Sura 56.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

56) Sūrat Al-Wāqi`ah

'Idhā Waqa`ati Al-Wāqi`ahu (Al-Wāqi`ah: 1).

Laysa Liwaq`atihā Kādhibahun (Al-Wāqi`ah: 2).

Khāfiđatun Rāfi`ahun (Al-Wāqi`ah: 3).

'Idhā Rujjati Al-'Arđu Rajjāan (Al-Wāqi`ah: 4).

Wa Bussati Al-Jibālu Bassāan (Al-Wāqi`ah: 5).

Fakānat Habā'an Munbaththāan (Al-Wāqi`ah: 6).

Wa Kuntum 'Azwājāan Thalāthahan (Al-Wāqi`ah: 7).

Fa'aşĥābu Al-Maymanati Mā 'Aşĥābu Al-Maymanahi (Al-Wāqi`ah: 8).

Wa 'Aşĥābu Al-Mash'amati Mā 'Aşĥābu Al-Mash'amahi (Al-Wāqi`ah: 9).

Wa As-Sābiqūna As-Sābiqūna (Al-Wāqi`ah: 10).

'Ūlā'ika Al-Muqarrabūna (Al-Wāqi`ah: 11).

Fī Jannāti An-Na`īmi (Al-Wāqi`ah: 12).

Thullatun Mina Al-'Awwalīna (Al-Wāqi`ah: 13).

Wa Qalīlun Mina Al-'Ākhirīna (Al-Wāqi`ah: 14).

`Alá Sururin Mawđūnahin (Al-Wāqi`ah: 15).

Muttaki'īna `Alayhā Mutaqābilīna (Al-Wāqi`ah: 16).

Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna (Al-Wāqi`ah: 17).

Bi'akwābin Wa 'Abārīqa Wa Ka'sin Min Ma`īnin (Al-Wāqi`ah: 18).

Lā Yuşadda`ūna `Anhā Wa Lā Yunzifūna (Al-Wāqi`ah: 19).

Wa Fākihatin Mimmā Yatakhayyarūna (Al-Wāqi`ah: 20).

Wa Laĥmi Ţayrin Mimmā Yashtahūna (Al-Wāqi`ah: 21).

Wa Ĥūrun `Īnun (Al-Wāqi`ah: 22).

Ka'amthāli Al-Lu'ulu'ui Al-Maknūni (Al-Wāqi`ah: 23).

Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna (Al-Wāqi`ah: 24).

Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Ta'thīmāan (Al-Wāqi`ah: 25).

'Illā Qīlāan Salāmāan Salāmāan (Al-Wāqi`ah: 26).

Wa 'Aşĥābu Al-Yamīni Mā 'Aşĥābu Al-Yamīni (Al-Wāqi`ah: 27).

Fī Sidrin Makhđūdin (Al-Wāqi`ah: 28).

Wa Ţalĥin Manđūdin (Al-Wāqi`ah: 29).

Wa Žillin Mamdūdin (Al-Wāqi`ah: 30).

Wa Mā'in Maskūbin (Al-Wāqi`ah: 31).

Wa Fākihatin Kathīrahin (Al-Wāqi`ah: 32).

Lā Maqţū`atin Wa Lā Mamnū`ahin (Al-Wāqi`ah: 33).

Wa Furushin Marfū`ahin (Al-Wāqi`ah: 34).

'Innā 'Ansha'nāhunna 'Inshā'an (Al-Wāqi`ah: 35).

Faja`alnāhunna 'Abkārāan (Al-Wāqi`ah: 36).

`Urubāan 'Atrābāan (Al-Wāqi`ah: 37).

Li'aşĥābi Al-Yamīni (Al-Wāqi`ah: 38).

Thullatun Mina Al-'Awwalīna (Al-Wāqi`ah: 39).

Wa Thullatun Mina Al-'Ākhirīna (Al-Wāqi`ah: 40).

Wa 'Aşĥābu Ash-Shimāli Mā 'Aşĥābu Ash-Shimāli (Al-Wāqi`ah: 41).

Fī Samūmin Wa Ĥamīmin (Al-Wāqi`ah: 42).

Wa Žillin Min Yaĥmūmin (Al-Wāqi`ah: 43).

Lā Bāridin Wa Lā Karīmin (Al-Wāqi`ah: 44).

'Innahum Kānū Qabla Dhālika Mutrafīna (Al-Wāqi`ah: 45).

Wa Kānū Yuşirrūna `Alá Al-Ĥinthi Al-`Ažīmi (Al-Wāqi`ah: 46).

Wa Kānū Yaqūlūna 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamab`ūthūna (Al-Wāqi`ah: 47).

'Awa 'Ābā'uunā Al-'Awwalūna (Al-Wāqi`ah: 48).

Qul 'Inna Al-'Awwalīna Wa Al-'Ākhirīna (Al-Wāqi`ah: 49).

Lamajmū`ūna 'Ilá Mīqāti Yawmin Ma`lūmin (Al-Wāqi`ah: 50).

Thumma 'Innakum 'Ayyuhā Ađ-Đāllūna Al-Mukadhdhibūna (Al-Wāqi`ah: 51).

La'ākilūna Min Shajarin Min Zaqqūmin (Al-Wāqi`ah: 52).

Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna (Al-Wāqi`ah: 53).

Fashāribūna `Alayhi Mina Al-Ĥamīmi (Al-Wāqi`ah: 54).

Fashāribūna Shurba Al-Hīmi (Al-Wāqi`ah: 55).

Hādhā Nuzuluhum Yawma Ad-Dīni (Al-Wāqi`ah: 56).

Naĥnu Khalaqnākum Falawlā Tuşaddiqūna (Al-Wāqi`ah: 57).

'Afara'aytum Mā Tumnūna (Al-Wāqi`ah: 58).

'A'antum Takhluqūnahu 'Am Naĥnu Al-Khāliqūna (Al-Wāqi`ah: 59).

Naĥnu Qaddarnā Baynakumu Al-Mawta Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna (Al-Wāqi`ah: 60).

`Alá 'An Nubaddila 'Amthālakum Wa Nunshi'akum Fī Mā Lā Ta`lamūna (Al-Wāqi`ah: 61).

Wa Laqad `Alimtumu An-Nash'ata Al-'Ūlá Falawlā Tadhkkarūna (Al-Wāqi`ah: 62).

'Afara'aytum Mā Taĥruthūna (Al-Wāqi`ah: 63).

'A'antum Tazra`ūnahu 'Am Naĥnu Az-Zāri`ūna (Al-Wāqi`ah: 64).

Law Nashā'u Laja`alnāhu Ĥuţāmāan Fažalaltum Tafakkahūna (Al-Wāqi`ah: 65).

'Innā Lamughramūna (Al-Wāqi`ah: 66).

Bal Naĥnu Maĥrūmūna (Al-Wāqi`ah: 67).

'Afara'aytumu Al-Mā'a Al-Ladhī Tashrabūna (Al-Wāqi`ah: 68).

'A'antum 'Anzaltumūhu Mina Al-Muzni 'Am Naĥnu Al-Munzilūna (Al-Wāqi`ah: 69).

Law Nashā'u Ja`alnāhu 'Ujājāan Falawlā Tashkurūna (Al-Wāqi`ah: 70).

'Afara'aytumu An-Nāra Allatī Tūrūna (Al-Wāqi`ah: 71).

'A'antum 'Ansha'tum Shajaratahā 'Am Naĥnu Al-Munshi'ūna (Al-Wāqi`ah: 72).

Naĥnu Ja`alnāhā Tadhkiratan Wa Matā`āan Lilmuqwīna (Al-Wāqi`ah: 73).

Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi (Al-Wāqi`ah: 74).

Falā 'Uqsimu Bimawāqi`i An-Nujūmi (Al-Wāqi`ah: 75).

Wa 'Innahu Laqasamun Law Ta`lamūna `Ažīmun (Al-Wāqi`ah: 76).

'Innahu Laqur'ānun Karīmun (Al-Wāqi`ah: 77).

Fī Kitābin Maknūnin (Al-Wāqi`ah: 78).

Lā Yamassuhu 'Illā Al-Muţahharūna (Al-Wāqi`ah: 79).

Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna (Al-Wāqi`ah: 80).

'Afabihadhā Al-Ĥadīthi 'Antum Mud/hinūna (Al-Wāqi`ah: 81).

Wa Taj`alūna Rizqakum 'Annakum Tukadhdhibūna (Al-Wāqi`ah: 82).

Falawlā 'Idhā Balaghati Al-Ĥulqūma (Al-Wāqi`ah: 83).

Wa 'Antum Ĥīna'idhin Tanžurūna (Al-Wāqi`ah: 84).

Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Minkum Wa Lakin Lā Tubşirūna (Al-Wāqi`ah: 85).

Falawlā 'In Kuntum Ghayra Madīnīna (Al-Wāqi`ah: 86).

Tarji`ūnahā 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Wāqi`ah: 87).

Fa'ammā 'In Kāna Mina Al-Muqarrabīna (Al-Wāqi`ah: 88).

Farawĥun Wa Rayĥānun Wa Jannatu Na`īmin (Al-Wāqi`ah: 89).

Wa 'Ammā 'In Kāna Min 'Aşĥābi Al-Yamīni (Al-Wāqi`ah: 90).

Fasalāmun Laka Min 'Aşĥābi Al-Yamīni (Al-Wāqi`ah: 91).

Wa 'Ammā 'In Kāna Mina Al-Mukadhdhibīna Ađ-Đāllīna (Al-Wāqi`ah: 92).

Fanuzulun Min Ĥamīmin (Al-Wāqi`ah: 93).

Wa Taşliyatu Jaĥīmin (Al-Wāqi`ah: 94).

'Inna Hādhā Lahuwa Ĥaqqu Al-Yaqīni (Al-Wāqi`ah: 95).

Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi (Al-Wāqi`ah: 96).S u r a LVI


O n o š t o j e n i z b j e ž n o


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1 Kad dođe ono što je neizbježno,
 • 2 nitko njegov dolazak neće držati za laž.
 • 3 Ono će poniziti i ono će uzvisiti!
 • 4 Kad zemlja bude žestoko potresena,
 • 5 kad se planine pokrenu hodati
 • 6 i kad budu razasuta prašina,
 • 7 vi će te načiniti tri grupe:
 • 8 Drugovi desnice!

– Tko su dakle drugovi desnice? –


 • 9 Drugovi ljevice!

– Tko su dakle drugovi ljevice ? –


 • 10 I prvi došavši

koji će biti zaista prvi,

 • 11 evo onih koji će biti najbliži Bogu,
 • 12 u Vrtovima slasti :
 • 13 bit će ih jedna množina među prvima
 • 14 i jedan mali broj među onima koji će doći posljednji ;
 • 15 postavljeni jedni do drugih na ležajima za odmor,
 • 16 oni će biti nalakženi jedni naspram drugih.


 • 17 Bezmrtni mladići kretat će se između njih
 • 18 noseći posude za piće, vrčeve

i kupe ispunjene bistrim pićem

 • 19 od kojeg oni neće biti ni prezasićeni ni opijeni;
 • 20 plodovi po njihovom izboru
 • 21 i meso ptica koje budu poželjeli.
 • 22 Bit će ondje krupnookih Hurija ,
 • 23 sličnih skrivenom biseru,
 • 24 u naknadu za njihova djela.
 • 25 Oni ondje neće ćuti

ni prazne riječi, ni nagovor na grijeh,

 • 26 već samo jednu riječ:

« Mir!…Mir!…»

 • 27 Pratitelji desnice!

– Tko su dakle pratitelji desnice? –


 • 28 Oni će se nalaziti u okružju žižula bez trnja
 • 29 i lijepo poredanih akacija.
 • 30 Uživat će prostrane hladovine,
 • 31 pored tekuće vode,
 • 32 obilje plodova
 • 33 još neobrano, niti zabranjeno.
 • 34 Odmarat će se na uzvišenim ležajima.
 • 35 Mi smo, uistinu, stvorili Hurije

na jedan savršen način.


 • 36 Načinili smo ih djevicama,
 • 37 ljubazne i jednako mlade
 • 38 za drugove desnice.
 • 39 Bit će tu mnoštvo izabranika

među prvodošavšim


 • 40 i jedno mnoštvo među onima koji su došli zadnji.
 • 41 Pratitelji ljevice!

– Tko su dakle pratitelji ljevice? –


 • 42 Oni će biti izloženi užarenom dahu,

u vodi koja vrije,

 • 43 pod sjenom vrelog oblaka,
 • 44 ni svježine, ni dobročinstva.
 • 45 Ranije su oni živjeli u raskoši;
 • 46 ustrajavali su u velikom grijehu;
 • 47 oni su govorili:

« Kad budemo mrtvi,

kad budemo prah i kosturi,

hoćemo uistinu li biti uskrsnuti?

 • 48 Jesu li naši prvi predci…? »


 • 49 Reci:

« Uistinu prvi i posljednji

 • 50 bit će sjedinjeni u jedan utvrđeni čas poznatog Dana. »


 • 51 Da, uistinu,

o vi, zabludjeli, poricatelji!

 • 52 Vi će te jesti plodove drveta Zakumovog;
 • 53 njime će te puniti trbuh;
 • 54 po tome pit će te vrelu vodu;
 • 55 kao što piju ožednjele deve.
 • 56 – Takva će biti njihova dioba, na Dan Suđenja –
 • 57 Mi smo vas stvorili.

– Da samo iskažete istinu! –

 • 58 Ne vidite li vi kako ste rođeni?
 • 59 Jeste li vi ti koji ste ovo stvorili,

ili smo mi Stvoritelji?


 • 60 Mi smo propisali smrt protiv vas,

– nitko nas ne može preteči –

 • 61 da bi vas zamijenili

bićima sličnim vama,

i da bi vas preporodili

u stanju koje vi ne poznajete.


 • 62 Vi sigurno poznajete prvo rođenje;

da samo razmislite!


 • 63 Jeste li promotrili ono što uzgajate?
 • 64 Jeste li vi koji sijete

ili smo mi sijači?

 • 65 Da smo mi to htjeli,

mi bismo to sasušili;

a vi nastavljate šalu?


 • 66 « Evo nas zaduženih,
 • 67 ili razbaštinjenih! »
 • 68 Jeste li promotrili vodu koju pijete?
 • 69 Jeste li ju vi spustili iz oblaka?

Ili smo to mi koji smo dali da siđe?

 • 70 Da smo mi to htjeli,

mi bismo ju učinili gorkom.

–Da ste vi samo bili zahvalni ! –


 • 71 Jeste li promatrali vatru koju dobijete trenjem?
 • 72 Jeste li vi oni koji činite da poraste drvo?

Ili smo mi ti koji su to proizveli?

 • 73 Mi smo sve tu učinili

kao jednu Opomenu i jednu korisnu stvar

za putnike u pustinji.

 • 74 Slavi dakle Ime tvog Gospoda, Svevišnjega.
 • 75 Ne!…

Ja tome prisežem zalaskom zvijezda:

 • 76 – a to je jedna svečana prisega,
 • da vi samo znate! –
 • 77 Evo, uistinu, uzvišenog Kurana,
 • 78 sadržanog u skrivenoj Knjizi.
 • 79 Samo oni koji su čisti mogu ga doticati.
 • 80 To je jedno Odkrovenje Gospodara svjetova!
 • 81 Sumnjate li u ove riječi?
 • 82 Hoćete li svoju zahvalnost posvjedočiti

proglašavajući ga za laž?


 • 83 Kad se duša popne u grlo umirućem
 • 84 i ako ga u taj čas vi gledate,
 • 85 mi smo bliži njemu,

nego vi koji ga okružujete

a vi to i ne opažate.


 • 86 Ali ako vi niste u broju onih

koji trebaju biti suđeni,

 • 87 zašto ne biste učinili da se povrati ta duša,

ako ste vjerodostojni ?


 • 88 Ako je taj čovjek među onima

koji su blizki Bogu,

 • 89 on će naći spokoj, miomirise

i Vrtove Slasti.


 • 90 Ako je među pratiteljima desnice:
 • 91 “ Mir tebi!…
 • Ti si s pratiteljima desnice. “


 • 92 Ali ako je među zabludjelim poricateljima,
 • 93 boravak u provreloj vodi
 • 94 i izlaganje u Pećnici

njemu su namijenjeni.


 • 95 Ovo je cjelokupna Istina!
 • 96 Slavi Ime svog Gospoda, Svevišnjeg!