Sura 68.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Arapski[uredi]

68) Sūrat Al-Qalam

Nūn Wa Al-Qalami Wa Mā Yasţurūna (Al-Qalam: 1).

Mā 'Anta Bini`mati Rabbika Bimajnūnin (Al-Qalam: 2).

Wa 'Inna Laka La'ajrāan Ghayra Mamnūnin (Al-Qalam: 3).

Wa 'Innaka La`alá Khuluqin `Ažīmin (Al-Qalam: 4).

Fasatubşiru Wa Yubşirūna (Al-Qalam: 5).

Bi'ayyyikumu Al-Maftūnu (Al-Qalam: 6).

'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna (Al-Qalam: 7).

Falā Tuţi`i Al-Mukadhdhibīna (Al-Qalam: 8).

Wa Ddū Law Tud/hinu Fayud/hinūna (Al-Qalam: 9).

Wa Lā Tuţi` Kulla Ĥallāfin Mahīnin (Al-Qalam: 10).

Hammāzin Mashshā'in Binamīmin (Al-Qalam: 11).

Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin 'Athīmin (Al-Qalam: 12).

`Utullin Ba`da Dhālika Zanīmin (Al-Qalam: 13).

'An Kāna Dhā Mālin Wa Banīna (Al-Qalam: 14).

'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna (Al-Qalam: 15).

Sanasimuhu `Alá Al-Khurţūmi (Al-Qalam: 16).

'Innā Balawnāhum Kamā Balawnā 'Aşĥāba Al-Jannati 'Idh 'Aqsamū Layaşrimunnahā Muşbiĥīna (Al-Qalam: 17).

Wa Lā Yastathnūna (Al-Qalam: 18).

Faţāfa `Alayhā Ţā'ifun Min Rabbika Wa Hum Nā'imūna (Al-Qalam: 19).

Fa'aşbaĥat Kālşşarīmi (Al-Qalam: 20).

Fatanādaw Muşbiĥīna (Al-Qalam: 21).

'Ani Aghdū `Alá Ĥarthikum 'In Kuntum Şārimīna (Al-Qalam: 22).

Fānţalaqū Wa Hum Yatakhāfatūna (Al-Qalam: 23).

'An Lā Yadkhulannahā Al-Yawma `Alaykum Miskīnun (Al-Qalam: 24).

Waghadaw `Alá Ĥardin Qādirīna (Al-Qalam: 25).

Falammā Ra'awhā Qālū 'Innā Lađāllūna (Al-Qalam: 26).

Bal Naĥnu Maĥrūmūna (Al-Qalam: 27).

Qāla 'Awsaţuhum 'Alam 'Aqul Lakum Lawlā Tusabbiĥūna (Al-Qalam: 28).

Qālū Subĥāna Rabbinā 'Innā Kunnā Žālimīna (Al-Qalam: 29).

Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatalāwamūna (Al-Qalam: 30).

Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Ţāghīna (Al-Qalam: 31).

`Asá Rabbunā 'An Yubdilanā Khayrāan Minhā 'Innā 'Ilá Rabbinā Rāghibūna (Al-Qalam: 32).

Kadhālika Al-`Adhābu Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru Law Kānū Ya`lamūna (Al-Qalam: 33).

'Inna Lilmuttaqīna `Inda Rabbihim Jannāti An-Na`īmi (Al-Qalam: 34).

'Afanaj`alu Al-Muslimīna Kālmujrimīna (Al-Qalam: 35).

Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna (Al-Qalam: 36).

'Am Lakum Kitābun Fīhi Tadrusūna (Al-Qalam: 37).

'Inna Lakum Fīhi Lamā Takhayyarūna (Al-Qalam: 38).

'Am Lakum 'Aymānun `Alaynā Bālighatun 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati 'Inna Lakum Lamā Taĥkumūna (Al-Qalam: 39).

Salhum 'Ayyuhum Bidhālika Za`īmun (Al-Qalam: 40).

'Am Lahum Shurakā'u Falya'tū Bishurakā'ihim 'In Kānū Şādiqīna (Al-Qalam: 41).

Yawma Yukshafu `An Sāqin Wa Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Falā Yastaţī`ūna (Al-Qalam: 42).

Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun Wa Qad Kānū Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Wa Hum Sālimūna (Al-Qalam: 43).

Fadharnī Wa Man Yukadhdhibu Bihadhā Al-Ĥadīthi Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna (Al-Qalam: 44).

Wa 'Umlī Lahum 'Inna Kaydī Matīnun (Al-Qalam: 45).

'Am Tas'aluhum 'Ajrāan Fahum Min Maghramin Muthqalūna (Al-Qalam: 46).

'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna (Al-Qalam: 47).

Fāşbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Takun Kaşāĥibi Al-Ĥūti 'Idh Nādá Wa Huwa Makžūmun (Al-Qalam: 48).

Lawlā 'An Tadārakahu Ni`matun Min Rabbihi Lanubidha Bil-`Arā'i Wa Huwa Madhmūmun (Al-Qalam: 49).

Fājtabāhu Rabbuhu Faja`alahu Mina Aş-Şāliĥīna (Al-Qalam: 50).

Wa 'In Yakādu Al-Ladhīna Kafarū Layuzliqūnaka Bi'abşārihim Lammā Sami`ū Adh-Dhikra Wa Yaqūlūna 'Innahu Lamajnūnun (Al-Qalam: 51).

Wa Mā Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna (Al-Qalam: 52).S u r a LXVIII


P e r o


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Nun. Pera mi i onog što oni pišu! 2 Zahvaljujući naklonosti tvog Gospoda, Ti nisi jedan obsjednuti! 3 Jedna nagrada izuzeta od prigovora tebi je namijenjena; 4 ti si jedna uzvišena narav.

5 Ti ćeš uskoro vidjeti a i oni sami će vidjeti 6 tko je onaj između vas koji je spopadnut.

7 Da, tvoj Gospod savršeno poznaje one koji su zavedeni daleko od njegovog puta i on poznaje one koji su dobro usmjereni.


8 Ne pokori se onima koji govore da je to laž. 9 Oni bi voljeli da se ti njima ulaguješ da bi te učinili sebi sličnim.

10 Ne pokori se onome koji se kune i koji je prost; 11 klevetniku koji širi klevete; 12 onome koji zabranjuje dobro; prijestupniku, grješniku; 13 onome koji je osoran i uz to još nezakonita rođenja.

14 Ne pokori mu se čak i da posjeduje bogatstva i brojnu djecu.

15 On kaže, kad su naši redci njemu pročitani: « Evo predačkih priča! » 16 – Načinit ćemo mu znak na njušci! –

17 Da, mi ćemo njih iskušati kao što smo iskušali vlasnike vrta koji bijahu prisegli da će žetvu obaviti izjutra; 18 ali su se kleli ne čineći ograničenje.

19 jedna ih je nevolja poslana od tvog Gospoda iznenadila još dok su spavali 20 a to bi, izjutra, kao da sve bijaše ostriženo.

21 Tada se oni dozivaše: 22 « Pođite rano u svoje polje, ako hoćete obaviti žetvu. »

23 Oni se staviše na put pričajući tiho između sebe: 24 « Da ni jedan siromah ne uđe ovamo danas, protiv vaše volje.»

25 Oni dakle krenuše rano, odlučni da ništa ne daju, iako su imalo od čega.

26 Kad su vidjeli što se dogodilo, oni rekoše: « Mi smo sigurno zabludjeli, 27 i mi smo uništeni! »

28 Najumjereniji među njima reče: « Nisam li vas upozorio? Da ste samo iskazali slavu Bogu! »

29 Oni rekoše: « Slava našem Gospodu! Da, mi smo bili nepravedni »; 30 i oni se okrenuše jedni k drugima prigovarajući jedni drugima.

31 Oni rekoše: « Nesretni mi! Da, mi smo bili pobun jenici! 32 Ali može se dogoditi da nam naš Gospod da u zamjenu nešto bolje od ovoga. Naše žudnje se živo usmjeravaju našem Gospodu! »

33 Takva bi kazna! Ali kazna budućeg života bit će još teža! – Da oni to znaju! –

34 Ima, kod Gospoda, Vrtova Slasti za one koji ga se boje.

35 Hoćemo li mi držati one koji su pokorni Bogu na isti način kao zločince?

36 Što je vama?… Što ste odlučili?… 37 Posjedujete li vi kakvu poučnu Knjigu 38 gdje vi nalazite ono što vam odgovara?

39 Ili smo pak mi povezani s vama prisegom koja bi nas obvezivala sve do Dana Uskrsnuća i zahvaljujući kojoj biste vi dobili ono što sudite poželjnim?

40 Pitaj njih: « Tko je među vama tome jamac? » 41 Imaju li oni sudionike? Nek dakle dođu sa svojim sudionicima, ako su vjerodostojni.

42 Na Dan kad će sve biti razotkriveno, oni će biti pozvani da se prostru po tlu a oni to ne će biti sposobni.

43 Njihovi će se pogledi spustiti; oni će biti prekriveni sramom jer su bili pozvani da se prostru kad su još bili živi i zdravi.

44 Ostavi me dakle s onima koji su ovo držali za laž; mi ćemo njih postupno voditi onuda kud oni ne znaju.

45 Ja im dodjeljujem jednu odgodu. Moja je zamisao sigurna.

46 Tražiš li im ti plaću? tad bi oni bili natovareni teškim dugovima!

47 Poznaju li oni nepriopćivu tajnu, na takav način da ju pohranjuju u Knjigu?

48 Pokori se propisu svog Gospoda; ne budi kao Čovjek u Ribi kad se gušio i vikao!

49 Da ga dobročinstvo njegovog Gospoda nije spasilo, on bi bio odbačen kao prokletnik na golu zemlju.

50 Njegov ga je Gospod izabrao i stavio u broj pravednika.

51 Malo je nedostaje pa da te nevjernici ne probodu svojim pogledima kad slušaju Opomenu i kad kažu: « On je sigurno jedan bjesomučnik! »

52 Ali ovo je samo jedna Opomena upućena svijetu!