Sura 65.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

65) Sūrat Aţ-Ţalāq

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Faţalliqūhunna Li`iddatihinna Wa 'Aĥşū Al-`Iddata Wa Attaqū Allāha Rabbakum Lā Tukhrijūhunna Min Buyūtihinna Wa Lā Yakhrujna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi Wa Man Yata`adda Ĥudūda Allāhi Faqad Žalama Nafsahu Lā Tadrī La`alla Allāha Yuĥdithu Ba`da Dhālika 'Amrāan (Aţ-Ţalāq: 1).

Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Fāriqūhunna Bima`rūfin Wa 'Ash/hidū Dhaway `Adlin Minkum Wa 'Aqīmū Ash-Shahādata Lillāhi Dhālikum Yū`ažu Bihi Man Kāna Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Makhrajāan (Aţ-Ţalāq: 2).

Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fahuwa Ĥasbuhu 'Inna Allāha Bālighu 'Amrihi Qad Ja`ala Allāhu Likulli Shay'in Qadrāan (Aţ-Ţalāq: 3).

Wa Al-Lā'ī Ya'isna Mina Al-Maĥīđi Min Nisā'ikum 'Ini Artabtum Fa`iddatuhunna Thalāthatu 'Ash/hurin Wa Al-Lā'ī Lam Yaĥiđna Wa 'Ūlātu Al-'Aĥmāli 'Ajaluhunna 'An Yađa`na Ĥamlahunna Wa Man Yattaqi Allāha Yaj`al Lahu Min 'Amrihi Yusrāan (Aţ-Ţalāq: 4).

Dhālika 'Amru Allāhi 'Anzalahu 'Ilaykum Wa Man Yattaqi Allāha Yukaffir `Anhu Sayyi'ātihi Wa Yu`žim Lahu 'Ajrāan (Aţ-Ţalāq: 5).

'Askinūhunna Min Ĥaythu Sakantum Min Wujdikum Wa Lā Tuđārrūhunna Lituđayyiqū `Alayhinna Wa 'In Kunna 'Ūlāti Ĥamlin Fa'anfiqū `Alayhinna Ĥattá Yađa`na Ĥamlahunna Fa'in 'Arđa`na Lakum Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna Wa 'Tamirū Baynakum Bima`rūfin Wa 'In Ta`āsartum Fasaturđi`u Lahu 'Ukhrá (Aţ-Ţalāq: 6).

Liyunfiq Dhū Sa`atin Min Sa`atihi Wa Man Qudira `Alayhi Rizquhu Falyunfiq Mimmā 'Ātāhu Allāhu Lā Yukallifu Allāhu Nafsāan 'Illā Mā 'Ātāhā Sayaj`alu Allāhu Ba`da `Usrin Yusrāan (Aţ-Ţalāq: 7).

Wa Ka'ayyin Min Qaryatin `Atat `An 'Amri Rabbihā Wa Rusulihi Faĥāsabnāhā Ĥisābāan Shadīdāan Wa `Adhdhabnāhā `Adhābāan Nukrāan (Aţ-Ţalāq: 8).

Fadhāqat Wabāla 'Amrihā Wa Kāna `Āqibatu 'Amrihā Khusrāan (Aţ-Ţalāq: 9).

'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan Fa Attaqū Allāha Yā 'Ūlī Al-'Albābi Al-Ladhīna 'Āmanū Qad 'Anzala Allāhu 'Ilaykum Dhikrāan (Aţ-Ţalāq: 10).

Rasūlāan Yatlū `Alaykum 'Āyāti Allāhi Mubayyinātin Liyukhrija Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Wa Man Yu'umin Billāhi Wa Ya`mal Şāliĥāan Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan Qad 'Aĥsana Allāhu Lahu Rizqāan (Aţ-Ţalāq: 11).

Allāhu Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Wa Mina Al-'Arđi Mithlahunna Yatanazzalu Al-'Amru Baynahunna Lita`lamū 'Anna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun Wa 'Anna Allāha Qad 'Aĥāţa Bikulli Shay'in `Ilmāan (Aţ-Ţalāq: 12).S u r a LXV


R a z v o d b r a k a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 O Proroče! Kad vi želite odpustiti vaše žene, učinite to u isteku njihovog razdoblja čekanja. Brižno računajte rok.

Bojte se Boga, vašeg Gospoda! Ne tjerajte ih iz njihovih kuća i nek one otud ne izlaze, osim ako su počinile jednu očitu glupost.

Takvi su zakoni Božji. Onaj tko prestupi zakone Božje čini krivo samom sebi.

Ti to ne znaš: može biti, od sada, da Bog iznova podigne neku stvar.

2 Kad su one dosegle naloženi rok, zadržite ih na pristojan način, ili se pak odvojite od njih na jedan pristojan način.

Pozovite dva pravična svjedoka izabrana između vas, i nek svjedoče pred Bogom.

Evo na što je nagovoren onaj između vas koji vjeruje u Boga i u posljednji Dan.

Glede onoga koji se boji Boga, Bog će dati povoljan ishod njegovim poslovima; 3 on će njemu odobriti svoje darove putem sredstava na koja nije računao.

Bogu dostaje da se netko povjeri u njega. Bog dostiže uvijek ono što je naumio. Bog je unaprijed odlučio o svakoj stvari.

4 Razdoblje čekanja bit će tri mjeseca, čak i za one od vaših žena koje se više ne nadaju mjesečnici – ako vi imate neku sumnju o tome – i za one koje nisu još dozrele.

Period čekanja za trudne žene završava se s njihovim porođajem. – Bog pojednostavljuje stvari za onoga koji ga se boji –

5 Takva je Zapovijed Božja koju je on spustio k vama.

On briše loša djela onome tko se boji Boga i uvećava svoju nagradu.

6 Nastanite te žene, ondje gdje vi boravite i prema vašim sredstvima. Ne mučite ih stavljajući ih u tijesan stan.

Ako su one trudne obskrbite ih potrebštinama sve do momenta porođaja. Ako one doje dijete rođeno od vas, podijelite im jednu penziju.

Sporazumite se o tome na pristojan način; ali, ako vi susretnete potežkoće, uzmite dojilju za dijete.

7 Nek onaj koji je u blagostanju plati prema svojim sredstvima. Nek onaj koji je potrebit, plati u srazmjeru s onim što je Bog njemu dodijelio.

Bog ne nalaže nešto jednoj duši osim u srazmjeri s onim što je on njoj dodijelio. Bog će dati da iza nevolje dođe blagostanje.

8 Koliko samo gradova bijaše neposlušno zapovijedi svojeg Gospoda i njegovih proroka!

Mi smo se žestoko obračunali s njima. Kaznili smo ih jednom groznom kaznom.

9 Oni su osjetili posljedice svojeg ponašanja; njihova vlastita propast bila je ishod njihovom ponašanju. 10 Bog je njima pripravio jednu strašnu kaznu.

Bojte se Boga, o vi koji ste nadareni razumom i koji vjerujete!

Bog je spustio na vas jednu Opomenu: 11 jednog Proroka koji vam kazuje jasne Redke Božje, da iziđu iz tmina na svjetlost oni koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela.

Bog će uvesti u Vrtove gdje teku potoci one koji vjeruju u njega i koji čine dobro. Oni će tu boraviti zauvijek kao bezsmrtnici. Bog im dodjeljuje jedan lijep dio.

12 Bog je onaj koji je stvorio sedam nebesa i toliko isto učinio za zemlju.

Zapovijed silazi među njih, da biste vi znali da je Bog, uistinu, nadmoćan nad svim i da se njegova Znanost rasprostire iznad svake stvari.