Sura 69.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

S u r a LXIX


Arapski[uredi]

69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Al-Ĥāqqahu (Al-Ĥāqqah: 1).

Mā Al-Ĥāqqahu (Al-Ĥāqqah: 2).

Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqahu (Al-Ĥāqqah: 3).

Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ahi (Al-Ĥāqqah: 4).

Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyahi (Al-Ĥāqqah: 5).

Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyahin (Al-Ĥāqqah: 6).

Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyahin (Al-Ĥāqqah: 7).

Fahal Tará Lahum Min Bāqiyahin (Al-Ĥāqqah: 8).

Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ahi (Al-Ĥāqqah: 9).

Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan Rābiyahan (Al-Ĥāqqah: 10).

'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Fī Al-Jāriyahi (Al-Ĥāqqah: 11).

Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyahun (Al-Ĥāqqah: 12).

Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidahun (Al-Ĥāqqah: 13).

Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidahan (Al-Ĥāqqah: 14).

Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`ahu (Al-Ĥāqqah: 15).

Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wa Ahiyahun (Al-Ĥāqqah: 16).

Wa Al-Malaku `Alá 'Arjā'ihā Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyahun (Al-Ĥāqqah: 17).

Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyahun (Al-Ĥāqqah: 18).

Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī (Al-Ĥāqqah: 19).

'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah (Al-Ĥāqqah: 20).

Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyahin (Al-Ĥāqqah: 21).

Fī Jannatin `Āliyahin (Al-Ĥāqqah: 22).

Quţūfuhā Dāniyahun (Al-Ĥāqqah: 23).

Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Fī Al-'Ayyāmi Al-Khāliyahi (Al-Ĥāqqah: 24).

Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh (Al-Ĥāqqah: 25).

Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh (Al-Ĥāqqah: 26).

Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyaha (Al-Ĥāqqah: 27).

Mā 'Aghná `Annī Mālīh (Al-Ĥāqqah: 28).

Halaka `Annī Sulţānīh (Al-Ĥāqqah: 29).

Khudhūhu Faghullūhu (Al-Ĥāqqah: 30).

Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu (Al-Ĥāqqah: 31).

Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu (Al-Ĥāqqah: 32).

'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Billāhi Al-`Ažīmi (Al-Ĥāqqah: 33).

Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni (Al-Ĥāqqah: 34).

Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun (Al-Ĥāqqah: 35).

Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin (Al-Ĥāqqah: 36).

Lā Ya'kuluhu 'Illā Al-Khāţi'ūna (Al-Ĥāqqah: 37).

Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna (Al-Ĥāqqah: 38).

Wa Mā Lā Tubşirūna (Al-Ĥāqqah: 39).

'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin (Al-Ĥāqqah: 40).

Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin Qalīlāan Mā Tu'uminūna (Al-Ĥāqqah: 41).

Wa Lā Biqawli Kāhinin Qalīlāan Mā Tadhakkarūna (Al-Ĥāqqah: 42).

Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna (Al-Ĥāqqah: 43).

Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli (Al-Ĥāqqah: 44).

La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni (Al-Ĥāqqah: 45).

Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna (Al-Ĥāqqah: 46).

Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna (Al-Ĥāqqah: 47).

Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna (Al-Ĥāqqah: 48).

Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna (Al-Ĥāqqah: 49).

Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna (Al-Ĥāqqah: 50).

Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni (Al-Ĥāqqah: 51).

Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi (Al-Ĥāqqah: 52).Ona koja treba doći


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ona koja treba doći! 2 Tko je ona koja treba doći? 3 Kako ćeš ti poznati onu koja treba doći?

4 Tamudi i Adi držali su za laž onu koja slama!

5 Tamudi su bili uništeni munjom. 6 Adi su bili uništeni jednim vjetrom, hučećim i silnim 7 kojeg je Bog koristio protiv njih da bi sve opustošio tijekom sedam noći i sedam dana. Ti bi tada vidio narod poobaran po zemlji kao iščupana palmina stabla. 8 Opažaš li im ti i najmanje ostatke?

9 Faraon, oni koji živješe prije njega i porušeni gradovi počiniše grješke: 10 oni su odbili poslušnost Proroku i svom Gospodu i Bog ih pobijedi neodoljivom silom.

11 Kad se voda prelila, mi smo vas odnijeli na lađu, 12 da bi ova postala za vas Opomena i da to jedno pažljivo uho zapamti.

13 Kad truba bude samo jednom zatrubila; 14 kad zemlja i planine budu odnesene i odjednom u prah smrvljene 15 ona koja je neizbježna doći će tog Dana; 16 nebo će se rascijepiti i bit će širom otvoreno tog Dana.

17 Anđeli će stajati na njegovim krajevima, dok će tog Dana osam između njih nositi Prijestolje tvog Gospoda.

18 Tog Dana vi će te biti izloženi u punoj svjetlosti; ni jedna vaša tajna ne će ostati skrivena.

19 Onaj koji će primiti svoju knjigu u svoju desnu ruku reći će: « Evo!… Čitajte moju knjigu! 20 Ja sam znao da ću tu pronaći svoj račun. »

21 On će uživati jedan ugodan život 22 u Vrtu smještenom vrlo visoko 23 a čiji su plodovi na dohvat ruke.

24 « Jedite i pijte u miru u naknadu za ono što ste izvršili u prošlim danima. »

25 Onaj koji bude primio svoju knjigu u lijevu ruku reći će: « Nesretan ja!… Da mi nisu vratili moju knjigu 26 ja ne bih doznao svog računa!

27 Na žalost!… Da ta smrt bijaše konačna! 28 Moje mi bogatstvo ničemu ne služi 29 a moja je snaga nestala! »

30 « Pograbite ga! Stavite ga u okov! 31 Bacite ga u Pećnicu! 32 i svežite ga, zatim, jednim lancem od sedamdeset lakata. »

33 Jer on nije vjerovao u Nedostižnog Boga; 34 on nije nikog ohrabrivao nahraniti siromašnog.

35 Nije mu ostao, danas, ni jedan gorljivi prijatelj, 36 ni druge hrane osim one smrdljive 37 kojom će se samo grješnici hraniti.

38 Ali ne! Prisežem onim što vi vidite 39 i onim što ne vidite: 40 to tamo je, uistinu, riječ jednog plemenitog Proroka; 41 to nije riječ jednog pjesnika; – vaša je vjera neodlučna – 42 to nije riječ jednog vrača; – kako vi malo razmišljate! – 43 to je Odkrovenje Gospodara svijeta!

44 Da nam je pripisao kakve lažne riječi, 45 mi bismo ga uzeli za desnu ruku, 46 zatim bismo mu odsjekli srčanu žilu 47 a nitko od vas ne bi bio sposoban da se tome odupre.

48 Evo jedne Opomene za one koji se boje Boga 49 ali mi znamo da neki između vas to proglašavaju lažju!

50 Evo jedog razloga žaljenja za nevjernike! 51 Evo sušte Istine! 52 Slavi Ime svog Gospoda, Svevišnjega!