Sura 63.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

63) Sūrat Al-Munāfiqūn

'Idhā Jā'aka Al-Munāfiqūna Qālū Nash/hadu 'Innaka Larasūlu Allāhi Wa Allāhu Ya`lamu 'Innaka Larasūluhu Wa Allāhu Yash/hadu 'Inna Al-Munāfiqīna Lakādhibūna (Al-Munāfiqūn: 1).

Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna (Al-Munāfiqūn: 2).

Dhālika Bi'annahum 'Āmanū Thumma Kafarū Faţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna (Al-Munāfiqūn: 3).

Wa 'Idhā Ra'aytahum Tu`jibuka 'Ajsāmuhum Wa 'In Yaqūlū Tasma` Liqawlihim Ka'annahum Khushubun Musannadatun Yaĥsabūna Kulla Şayĥatin `Alayhim Humu Al-`Adūwu Fāĥdharhum Qātalahumu Allāhu 'Anná Yu'ufakūna (Al-Munāfiqūn: 4).

Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw Yastaghfir Lakum Rasūlu Allāhi Lawwaw Ru'ūsahum Wa Ra'aytahum Yaşuddūna Wa Hum Mustakbirūna (Al-Munāfiqūn: 5).

Sawā'un `Alayhim 'Āstaghfarta Lahum 'Am Lam Tastaghfir Lahum Lan Yaghfira Allāhu Lahum 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna (Al-Munāfiqūn: 6).

Humu Al-Ladhīna Yaqūlūna Lā Tunfiqū `Alá Man `Inda Rasūli Allāhi Ĥattá Yanfađđū Wa Lillahi Khazā'inu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Yafqahūna (Al-Munāfiqūn: 7).

Yaqūlūna La'in Raja`nā 'Ilá Al-Madīnati Layukhrijanna Al-'A`azzu Minhā Al-'Adhalla Wa Lillahi Al-`Izzatu Wa Lirasūlihi Wa Lilmu'uminīna Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Ya`lamūna (Al-Munāfiqūn: 8).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tulhikum 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum `An Dhikri Allāhi Wa Man Yaf`al Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-Munāfiqūn: 9).

Wa 'Anfiqū Min Mā Razaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya 'Aĥadakumu Al-Mawtu Fayaqūla Rabbi Lawlā 'Akhkhartanī 'Ilá 'Ajalin Qarībin Fa'aşşaddaqa Wa 'Akun Mina Aş-Şāliĥīna (Al-Munāfiqūn: 10).

Wa Lan Yu'uakhkhira Allāhu Nafsāan 'Idhā Jā'a 'Ajaluhā Wa Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna (Al-Munāfiqūn: 11).
L i c e m j e r iU ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Kad licemjeri dođu k tebi, oni kažu: « Mi potvrđujemo da si ti Prorok Božji! »

Bog zna da si ti njegov Prorok, i Bog potvrđuje da su licemjeri lažljivci.

2 Oni su uzeli svoje prisege kao zaštitu i odstranili se s Božjeg puta. Ono što oni čine mrsko je.

3 To je tako, jer su oni najprije vjerovali i postali nevjernici poslije toga. Jedan je pečat bio stavljen na njihova srca tako da oni ne razumiju.

4 Kad ih ti vidiš, njihove ti osobe ne gode; ako oni govore, ti slušaš što oni govore; oni su slični čvrstim gredama.

Oni misle da je svaki povik usmjeren protiv njih. Oni su vaši neprijatelji. Čuvaj se njih! Nek ih Bog ubije! Oni su glupi!

5 Kad se njima kaže: « Dođite! Prorok Božji molit će oprost za vas, » oni okrenu glavu i ti ih vidiš udaljiti se, puni oholosti.

6 Svejedno je njima da li ti tražiš oprost za njih ili ne tražiš oprost za njih: Bog im neće oprostiti; Bog ne ravana izopačenim pukom.

7 Oni su ti koji kažu: « Ne trošite ništa na one koji su kod Proroka Božjeg, da bi se odvojili od njega. »

Blaga nebeska i zemaljska pripadaju Bogu, ali licemjeri to ne razumiju.

8 Oni kažu: « Ako se mi vratimo u Medinu, najmoćniji u tom gradu istjerat će najslabije.»

Moć pripada Bogu, njegovom Proroku i vjerujućima, ali licemjeri to ne znaju.

9 O vi vjerujući! Nek vas vaša bogatstva i vaša djeca ne odstrane od sjećanja na Boga! Oni koji čine tako gubitnici su.

10 Dajite u milostinju jedan dio dobara koje smo mi vama dodijelili, prije nego li smrt ne dostigne nekog od vas, i dok netko ne kaže: « Gospode moj! Da mi ti samo odobriš jedan kratk rok, je bih davao milostinju, i bio bih pravedan. »

11 Bog ne odobrava odgode ni jednom čovjeku koji je došao do svog utvrđenog časa. Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite.