Sura 70.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

70) Sūrat Al-Ma`ārij

Sa'ala Sā'ilun Bi`adhābin Wāqi`in (Al-Ma`ārij: 1).

Lilkāfiryna Laysa Lahu Dāfi`un (Al-Ma`ārij: 2).

Mina Allāhi Dhī Al-Ma`āriji (Al-Ma`ārij: 3).

Ta`ruju Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqdāruhu Khamsīna 'Alfa Sanahin (Al-Ma`ārij: 4).

Fāşbir Şabrāan Jamīlāan (Al-Ma`ārij: 5).

'Innahum Yarawnahu Ba`īdāan (Al-Ma`ārij: 6).

Wa Narāhu Qarībāan (Al-Ma`ārij: 7).

Yawma Takūnu As-Samā'u Kālmuhli (Al-Ma`ārij: 8).

Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni (Al-Ma`ārij: 9).

Wa Lā Yas'alu Ĥamīmun Ĥamīmāan (Al-Ma`ārij: 10).

Yubaşşarūnahum Yawaddu Al-Mujrimu Law Yaftadī Min `Adhābi Yawmi'idhin Bibanīhi (Al-Ma`ārij: 11).

Wa Şāĥibatihi Wa 'Akhīhi (Al-Ma`ārij: 12).

Wa Faşīlatihi Allatī Tu'uwyhi (Al-Ma`ārij: 13).

Wa Man Fī Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Yunjīhi (Al-Ma`ārij: 14).

Kallā 'Innahā Lažá (Al-Ma`ārij: 15).

Nazzā`atan Lilshshawá (Al-Ma`ārij: 16).

Tad`ū Man 'Adbara Wa Tawallá (Al-Ma`ārij: 17).

Wa Jama`a Fa'aw`á (Al-Ma`ārij: 18).

'Inna Al-'Insāna Khuliqa Halū`āan (Al-Ma`ārij: 19).

'Idhā Massahu Ash-Sharru Jazū`āan (Al-Ma`ārij: 20).

Wa 'Idhā Massahu Al-Khayru Manū`āan (Al-Ma`ārij: 21).

'Illā Al-Muşallīna (Al-Ma`ārij: 22).

Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Dā'imūna (Al-Ma`ārij: 23).

Wa Al-Ladhīna Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Ma`lūmun (Al-Ma`ārij: 24).

Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi (Al-Ma`ārij: 25).

Wa Al-Ladhīna Yuşaddiqūna Biyawmi Ad-Dīni (Al-Ma`ārij: 26).

Wa Al-Ladhīna Hum Min `Adhābi Rabbihim Mushfiqūna (Al-Ma`ārij: 27).

'Inna `Adhāba Rabbihim Ghayru Ma'mūnin (Al-Ma`ārij: 28).

Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna (Al-Ma`ārij: 29).

'Illā `Alá 'Azwājihim 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna (Al-Ma`ārij: 30).

Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna (Al-Ma`ārij: 31).

Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim Rā`ūna (Al-Ma`ārij: 32).

Wa Al-Ladhīna Hum Bishahādātihim Qā'imūna (Al-Ma`ārij: 33).

Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna (Al-Ma`ārij: 34).

'Ūlā'ika Fī Jannātin Mukramūna (Al-Ma`ārij: 35).

Famāli Al-Ladhīna Kafarū Qibalaka Muhţi`īna (Al-Ma`ārij: 36).

`Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli `Izīna (Al-Ma`ārij: 37).

'Ayaţma`u Kullu Amri'in Minhum 'An Yudkhala Jannata Na`īmin (Al-Ma`ārij: 38).

Kallā 'Innā Khalaqnāhum Mimmā Ya`lamūna (Al-Ma`ārij: 39).

Falā 'Uqsimu Birabbi Al-Mashāriqi Wa Al-Maghāribi 'Innā Laqādirūna (Al-Ma`ārij: 40).

`Alá 'An Nubaddila Khayrāan Minhum Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna (Al-Ma`ārij: 41).

Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna (Al-Ma`ārij: 42).

Yawma Yakhrujūna Mina Al-'Ajdāthi Sirā`āan Ka'annahum 'Ilá Nuşubin Yūfiđūna (Al-Ma`ārij: 43).

Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun Dhālika Al-Yawmu Al-Ladhī Kānū Yū`adūna (Al-Ma`ārij: 44).



S u r a LXX


S t u p nj e v i


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Jedan ispitivač je zahtijevao neminovnu kaznu 2 za nevjernike.

Nitko ju ne može odbiti, 3 ona dolazi od Boga, Gospodara Stupnjeva.

4 Anđeli i Duh uspinju se prema njemu u samo jedan dan čije je trajanje pedeset tisuća godina.

5 Podnesi ih s jednim plemenitim strpljenjem! 6 Oni misle da je kazna daleko, 7 dok ju mi vidimo sasvim blizu.

8 Nebo, tog Dana, bit će slično topljenoj kovini 9 a planine, vunenim pahuljama.

10 Ni jedan odani prijatelj neće se raspitivati svom prijatelju 11 kad se budu opazili.

krivac će voljeti moći iskupiti se kazne tog Dana izručujući svoje sinove, 12 svoju pratiteljicu, svog brata, 13 svoj rod koji mu je dao utočište 14 i sve što se nalazi na zemlji, da bi sebe spasio.

15 Ali ne!… Evo Žeravnika: 16 on čupa svoje udove; 17 on poziva onoga koji je se povukao i koji je okrenuo leđa; 18 koji je zgrtao i gomilao novac.

19 Čovjek je stvoren kolebljiv: 20 stidljiv kad ga dostigne nevolja, 21 nasilan kad je sretan; 22 izuzev onih koji mole, 23 onih koji su postojani u svojoj molitvi 24 i onih u čijim dobrima je uračunano pravo priznano kao obvezno 25 u korist prosjaka i onoga koji je lišen svega.

26 S izuzetkom onih koji iskazuju vjerodostojnim Dan Suda; 27 onih koji se boje kazne svog Gospoda. 28 – Kazna njihovog Gospoda je neizbježna –

29 Izuzev časnih ljudi 30 koji nemaju odnosa osim sa svojim suprugama i sa svojim ratnim zarobljenicama; – oni dakle nisu za osudu, 31 dok oni koji žude za drugima su prijestupnici –

32 Izuzev onih koji vjerno čuvaju pologe koji su im povjereni i koji izvršavaju svoje obveze; 33 onih čije je svjedočenje sigurno; 34 onih koji obavljaju molitvu: 35 evo onih koji će biti štovani u Vrtovima!

36 Zašto se dakle nevjernici bacaju put tebe, 37 dolazeći i s lijeva i s desna, u grupama?

38 Želi li svaki od njih biti uveden u Vrt Slasti?

39 Ali ne!… Mi smo njih stvorili od onoga što oni znaju.

40 Ne!… Prisežem Gospodarom Istoka i Zapada: mi posjedujemo moć 41 nadomjestiti ih drugim ljudima boljim od njih. Nitko nas ne može preteći.

42 Ostavi ih dakle zanovijetati i igrati sve do časa kad će oni susresti Dan koji im je bio obećan; 43 Dan kad će oni izići iz grobova, brzo kao da trče prema uspravljenim kamenovima,

44 oborenih pogleda, jer će biti pokriveni sramom. Evo Dana koji je njima bio obećan!