Sura 59.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

59) Sūrat Al-Ĥashr

Sabbaĥa Lillāhi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Ĥashr: 1).

Huwa Al-Ladhī 'Akhraja Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Min Diyārihim Li'wwali Al-Ĥashri Mā Žanantum 'An Yakhrujū Wa Žannū 'Annahum Māni`atuhum Ĥuşūnuhum Mina Allāhi Fa'atāhumu Allāhu Min Ĥaythu Lam Yaĥtasibū Wa Qadhafa Fī Qulūbihimu Ar-Ru`ba Yukhribūna Buyūtahum Bi'aydīhim Wa 'Aydī Al-Mu'uminīna Fā`tabirū Yā 'Ūlī Al-'Abşāri (Al-Ĥashr: 2).

Wa Lawlā 'An Kataba Allāhu `Alayhimu Al-Jalā'a La`adhdhabahum Fī Ad-Dunyā Wa Lahum Fī Al-'Ākhirati `Adhābu An-Nāri (Al-Ĥashr: 3).

Dhālika Bi'annahum Shāqqū Allāha Wa Rasūlahu Wa Man Yushāqqi Allāha Fa'inna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-Ĥashr: 4).

Mā Qaţa`tum Min Līnatin 'Aw Taraktumūhā Qā'imatan `Alá 'Uşūlihā Fabi'idhni Allāhi Wa Liyukhziya Al-Fāsiqīna (Al-Ĥashr: 5).

Wa Mā 'Afā'a Allāhu `Alá Rasūlihi Minhum Famā 'Awjaftum `Alayhi Min Khaylin Wa Lā Rikābin Wa Lakinna Allāha Yusalliţu Rusulahu `Alá Man Yashā'u Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Ĥashr: 6).

Mā 'Afā'a Allāhu `Alá Rasūlihi Min 'Ahli Al-Qurá Falillāhi Wa Lilrrasūli Wa Lidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli Kay Lā Yakūna Dūlatan Bayna Al-'Aghniyā'i Minkum Wa Mā 'Ātākumu Ar-Rasūlu Fakhudhūhu Wa Mā Nahākum `Anhu Fāntahū Wa Attaqū Allāha 'Inna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-Ĥashr: 7).

Lilfuqarā'i Al-Muhājirīna Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Dīārihim Wa 'Amwālihim Yabtaghūna Fađlāan Mina Allāhi Wa Riđwānāan Wa Yanşurūna Allāha Wa Rasūlahu 'Ūlā'ika Humu Aş-Şādiqūna (Al-Ĥashr: 8).

Wa Al-Ladhīna Tabawwa'ū Ad-Dāra Wa Al-'Īmāna Min Qablihim Yuĥibbūna Man Hājara 'Ilayhim Wa Lā Yajidūna Fī Şudūrihim Ĥājatan Mimmā 'Ūtū Wa Yu'uthirūna `Alá 'Anfusihim Wa Law Kāna Bihim Khaşāşatun Wa Man Yūqa Shuĥĥa Nafsihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Al-Ĥashr: 9).

Wa Al-Ladhīna Jā'ū Min Ba`dihim Yaqūlūna Rabbanā Aghfir Lanā Wa Li'akhwāninā Al-Ladhīna Sabaqūnā Bil-'Īmāni Wa Lā Taj`al Fī Qulūbinā Ghillāan Lilladhīna 'Āmanū Rabbanā 'Innaka Ra'ūfun Raĥīmun (Al-Ĥashr: 10).

'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nāfaqū Yaqūlūna Li'khwānihimu Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi La'in 'Ukhrijtum Lanakhrujanna Ma`akum Wa Lā Nuţī`u Fīkum 'Aĥadāan 'Abadāan Wa 'In Qūtiltum Lananşurannakum Wa Allāhu Yash/hadu 'Innahum Lakādhibūna (Al-Ĥashr: 11).

La'in 'Ukhrijū Lā Yakhrujūna Ma`ahum Wa La'in Qūtilū Lā Yanşurūnahum Wa La'in Naşarūhum Layuwallunna Al-'Adbāra Thumma Lā Yunşarūna (Al-Ĥashr: 12).

La'antum 'Ashaddu Rahbatan Fī Şudūrihim Mina Allāhi Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna (Al-Ĥashr: 13).

Lā Yuqātilūnakum Jamī`āan 'Illā Fī Quran Muĥaşşanatin 'Aw Min Warā'i Judurin Ba'suhum Baynahum Shadīdun Taĥsabuhum Jamī`āan Wa Qulūbuhum Shattá Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`qilūna (Al-Ĥashr: 14).

Kamathali Al-Ladhīna Min Qablihim Qarībāan Dhāqū Wabāla 'Amrihim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (Al-Ĥashr: 15).

Kamathali Ash-Shayţāni 'Idh Qāla Lil'insāni Akfur Falammā Kafara Qāla 'Innī Barī'un Minka 'Innī 'Akhāfu Allāha Rabba Al-`Ālamīna (Al-Ĥashr: 16).

Fakāna `Āqibatahumā 'Annahumā Fī An-Nāri Khālidayni Fīhā Wa Dhalika Jazā'u Až-Žālimīna (Al-Ĥashr: 17).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allāha Wa Ltanžur Nafsun Mā Qaddamat Lighadin Wa Attaqū Allāha 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Ta`malūna (Al-Ĥashr: 18).

Wa Lā Takūnū Kālladhīna Nasū Allāha Fa'ansāhum 'Anfusahum 'Ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna (Al-Ĥashr: 19).

Lā Yastawī 'Aşĥābu An-Nāri Wa 'Aşĥābu Al-Jannati 'Aşĥābu Al-Jannati Humu Al-Fā'izūna (Al-Ĥashr: 20).

Law 'Anzalnā Hādhā Al-Qur'āna `Alá Jabalin Lara'aytahu Khāshi`āan Mutaşaddi`āan Min Khashyati Allāhi Wa Tilka Al-'Amthālu Nađribuhā Lilnnāsi La`allahum Yatafakkarūna (Al-Ĥashr: 21).

Huwa Allāhu Al-Ladhī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Huwa Ar-Raĥmānu Ar-Raĥīmu (Al-Ĥashr: 22).

Huwa Allāhu Al-Ladhī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Maliku Al-Quddūsu As-Salāmu Al-Mu'uminu Al-Muhayminu Al-`Azīzu Al-Jabbāru Al-Mutakabbiru Subĥāna Allāhi `Ammā Yushrikūna (Al-Ĥashr: 23).

Huwa Allāhu Al-Khāliqu Al-Bāri'u Al-Muşawwiru Lahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná Yusabbiĥu Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Ĥashr: 24).S u r a LIX


S a k u p lj a nj e


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji slavi hvalospjeve Bogu. On je Svemoćni, Mudri.

2 On je taj koji, od prvog sakupljanja, je potjerao iz njihovih boravišta one koji, među ljudima Knjige, bijahu nevjerni.

Vi niste mislili da će oni poći a oni su mislili da njihove tvrđave njih mogu obraniti od Boga.

Ali Bog ih je dograbio ondje gdje oni nisu očekivali. On je bacio užas u njihova srca. Oni su tada svojim vlastitim rukama razrušili svoje kuće. i uz pomoć vjernika. Izvedite otuda pouku, o vi koji ste nadareni razumom!


3 Da Bog nije bio propisao njihovo protjerivanje, on bi njih sigurno bio kaznio u ovom svijetu; ali oni će pretrpjeti u budućem životu kaznu Vatre.

4 Tako je to, jer su se odvojili od Boga i njegovog Proroka. Bog je strašan u svojoj kazni prema onome tko se odijeli od Boga.

5 Bilo da vi posiječete jednu palmu, bilo da ju ostavite uspravnu, to je s Božjim dopuštenjem i za zbuniti izopačene.

6 Vi niste priskrbili ni konja, ni opreme da bi se dočepali plijena uzetog od njih i kojeg je Bog namijenio svom Proroku.

Bog daje moć svojim prorocima nad kim on hoće. Bog je nadmoćan nad svakom stvari!

7 Ono što je Bog dodijelio svom Proroku kao plijen uzet od stanovnika gradova pripada Bogu i njegovom Proroku, njegovim bližnjim, siročadima, siromasima, putnicima, da to ne bi bilo dodijeljeno onima među vama koji su bogati.

Uzmite ono što vam Prorok daje, i uzdržite se od onog što vam zabranjuje. Bojte se Boga! Bog je strašan u svojoj kazni!

8 Plijen je namijenjen izbjeglicama koji su siromašni, koji bijahu istjerani iz svojih kuća i lišeni svojih dobara dok traže naklonost Božju i njeno zadovoljenje i kad nose pomoć Bogu i njegovom Proroku; 9 onima koji se bijahu smjestili prije njih u ovo boravište i u vjeru, – to su vjerodostojni! – onima koji vole onoga koji je izbjegao kod njih.

Oni nemaju u svojim srcima nikakvu želju za onim što je bilo dano tim izbjeglicama. Oni njih predpostavljaju samima sebi, uzprkos svojoj neimaštini. Onaj koji se čuva protiv svoje vlastite lakomosti… – To su blaženi –

10 Plijen je namijenjen onima koji su došli poslije njih govoreći: « Gospode naš! Oprosti nama kao i našoj braći koji su nas predhodili u vjeri. Ne stavljaj u naša srca zlohotnosti prema vjerujućima. Gospode naš! Ti si, uistinu, dobar i milosrdan! »

11 Ne vidiš li ti licemjere? Oni govore onima od svoje braće koji su nevjernici, među ljudima Knjige: « Ako ste protjerani, mi ćemo poći s vama i nikad se nećemo nikome podvrgnuti kad se bude radilo protiv vas. Ako vas se napadne, mi ćemo vam priteći u pomoć. » – Bog je svjedok da su lažci –

12 Ako su ljudi Knjige protjerani, licemjeri neće poći s njima. Ako ih se napadne, oni njima neće priteći u pomoć; a ako im i priteknu u pomoć okrenut će im leđa, po tome oni neće biti pomognuti.

13 Vi sigurno u njihova srca bacate više užasa nego Bog sam, jer to su ljudi koji ne razumiju.

14 Neće se oni svi boriti protiv vas osim onih zatvorenih u utvrđene gradove ili onih iza zidina. Njihova je srčanost velika kad su sami jedni s drugima!

Vi će te ih držati jedinstvenima, ali njihova su srca podijeljena. To je tako, jer to su ljudi koji ne razmišljaju.

15 Oni su slični onima koji, malo vremena prije njih, okusiše posljedice svojeg ponašanja. Oni će trpjeti jednu bolnu kaznu.

16 Oni su slični Sotoni kad on govori čovjeku: « Budi nevjeran! »

Ali kad je taj nevjeran, on kaže: « Ja te poričem! Da, ja se bojim Gospodara svjetova. » 17 Svršetak njih obojice bit će Vatra. Oni će u njoj boraviti kao bezsmrtnici. Takva je plaća nepravednicima!

18 O vi koji vjerujete! Bojte se Boga! Nek svatko razmotri ono što je pripravio za sutra!

Bojte se Boga! Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

19 Ne sličite onima koji zaboravljaju Boga; Bog učini da oni zaborave i sami sebe. Oni su izopačeni.

20 Gosti vatre i oni iz Raja nisu jednaki. Gosti Raja su sretni.

21 Da smo mi spustili ovaj Kuran na jednu planinu, ti bi nju vidio poniziti se i rascijepiti pod utjecajem straha od Boga.

Takvi su primjeri koje mi predlažemo ljudima. Možda će oni razmišljati!

22 On je Bog! Nema Boga osim njega. On je onaj koji poznaje ono što je skriveno i ono što je vidljivo.

On je onaj koji čini milosrđe, Milosrdni.

23 On je Bog! Nema Boga osim njega!

On je Kralj, Svetac, Mir, onaj koji svjedoči o svojoj vlastitoj vjerodostojnosti. Nadzornik, Svemogući, Nadmoćni, Svevišnji.

Slava Bogu! on je daleko od onoga što mu pridružuju!

24 On je Bog! Stvoritelj: onaj koji započinje svaku stvar; onaj koji oblikuje.

Njemu pripadaju najljepša Imena. Ono što je u nebesima i na zemlji slavi njegove hvalospjeve. On je Svemogući, Mudri.