Sura 67.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

ج


جججArapski[uredi]

67) Sūrat Al-Mulk

Tabāraka Al-Ladhī Biyadihi Al-Mulku Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Mulk: 1).

Al-Ladhī Khalaqa Al-Mawta Wa Al-Ĥayāata Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ghafūru (Al-Mulk: 2).

Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Ţibāqāan Mā Tará Fī Khalqi Ar-Raĥmāni Min Tafāwutin Fārji`i Al-Başara Hal Tará Min Fuţūrin (Al-Mulk: 3).

Thumma Arji`i Al-Başara Karratayni Yanqalib 'Ilayka Al-Başaru Khāsi'āan Wa Huwa Ĥasīrun (Al-Mulk: 4).

Wa Laqad Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā

Bimaşābīĥa Wa Ja`alnāhā Rujūmāan Lilshshayāţīni Wa 'A`tadnā Lahum `Adhāba As-Sa`īri (Al-Mulk: 5).

Wa Lilladhīna Kafarū Birabbihim `Adhābu Jahannama Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Mulk: 6).

'Idhā 'Ulqū Fīhā Sami`ū Lahā Shahīqāan Wa Hiya Tafūru (Al-Mulk: 7).

Takādu Tamayyazu Mina Al-Ghayži Kullamā 'Ulqiya Fīhā Fawjun Sa'alahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Nadhīrun (Al-Mulk: 8).

Qālū Balá Qad Jā'anā Nadhīrun Fakadhdhabnā Wa Qulnā Mā Nazzala Allāhu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā Fī Đalālin Kabīrin (Al-Mulk: 9).

Wa Qālū Law Kunnā Nasma`u 'Aw Na`qilu Mā Kunnā Fī 'Aşĥābi As-Sa`īri (Al-Mulk: 10).

Fā`tarafū Bidhanbihim Fasuĥqāan Li'şĥābi As-Sa`īri (Al-Mulk: 11).

'Inna Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun (Al-Mulk: 12).

Wa 'Asirrū Qawlakum 'Aw Ajharū Bihi 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Al-Mulk: 13).

'Alā Ya`lamu Man Khalaqa Wa Huwa Al-Laţīfu Al-Khabīru (Al-Mulk: 14).

Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Dhalūlāan Fāmshū Fī Manākibihā Wa Kulū Min Rizqihi Wa 'Ilayhi An-Nushūru (Al-Mulk: 15).

'A'amintum Man Fī As-Samā'i 'An Yakhsifa Bikumu Al-'Arđa Fa'idhā Hiya Tamūru (Al-Mulk: 16).

'Am 'Amintum Man Fī As-Samā'i 'An Yursila `Alaykum Ĥāşibāan Fasata`lamūna Kayfa Nadhīri (Al-Mulk: 17).

Wa Laqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fakayfa Kāna Nakīri (Al-Mulk: 18).

'Awalam Yaraw 'Ilá Aţ-Ţayri Fawqahum Şāffātin Wa Yaqbiđna Mā Yumsikuhunna 'Illā Ar-Raĥmānu 'Innahu Bikulli Shay'in Başīrun (Al-Mulk: 19).

'Amman Hādhā Al-Ladhī Huwa Jundun Lakum Yanşurukum Min Dūni Ar-Raĥmāni 'Ini Al-Kāfirūna 'Illā Fī Ghurūrin (Al-Mulk: 20).

'Amman Hādhā Al-Ladhī Yarzuqukum 'In 'Amsaka Rizqahu Bal Lajjū Fī `Utūwin Wa Nufūrin (Al-Mulk: 21).

'Afaman Yamshī Mukibbāan `Alá Wajhihi 'Ahdá 'Amman Yamshī Sawīyāan `Alá Şirāţin Mustaqīmin (Al-Mulk: 22).

Qul Huwa Al-Ladhī 'Ansha'akum Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata Qalīlāan Mā Tashkurūna (Al-Mulk: 23).

Qul Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Fī Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Mulk: 24).

Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Mulk: 25).

Qul 'Innamā Al-`Ilmu `Inda Allāhi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun (Al-Mulk: 26).

Falammā Ra'awhu Zulfatan Sī'at Wujūhu Al-Ladhīna Kafarū Wa Qīla Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tadda`ūna (Al-Mulk: 27).

Qul 'Ara'aytum 'In 'Ahlakaniya Allāhu Wa Man Ma`ī 'Aw Raĥimanā Faman Yujīru Al-Kāfirīna Min `Adhābin 'Alīmin (Al-Mulk: 28).

Qul Huwa Ar-Raĥmānu 'Āmannā Bihi Wa `Alayhi Tawakkalnā Fasata`lamūna Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin (Al-Mulk: 29).

Qul 'Ara'aytum 'In 'Aşbaĥa Mā'uukum Ghawrāan Faman Ya'tīkum Bimā'in Ma`īnin (Al-Mulk: 30).


S u r a LXVII


K r a lj e v s t v o


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Blagoslovljen budi onaj koji u svojim rukama drži Kraljevstvo –on je nadmoćan nad svakom stvari – 2 onaj koji je stvorio život i smrt za vas iskušati i upoznati tako onoga među vama koji radi bolje. – On je Svemogući; on je onaj koji oprašta –

3 Blagoslovljen budi onaj koji je stvorio sedam nebesa jednih iznad drugih, a da ti ne vidiš nikakve pukotine u stvaranju Milosrdnoga.

Okreni oči! Opažaš li ti kakav prolom? 4 Potom, dva puta još, okreni oči! Tvoj će se vid vratiti k tebi, umoran, iscrpljen…

5 Mi smo najbliže nebo uresili svjetlilima koja smo pripravili da se ima čime kamenovati Zloduhe i za njih smo pripravili kaznu Žeravnika.

6 Kazna Pakla namijenjena je onima koji ne budu vjerovali svojem Gospodu. – Kojeg li gnusnog svršetka –

7 Kad su oni unutra bačeni, oni čuju rikanje, dok Pakao vrije 8 jer je on spreman prsnuti žestine.


Svaki put kad je jedna grupa u njeg bačena, njegovi čuvari nju upitaju: « Nije li jedan upozoritelj stigao do vas? »

9 Oni kažu: « Da, jedan je upozoritelj stigao k nama, ali mi smo rekli da laže i još smo rekli: « Bog nije ništa spustio, vi ste sigurno potonuli u jednu duboku zabludu. »

10 Oni su rekli: « Da smo mi čuli ili da smo razumjeli, mi ne bismo bili u broju gostiju Žeravnika .

11 Oni priznaju svoje grijehe. Dakle nek gosti Žeravnika budu istrijebljeni!

12 Oni koji se budu bojali svojeg Gospoda u njegovoj nepronicivoj tajni dobit će oprost i veliku naknadu.

13 Bilo da vi čuvate svoje riječi kao tajnu ili da ih razglašavate, Bog savršeno poznaje sadržinu vaših srca.

14 Ne poznaje li on ono što je stvorio, on koji je Oštrouman i koji je savršeno obaviješten?

15 On je taj koji je učinio zemlju za vas vrlo pogodnom. Prođite dakle njene ogromne prostore; jedite što vam je Bog dodijelio za vaše održavanje. Uskrsnuće se obaviti kod njega.

16 Jeste li vi sigurni da onaj koji je u nebu neće dati da vas zemlja proguta? Evo kako ona već podrhtava…

17 Jeste li vi sigurni da onaj koji je unebu ne će protiv vas razvezati uragan kamenja? Tada će te vi znati što je moje upozorenje.

18 Oni koji su živjeli prije njih govorili su da je to laž. Kakvo je tad bilo moje negodovanje!

19 Ne uočavaju li oni ptice koje šire i skupljaju svoja krila iznad njih? Jedino Milosrdni njih podržava; on savršeno vidi svaku stvar.

20 Da li bi onaj koji, za vas, bijaše stvorio jednu vojsku bio sposoban vama pomoći protiv Milosrdnoga? – Nevjerni su u potpunoj zabludi –

21 Tko je dakle onaj koji će priskrbiti vašim potrebama ako Bog zadrži svoja davanja? – Ali oni su uporni u gluposti i u mržnji –

22 Onaj koji hoda oborenog lica da li je bolje usmjeren nego onaj koji ide pravim putem uspravljajući se?

23 Reci: « On je taj koji vas je porodio; on vam je dao sluh, vid, nutrinu. Vi ste malo zahvalni! »

24 Reci: « On je taj koji vas je rasijao zemljom, i kod njega će te biti sakupljeni. »

25 Oni kažu: « Kad će se dakle ostvariti to obećanje, ako ste vi vjerodostojni? »

26 Reci: « Znanost postoji samo u Boga. Ja sam samo jedan jasni upozoritelj. »

27 Kad nevjernici budu vidjeli kaznu izbliza, njihova će lica biti užasnuta. Njima će se reći: « Evo što ste vi iskali! »

28 Reci: « Što mislite vi? Bilo da me Bog uništi, mene i moje pratitelje bilo da mi učini milosrđe, tko će dakle zaštititi nevjernike protiv jedne bolne kazne? »

29 Reci: « On, Milosrdni! Mi vjerujemo u njega; mi se povjeravamo u njega! Vi će te uskoro znati tko se nalazi u očiglednoj zabludi. »

30 Reci: « Što mislite vi? Da voda kojom vi raspolažete bude upijena od zemlje, tko bi vam dakle priskrbio malo čiste vode? »