Prijeđi na sadržaj

Sura 74.

Izvor: Wikizvor

Arapski

[uredi]

74) Sūrat Al-Muddaththir

Yā 'Ayyuhā Al-Muddaththiru (Al-Muddaththir: 1).

Qum Fa'andhir (Al-Muddaththir: 2).

Wa Rabbaka Fakabbir (Al-Muddaththir: 3).

Wa Thiyābaka Faţahhir (Al-Muddaththir: 4).

Wa Ar-Rujza Fāhjur (Al-Muddaththir: 5).

Wa Lā Tamnun Tastakthiru (Al-Muddaththir: 6).

Wa Lirabbika Fāşbir (Al-Muddaththir: 7).

Fa'idhā Nuqira Fī An-Nāqūri (Al-Muddaththir: 8).

Fadhālika Yawma'idhin Yawmun `Asīrun (Al-Muddaththir: 9).

`Alá Al-Kāfirīna Ghayru Yasīrin (Al-Muddaththir: 10).

Dharnī Wa Man Khalaqtu Waĥīdāan (Al-Muddaththir: 11).

Wa Ja`altu Lahu Mālāan Mamdūdāan (Al-Muddaththir: 12).

Wa Banīna Shuhūdāan (Al-Muddaththir: 13).

Wa Mahhadtu Lahu Tamhīdāan (Al-Muddaththir: 14).

Thumma Yaţma`u 'An 'Azīda (Al-Muddaththir: 15).

Kallā 'Innahu Kāna Li'yātinā `Anīdāan (Al-Muddaththir: 16).

Sa'urhiquhu Şa`ūdāan (Al-Muddaththir: 17).

'Innahu Fakkara Wa Qaddara (Al-Muddaththir: 18).

Faqutila Kayfa Qaddara (Al-Muddaththir: 19).

Thumma Qutila Kayfa Qaddara (Al-Muddaththir: 20).

Thumma Nažara (Al-Muddaththir: 21).

Thumma `Abasa Wa Basara (Al-Muddaththir: 22).

Thumma 'Adbara Wa Astakbara (Al-Muddaththir: 23).

Faqāla 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Yu'utharu (Al-Muddaththir: 24).

'In Hādhā 'Illā Qawlu Al-Bashari (Al-Muddaththir: 25).

Sa'uşlīhi Saqara (Al-Muddaththir: 26).

Wa Mā 'Adrāka Mā Saqaru (Al-Muddaththir: 27).

Lā Tubqī Wa Lā Tadharu (Al-Muddaththir: 28).

Lawwāĥatun Lilbashari (Al-Muddaththir: 29).

`Alayhā Tis`ata `Ashara (Al-Muddaththir: 30).

Wa Mā Ja`alnā 'Aşĥāba An-Nāri 'Illā Malā'ikatan Wa Mā Ja`alnā `Iddatahum 'Illā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Liyastayqina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Yazdāda Al-Ladhīna 'Āmanū 'Īmānāan Wa Lā Yartāba Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Al-Mu'uminūna Wa Liyaqūla Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Kāfirūna Mādhā 'Arāda Allāhu Bihadhā Mathalāan Kadhālika Yuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u Wa Mā Ya`lamu Junūda Rabbika 'Illā Huwa Wa Mā Hiya 'Illā Dhikrá Lilbashari (Al-Muddaththir: 31).

Kallā Wa Al-Qamari (Al-Muddaththir: 32).

Wa Al-Layli 'Idh 'Adbara (Al-Muddaththir: 33).

Wa Aş-Şubĥi 'Idhā 'Asfara (Al-Muddaththir: 34).

'Innahā La'iĥdá Al-Kubari (Al-Muddaththir: 35).

Nadhīrāan Lilbashari (Al-Muddaththir: 36).

Liman Shā'a Minkum 'An Yataqaddama 'Aw Yata'akhkhara (Al-Muddaththir: 37).

Kullu Nafsin Bimā Kasabat Rahīnahun (Al-Muddaththir: 38).

'Illā 'Aşĥāba Al-Yamīni (Al-Muddaththir: 39).

Fī Jannātin Yatasā'alūna (Al-Muddaththir: 40).

`Ani Al-Mujrimīna (Al-Muddaththir: 41).

Mā Salakakum Fī Saqara (Al-Muddaththir: 42).

Qālū Lam Naku Mina Al-Muşallīna (Al-Muddaththir: 43).

Wa Lam Naku Nuţ`imu Al-Miskīna (Al-Muddaththir: 44).

Wa Kunnā Nakhūđu Ma`a Al-Khā'iđīna (Al-Muddaththir: 45).

Wa Kunnā Nukadhdhibu Biyawmi Ad-Dīni (Al-Muddaththir: 46).

Ĥattá 'Atānā Al-Yaqīnu (Al-Muddaththir: 47).

Famā Tanfa`uhum Shafā`atu Ash-Shāfi`īna (Al-Muddaththir: 48).

Famā Lahum `Ani At-Tadhkirati Mu`riđīna (Al-Muddaththir: 49).

Ka'annahum Ĥumurun Mustanfirahun (Al-Muddaththir: 50).

Farrat Min Qaswarahin (Al-Muddaththir: 51).

Bal Yurīdu Kullu Amri'in Minhum 'An Yu'utá Şuĥufāan Munashsharahan (Al-Muddaththir: 52).

Kallā Bal Lā Yakhāfūna Al-'Ākhiraha (Al-Muddaththir: 53).

Kallā 'Innahu Tadhkirahun (Al-Muddaththir: 54).

Faman Shā'a Dhakarahu (Al-Muddaththir: 55).

Wa Mā Yadhkurūna 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Huwa 'Ahlu At-Taqwá Wa 'Ahlu Al-Maghfirahi (Al-Muddaththir: 56).S u r a LXXIV


O n a j k o j i j e o g r n u t p l a š t e m


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O ti koji si ogrnut plaštem! 2 Ustani i upozoravaj! 3 Slavi svog Gospoda! 4 Očisti svoju odjeću! 5 Bježi od gnusobe! 6 Ne daji nadajući se dobiti više. 7 Budi strpljiv spram svog Gospoda!

8 Kad se zatrubi u trublju, 9 tog Dana bit će jedan strašan Dan, 10 jedan težak Dan za nevjernike.

11 Ostavi mene samog s onim koga sam ja stvorio. 12 Ja sam njemu dao jedno obilno bogatstvo 13 i sinove da ga okružuju. 14 Ja sam mu olakšao sve stvari 15 a on želi da mu ja dam još više.

16 Nikako! On se pokazao neprijateljski prema našim Znakovima: 17 ja ću mu dati jednu mučnu kosinu za uspeti se.

18 On je razmislio i odlučio. 19 Nek propadne kao što je odlučio! 20 Da! Nek propadne kao što je odlučio!

21 On je potom pogledao, 22 potom se namrštio i namjestio mračan izgled; 23 potom je okrenuo leđa i napuhao se od oholosti.

24 On je rekao: « To je jedna naučena mađija! 25 To je samo riječ jednog smrtnika! »

26 Ja ću ga izložiti živoj vatri. 27 Kako ti možeš razumjeti što je to živa vatra?

28 Ona ne štedi ništa, ona ne ostavlja ništa; 29 ona proždire smrtnike. 30 Njenih nadglednika ima devetnaest.

31 Mi smo uzeli same Anđele kao čuvare vatre. Taj broj smo izabrali da bi iskušavali nevjernike; da bi oni koji su primili Knjigu čvrsto vjerovali; da se vjera vjerujućih uveća; da oni koji su primili Knjigu i koji vjeruju ne bi sumnjali više; da oni čija su srca bolesna kažu, s nevjernicima: « Što Bog hoće reći s ovim primjerom? »

To je ovako: Bog zabludi koga hoće; on usmjerava koga hoće. Nitko, osim njega, ne poznaje vojske tvog Gospoda. Ovo je samo jedna Opomena upućena smrtnicima.

32 Ne!… Mjeseca mi! 33 Noći mi kad se povlači! 34 Zore mi kad zasija! 35 On je jedan od najvećih! 36 To je jedno upozorenje za smrtnike; 37 za one koji, između vas, hoće napredovati ili uzmicati.

38 Svaki čovjek je smatran za odgovornog spram onoga što je izvršio, 39 izuzev pratitelja s desnice.

40 Onim u Vrtovima, 41 međusobno se raspituju glede grješnika: 42 « Što vas je dovelo u živu vatru? »

43 Oni će odgovoriti: « Mi nismo bili u broju onih koji se mole; 44 nismo hranili siromašne, 45 prepirali smo se uprazno s ljubiteljima prepirki; 46 proglašavali smo za laž Dan Suđenja 47 sve do časa kad nam se izvjesnost nametnula. »

48 Posredovanje zagovornika njima će biti nekorisno. 49 Što im je služilo da se okrenu od Opomene, 50 kao poludjeli magarci 51 koji bježe ispred lava?


52 Ali svaki bi od njih želio da mu se donesu razmotani listići.

53 Ne!… Jer oni se nikako ne boje budućeg života.

54 Ne!… ovo je uistinu Opomena. 55 Tko hoće to taj će se sjetiti.

56 Ipak ljudi se toga ne će sjetiti osim kad to Bog bude htio.

On je taj koji je najdostojniji da ga se boji i on je onaj koji pridržava oprost!