Kāna Mizājuhā Kāfūrāan (Al-'Insān: 5).

`Aynāan Yashrabu Bihā `Ibādu Allāhi Yufajjirūnahā Tafjīrāan (Al-'Insān: 6).

Yūfūna Bin-Nadhri Wa Yakhāfūna Yawmāan Kāna Sharruhu Mustaţīrāan (Al-'Insān: 7).

Wa Yuţ`imūna Aţ-Ţa`āma `Alá Ĥubbihi Miskīnāan Wa Yatīmāan Wa 'Asīrāan (Al-'Insān: 8).

'Innamā Nuţ`imukum Liwajhi Allāhi Lā Nurīdu Minkum Jazā'an Wa Lā Shukūrāan (Al-'Insān: 9).

'Innā Nakhāfu Min Rabbinā Yawmāan `Abūsāan Qamţarīrāan (Al-'Insān: 10).

Fawaqāhumu Allāhu Sharra Dhālika Al-Yawmi Wa Laqqāhum Nađratan Wa Surūrāan (Al-'Insān: 11).

Wa Jazāhum Bimā Şabarū Jannatan Wa Ĥarīrāan (Al-'Insān: 12).

Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki Lā Yarawna Fīhā Shamsāan Wa Lā Zamharīrāan (Al-'Insān: 13).

Wa Dāniyatan `Alayhim Žilāluhā Wa Dhullilat Quţūfuhā Tadhlīlāan (Al-'Insān: 14).

Wa Yuţāfu `Alayhim Bi'āniyatin Min Fiđđatin Wa 'Akwābin Kānat Qawārīra (Al-'Insān: 15).

Qawārīra Min Fiđđatin Qaddarūhā Taqdīrāan (Al-'Insān: 16).

Wa Yusqawna Fīhā Ka'sāan Kāna Mizājuhā Zanjabīlāan (Al-'Insān: 17).

`Aynāan Fīhā Tusammá Salsabīlāan (Al-'Insān: 18).

Wa Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna 'Idhā Ra'aytahum Ĥasibtahum Lu'ulu'uāan Manthūrāan (Al-'Insān: 19).

Wa 'Idhā Ra'ayta Thamma Ra'ayta Na`īmāan Wa Mulkāan Kabīrāan (Al-'Insān: 20).

`Āliyahum Thiyābu Sundusin Khuđrun Wa 'Istabraqun Wa Ĥullū 'Asāwira Min Fiđđatin Wa Saqāhum Rabbuhum Sharābāan Ţahūrāan (Al-'Insān: 21).

'Inna Hādhā Kāna Lakum Jazā'an Wa Kāna Sa`yukum Mashkūrāan (Al-'Insān: 22).

'Innā Naĥnu Nazzalnā `Alayka Al-Qur'āna Tanzīlāan (Al-'Insān: 23).

Fāşbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Tuţi` Minhum 'Āthimāan 'Aw Kafūrāan (Al-'Insān: 24).

Wa Adhkur Asma Rabbika Bukratan Wa 'Aşīlāan (Al-'Insān: 25).

Wa Mina Al-Layli Fāsjud Lahu Wa Sabbiĥhu Laylāan Ţawīlāan (Al-'Insān: 26).

'Inna Hā'uulā' Yuĥibbūna Al-`Ājilata Wa Yadharūna Warā'ahum Yawmāan Thaqīlāan (Al-'Insān: 27).

Naĥnu Khalaqnāhum Wa Shadadnā 'Asrahum Wa 'Idhā Shi'nā Baddalnā 'Amthālahum Tabdīlāan (Al-'Insān: 28).

'Inna Hadhihi Tadhkiratun Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan (Al-'Insān: 29).

Wa Mā Tashā'ūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan (Al-'Insān: 30).

Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi Wa Až-Žālimīna 'A`adda Lahum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-'Insān: 31).S u r a LXXVI


Č o v j e k


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Nije li protekao za čovjeka jedan vremenski razmak tijekom kojeg nije bilo ni spomena o njemu?

2 Mi smo stvorili čovjeka, da bi ga iskušavali, od jedne kapljice sjemena i od mješavina. Dali smo mu sluh i vid.

3 Uputili smo ga na pravi put, pa bio zahvalan ili nezahvalan.

4 Mi smo za nevjernike pripravili lance, okove i jedan Žeravnik.

5 Čisti ljudi pit će iz jedne kupe čija će mješavina biti od kamfora.

6 Sluge Božje pit će iz izvora koje ćemo dati da izviru u izobilju.

7 Oni vjerno drže svoja obećanja, oni se boje Dana čije će zlo biti posvemašnje.

8 Oni su hranili siromašne, siročad i zarobljenike, za ljubav Božju.

9 « Mi vas hranimo samo za ugoditi Bogu; mi od vas ne očekujemo ni nagradu, ni zahvalnost.

10 Da, mi se bojimo Božjeg postupka Dana prijetećeg i uništavajućeg .

11 Ali Bog će njih zaštititi od nesreće tog Dana. On će njima dati da nađu osvježenje i radost.

12 On će njih nagraditi za strpljivost dajući im Vrt i odjeću od svile.

13 Ondje, nalakćeni na svečane ležaje, oni ne će morati trpjeti ni vrelo sunce, ni lednu hladnoću.

14 Sjene će biti njihove u blizini i njihovi plodovi vrlo nisko, da bi se mogli brati.

15 Dat će se da između njih kruže srebreno posuđe i kupe od kristala, 16 srebrenog kristala ispunjene sve do ruba.

17 Oni će piti iz kupe pune đumbirove mješavine, 18 istočene iz izvora nazvanog: « Salsabil. »

19 Besmrtni dječaci kružit će oko njih. Ti češ ih prispodobiti, kad ih budeš vidio, rasijanim biserima.

20 Kad ti pogledaš onamo, vidjet ćeš slast i kraljevsku raskoš.

21 Oni će nositi zelenu odjeću, od satena i brokata. Oni će biti urešeni grivnama od srebra. Njihov će ih Gospod napajati vrlo čistim pićem.

22 Ovo vam je dodijeljeno kao jedna nagrada. Vaša je gorljivost bila priznata! »

23 Da, mi smo spustili k tebi Kuran. 24 Prihvati dakle zapovijed svoga Gospoda. Ne pokori se ni grješniku, ni nezahvalniku koji se nađe između njih.

25 Zazivaj Ime svog Gospoda u zoru i u suton. 26 Prostri se, noću, pred njim. Slavi pohvalno hvalospjeve njegove, tijekom noći.

27 Oni vole prolazni život i zanemaruju strašni Dan.

28 Mi smo njih stvorili; Mi smo dobro učvrstili njihove zglobove; ali kad mi budemo to željeli, mi ćemo ih zamijeniti bićima sličnim njima.

29 Ovo je uistinu jedna Opomena. Nek onaj koji to hoće krene putem prema svom Gospodu; 30 ali vi to ne će te osim ako Bog to hoće.

Da, Bog zna sve i on je mudar. 31 On uvodi koga on hoće u svoje milosrđe i on je za nepravedne pripravio jednu bolnu kaznu.