Sura 61.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

61) Sūrat Aş-Şaf

Sabbaĥa Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Aş-Şaf: 1).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Lima Taqūlūna Mā Lā Taf`alūna (Aş-Şaf: 2).

Kabura Maqtāan `Inda Allāhi 'An Taqūlū Mā Lā Taf`alūna (Aş-Şaf: 3).

'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Ladhīna Yuqātilūna Fī Sabīlihi Şaffāan Ka'annahum Bunyānun Marşūşun (Aş-Şaf: 4).

Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi Lima Tu'udhūnanī Wa Qad Ta`lamūna 'Annī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Falammā Zāghū 'Azāgha Allāhu Qulūbahum Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna (Aş-Şaf: 5).

Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Mubashshirāan Birasūlin Ya'tī Min Ba`dī Asmuhu 'Aĥmadu Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun (Aş-Şaf: 6).

Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Huwa Yud`á 'Ilá Al-'Islāmi Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Aş-Şaf: 7).

Yurīdūna Liyuţfi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Allāhu Mutimmu Nūrihi Wa Law Kariha Al-Kāfirūna (Aş-Şaf: 8).

Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna (Aş-Şaf: 9).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Hal 'Adullukum `Alá Tijāratin Tunjīkum Min `Adhābin 'Alīmin (Aş-Şaf: 10).

Tu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna (Aş-Şaf: 11).

Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Yudkhilkum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Aş-Şaf: 12).

Wa 'Ukhrá Tuĥibbūnahā Naşrun Mina Allāhi Wa Fatĥun Qarībun Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna (Aş-Şaf: 13).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āamanū Kūnw 'Anşāra Allāhi Kamā Qāla `Īsá Abnu Maryama Lilĥawārīyīna Man 'Anşārī 'Ilá Allāhi Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Allāhi Fa'āamanat Ţā'ifatun Min Banī 'Isrā'īla Wa Kafarat Ţā'ifatun Fa'ayyadnā Al-Ladhīna 'Āamanū `Alá `Adūwihim Fa'aşbaĥū Žāhirīna (Aş-Şaf: 14).S u r a LXI


R e d


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1 Ono što je u nebesima
 • i ono što je na zemlji
 • slavi hvalospjeve Bogu.
 • On je Svemogući, Mudri.
 • 2 O vi vjerujući!
 • Zašto vi govorite ono što ne činite?
 • 3 Reći ono što ne činite
 • je uveliko mrsko Bogu!
 • 4 Bog voli, uistinu,
 • one koji se bore na njegovom putu u stiješnjenim redovima,
 • kao da su načinili jednu zgradu zapečačenu olovom.
 • 5 Mojsije je rekao svom puku:
 • « O moj puče!
 • Zašto me vi zlostavljate,
 • kad vi znate da sam ja uistinu
 • Prorok Božji poslan k vama? »
 • Kad oni skrenuše,
 • Bog dade da skrenu njihova srca.
 • – Bog ne ravna izopačenim pukom! –
 • 6 Isus, sin Marijin, kaže:
 • « O sinovi Izraelovi!
 • Ja sam, uistinu, Prorok Božji,
 • poslan k vama
 • da bih potvrdio da, Tora, postoji od prije mene,
 • da bih vama navijestio dobru vijest
 • o jednom Proroku koji će doći poslije mene
 • i čije će ime biti : Ahmed. »
 • Ali kad on dođe k njima
 • s neosporivim dokazima,
 • oni rekoše:
 • « Evo jednog očiglednog čaranja! »
 • 7 Tko je dakle nepravedniji
 • nego onaj koji smišlja laž protiv Boga
 • dok je pozvan na Podvrgavanje?
 • –Bog ne ravna nepravednim narodom –
 • 8 Ti tamo hoće svojim ustima ugasiti
 • svjetlost Božju;
 • ali Bog će dovršiti svoju svjetlost
 • uzprkos nevjernicima.
 • 9 On je taj koji je poslao svog Proroka s Uputstvom,
 • istinitom vjeroispovijedi,
 • da ju stavi iznad svake druge vjeroispovijedi,
 • uzprkos mnogobožcima.
 • 10 O vi vjerujući!
 • Hoću li vam naznačiti jednu pogodbu
 • koja će vas spasiti bolne kazne?
 • 11 Vi će te vjerovati u Boga i njegovog Proroka;
 • vi će te se boriti na Božjem putu
 • sa svojim dobrima i svojim životima.
 • –Evo jednog dobra za vas; ako znate! –
 • 12 Bog će vam oprostiti vaše grijehove;
 • on će vas uvesti u Vrtove gdje teku potoci;
 • u ugodna boravišta,
 • u Edenske Vrtove.
 • – Evo jedne bezgranične sreće! –
 • Vi volite još jednu stvar:
 • pomoć koja dolazi od Boga
 • i brzu pobjedu.
 • Najavi dobru vijest vjerujućima!
 • 14 O vi vjerujući!
 • Budite pomoćnici Božji,
 • kao u vrijeme kad Isus, sin Marijin,
 • reče apostolima:
 • « Tko će biti moji pomoćnici na putu Božjem? »
 • Apostoli rekoše:
 • « Mi smo pomoćnici Božji! »
 • Jedna grupa sinova Izraelovih povjerova,
 • jedna grupa bi nevjerna.
 • Mi smo podržali protiv njihovih neprijatelja
 • one koji su vjerovali
 • i oni su odnijeli poobjedu.