Sura 73.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

73) Sūrat Al-Muzzammil

Yā 'Ayyuhā Al-Muzzammilu (Al-Muzzammil: 1).

Qumi Al-Layla 'Illā Qalīlāan (Al-Muzzammil: 2).

Nişfahu 'Aw Anquş Minhu Qalīlāan (Al-Muzzammil: 3).

'Aw Zid `Alayhi Wa Rattili Al-Qur'āna Tartīlāan (Al-Muzzammil: 4).

'Innā Sanulqī `Alayka Qawlāan Thaqīlāan (Al-Muzzammil: 5).

'Inna Nāshi'ata Al-Layli Hiya 'Ashaddu Waţ'āan Wa 'Aqwamu Qīlāan (Al-Muzzammil: 6).

'Inna Laka Fī Aalnnahāri Sabĥāan Ţawīlāan (Al-Muzzammil: 7).

Wa Adhkur Asma Rabbika Wa Tabattal 'Ilayhi Tabtīlāan (Al-Muzzammil: 8).

Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fa Attakhidh/hu Wa Kīlāan (Al-Muzzammil: 9).

Wa Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Ahjurhum Hajrāan Jamīlāan (Al-Muzzammil: 10).

Wa Dharnī Wa Al-Mukadhdhibīna 'Ūlī An-Na`mati Wa Mahhilhum Qalīlāan (Al-Muzzammil: 11).

'Inna Ladaynā 'Ankālāan Wa Jaĥīmāan (Al-Muzzammil: 12).

Wa Ţa`āmāan Dhā Ghuşşatin Wa `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Muzzammil: 13).

Yawma Tarjufu Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Wa Kānati Al-Jibālu Kathībāan Mahīlāan (Al-Muzzammil: 14).

'Innā 'Arsalnā 'Ilaykum Rasūlāan Shāhidāan `Alaykum Kamā 'Arsalnā 'Ilá Fir`awna Rasūlāan (Al-Muzzammil: 15).

Fa`aşá Fir`awnu Ar-Rasūla Fa'akhadhnāhu 'Akhdhāan Wabīlāan (Al-Muzzammil: 16).

Fakayfa Tattaqūna 'In Kafartum Yawmāan Yaj`alu Al-Wildāna Shībāan (Al-Muzzammil: 17).

As-Samā'u Munfaţirun Bihi Kāna Wa`duhu Maf`ūlāan (Al-Muzzammil: 18).

'Inna Hadhihi Tadhkiratun Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan (Al-Muzzammil: 19).

'Inna Rabbaka Ya`lamu 'Annaka Taqūmu 'Adná Min Thuluthayi Al-Layli Wa Nişfahu Wa Thuluthahu Wa Ţā'ifatun Mina Al-Ladhīna Ma`aka Wa Allāhu Yuqaddiru Al-Layla Wa An-Nahāra `Alima 'An Lan Tuĥşūhu Fatāba `Alaykum Fāqra'ū Mā Tayassara Mina Al-Qur'āni `Alima 'An Sayakūnu Minkum Marđá Wa 'Ākharūna Yađribūna Fī Al-'Arđi Yabtaghūna Min Fađli Allāhi Wa 'Ākharūna Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Fāqra'ū Mā Tayassara Minhu Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aqriđū Allāha Qarđāan Ĥasanāan Wa Mā Tuqaddimū Li'nfusikum Min Khayrin Tajidūhu `Inda Allāhi Huwa Khayrāan Wa 'A`žama 'Ajrāan Wa Astaghfirū Allāha 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Muzzammil: 20).S u r a LXXIII


O n a j k o j i j e o g r n u t


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O ti, koji si ogrnut ogrtačem! 2 Stoj uspravno, u molitvi, jedan dio noći, 3 polovicu, ili malo manje 4 ili više i brižno izgovaraj Kuran.

5 Mi ćemo ti dati jednu Riječ velike težine: 6 molitva s početka noći ostavlja jedan snažniji dojam i dopušta jaču pažnju; 7 ti imaš, danju, brojne obveze.

8 Zazivaj Ime svog Gospoda; posveti se podpuno njemu.

9 On je Gospodar Istoka i Zapada; nema Boga osim njega. Uzmi ga dakle kao zaštitnika.

10 Strpljivo podnosi njihove govore; odstrani se ljubazno od njih. 11 Ostavi mene s onima koji govore da je to laž; s onima koji žive u ugodnosti i odobri im kratak predah.

12 Mi pridržavamom uistinu, lance, peć, 13 hranu koja zastaje u grlu, bolnu kaznu 14 za Dan kad će zemlja i planine zadrhtati, kad će planine postati slične hrpama rasutog pijeska.

15 Da, mi smo vam poslali jednog Proroka koji nosi svjedočenje protiv vas, kao što bijasmo poslali proroka Faraonu.

16 Faran se usprotivio Proroku a mi smo ga grubo kaznili.

17 Ako ste vi bili nevjerni, kako će te se braniti na Dan kad će djeca postati kao starci?

18 Prije toga, nebo će se razcijepiti a obećanje će se ispuniti.

19 Ovo je zaista Opomena! Neka onaj koji hoće, krene na put prema svom Gospodu!

20 Da, tvoj Gospod zna da ti, i jedan veliki broj onih koji su s tobom, stojite uspravno u molitvi skoro dvije trećine ili polovicu ili trećinu noći.

– Bog određuje mjeru noći i dana. On zna da vi ne držite se točnog računa i on vam oprašta –

Izgovarajte dakle glasno ono što vam je moguće iz Kurana.

– On zna da su neki među vama bolesni, da drugi prolaze zemljom u potrazi za dobrima Božjim, i da drugi opet bore se na putu Božjem –

Izgovarajte dakle glasno ono što vam je moguće iz Kurana.

Obavljajte molitvu, dajite milostinju i dodjeljujte jedan velikodušni zajam Bogu.

Vi će te pronaći, kod Boga, u obliku jedne nagrade bolje i obilnije, dobro koje budete stekli unaprijed za sebe same.

Molite oprost u Boga! Bog je uistinu, onaj koji oprašta; on je milosrdan!