Prijeđi na sadržaj

Sura 5.

Izvor: WikizvorS u r a VS t o l p o s t a v lj e n z a j e l o


U ime Boga: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O vi koji vjerujete! Poštujte svoje obveze.

Dopušteno vam je jesti životinje iz stada, s izuzetkom onih koje su vam bile nabrojane.

Lov vam nije dopušten kad ste u stanju posvećivanja. – Bog vam zapovijeda što on hoće –

2 O vi koji vjerujete! Ne skrnavite ni obrede Božje, ni sveti mjesec, ni ponude, ni vijence, ni one koji se okreću prema svetoj Kući, tražeći milost i zadovoljstvo svojeg Gospoda. Lovite kad se vratite u svjetovno stanje.

Nek mržnja prema jednom narodu koji vas je odstranio od svete Mošeje vas ne navede da činite nepravde.

Okuražujte se uzajamno na pobožnost i na strahopoštovanje prema Bogu. Ne okuražujte se uzajamno na zločin i mržnju. Bojte se Boga! Bog je strašan u svojoj kazni.

3 Evo što vam je zabranjeno: mrtve živoitinje, krv, svinjsko meso; ono što je bilo žrtvovano nekom drugom Bogu; ugušena životinja, ili mrtva slijedom udarca, ili mrtva od pada, ili ona koju je neka zvijer žderala – izuzev ako ste imali vremena zaklati ju – ili ona koja je bila žrtvovana na idolima.

Jednako vam je zabranjeno izpitivati sudbinu pomoću strijelica. Sve je to izopačenost.

Nevjernici danas očajavaju da vas ne mogu udaljiti od vaše Vjere. Ne bojte se njih! Bojte se mene!

Danas, ja sam vašu Vjeroispovijed učinio savršenom; dovršio sam svoju milost nad vama; prihvatio sam Islam kao vašu Vjeroispovijed.

Glede onoga koji, tijekom gladi, bi bio prisiljen jesti zabranjenu hranu a ne što bi htio počiniti grijeh, Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

4 Oni tebe pitaju što je njima dopušteno: Reci: « Dobre stvari su vam dopuštene. Vi će te moći jesti nakon što ste nad njima zazvali Ime Božje, plijen uhvaćen za vas od životinja koje ste vi obučili kao lovačke pse, prema onome što vas je Bog poučio.»

Bojte se Boga! Bog je hitar u svojim računima.

5 Danas, dobre stvari su va, dopuštene. Hrana onih kojima je Knjiga bila dana dopuštena vam je, a i vaša je hrana dopuštena njima.

Sjedinjenje sa ženama vjernicama i dobrog ponašanja, i sa ženama dobrog ponašanja iz naroda kojem je Knjiga bila dana prije vas, dopušteno vam je, ako ste im predali njihovu udovštinu, kao ljudi koji sklapaju jednu zakonitu zajednicu a ne kao razvratnici, ili ljubitelji ljubaznica.

Djela kojima netko odbacuje vjeroispovijed, su tašta i, u budućem životu, on će biti u broju gubitnika.

6 O vjerujući! Kad se odlučite na molitvu: umijte svoja lica i svoje ruke sve do lakata; prođite rukama preko svoje glave i po svojim nogama, sve do zglobova.

Ako ste u zakonitoj nečistoći, očistite se. Ako ste bolesni, ili na putovanju; oko netko od vas dolazi iz skrovitog mjesta; ako ste imali posla sa ženama i ne možete naći vode, pritecite dobrom pijesku kojeg će te protrljati po svojim licima i svojim rukama.

Bog vam ne će nalagati dodatnih naloga, ali on hoće očistiti vas i izvršiti svoju milost nad vama. – Možda će te vi biti zahvalni! –

7 Sjećajte se milosti koju vam je Bog dodijelio i saveza koji je sklopio s vama, kad ste rekli: « Mi smo čuli i mi se podvrgavamo! »

Bojte se Boga! Bog poznaje sadržaje vaših srca

8 O vi koji vjerujete! Budite odlučni kao svjedoci, pred Bogom, vršeći pravdu. Nek mržnja spram jednog naroda vas ne navede da počinite nepravdu.

Budite pravedni! Pravednost je bliska pobožnosti. Bojte se Boga! Bog je dobro obaviješten o onome što vi činite.

9 Bog je obećao onima koji vjeruju i koji čine dobro jedan oprost i jednu nagradu beu granica.

10 Glede onih koji su nevjernici i kojinaše Znakove proglašavaju za laži: evo onih koji će biti gosti Pećnice.

11 O vi koji vjerujete! Sjetite se milosti koju vam je Bog dodijelio: kad se jedan narod pripremao dići ruke na vas, on je odvratio njegove ruke!

Bojte se Boga! Nek se vjerujući pouzdaju u Boga!

12 Bog je sklopio jedan savez sa sinovima Izraelovim i mi smo podigli dvanaest poglavara među njima.

Bog je rekao: « Ja, uistinu, s vama sam: ako obavljate molitvu; ako dijelite milostinju, ako vjerujete u moje proroke i ako im pomažete, ako dajete Bogu dobar zajam.

Tad ću ja izbrisati vaša loša djela i uvesti vas u Vrtove gdje teku potoci. »

Onaj između vas koji, nakon ovoga, bude bio nevjernikom zalutat će daleko s pravog puta.

13 Ali oni su prekršili svoj savez, mi smo njih prokleli i otvrdnuli njihova srca.

Oni mijenjaju smisao odkrivenih riječi; oni zaboravljaju dio onoga ono na što su opomenuti.

Ti ne ćeš prestati odkrivati njihovu izdaju – osim kod jednog malog broja među njima – Zaboravi njihove pogrješke i opraštaj. – Bog voli one koji čine dobro. –

14 Među onima koji kažu: « Mi smo Krščani, mi smo prihvatili savez, » neki su zaboravili jedan dio onoga na što su bili opomenuti.

Mi smo pobudili među njima neprijateljstvo i mržnju, sve do Uskršnjeg Dana. – Bog će njima uskoro pokazati ono što su činili –

15 O ljudi Knjige! Naš Prorok je došao k vama. On vama objašnjava jedan veliki dio Knjige, da biste vi znali. On opoziva jedan veliki dio nje.

Jedna svjetlost i jasna Knjiga su vam došli od Boga. 16 Bog tako usmjerava na put Spasenja one koji traže da njemu ugode.

On njih izvodi iz tmina prema svjetlosti, – s njegovim dopuštenjem – i on njih usmjerava na pravi put.

17 Oni koji govore: « Bog je, uistinu, mesija, sin Marijin, » bezbožni su.

Reci: « Tko bi se dakle mogao suprotstaviti Bogu, ako bi htio uništiti Mesiju, sina Marijinog, kao i njegovu Majku, i sve one koji su na zemlji? »

Kraljevstvo nebesa i zemlje i onoga što je između njih dvoje pripada Bogu.

On stvara što on hoće, on je nadmoćan nad svakom stvari.

18 Židovi i Krščani su rekli: « Mi smo sinovi Božji i njegovi miljenici. »

Reci: Zašto vas on, tada, kažnjava za vaše grijehe? Ne!... vi ste smrtnici, uračunani među stvorenja njegova. On oprašta kome on hoće; on kažnjava koga on hoće. »

Kraljevstvo nebesa i zemlje i onoga što je između njih dvoje pripada Bogu. Konačni povratak bit će prema njemu.

19 O narode Knjige! Naš Prorok je došao k vama da bi vas poučio nakon jednog prekida u prorokovanju, da vi ne biste rekli: « Ni jedan navjestitelj dobre vijesti ni jedan upozoritelj nije došao k nama! »

A evo kako je jedan navjestitelj dobre vijesti, jedan upozoritelj došao k vama. –Bog je nadmoćan nad svakom stvari –

20 Kad Mojsije reče svom puku: « O moj narode! Sjetite se milosti Božje prema vama, kad je on između vas podigao proroke; kad je on podigao za vas kraljeve! On vam je dodijelio ono što nije dao nikom drugom u svijetu!

21 O moj narode! Uđite u Svetu Zemlju koju vam je Bog namijenio; jer vi biste se posve izgubili. »

22 Oni rekoše: « O Mojsije! Jedan narod veoma snažnih ljudi stanuje ondje. Mi ne ćemo ući onamo, sve dok oni ne budu izišli odande. Ako oni iziđu, mi ćemo ući. »

23 Dva čovjeka između njih koji se bojaše Boga, i kojima je Bog dodijelio svoju naklonost, rekoše: « Prijeđite te granice, vi će te pobijediti, čim budete ušli. Pouzdajte se u Boga ako ste vjerujući. »

24 Oni rekoše: « O Mojsije! Mi sigurno ne ćemo ući onamo, dok oni budu ondje. Pokreni se, ti s tvojim Gospodom; borite se vas dvojica; glede nas, mi ostajemo ovdje. »

25 Mojsije reče: « Gospode moj! Ja nemam vlasti osim nad sobom i svojim bratom. Udalji od nas ovaj izopačeni narod. »

26 On reče: « Ova je zemlja njima zabranjena; oni će lutati zemljom tijekom četrdeset godina. Ne brini se zbog tog izopačenog naroda. »

27 Ispričaj u punoj istini priču o dvojici Adamovih sinova: svaki je od njih ponudio jednu žrtvu: ona od prvoga bi prihvaćena; ona od drugoga ne bi prihvaćena; on tad reče: « Da! Ja ću te ubiti! »

Prvi odgovori: « Bog prihvaća ponude samo od onih koji ga se boje. 28 Ako bi ti digao ruku na mene, da bi me ubio ja ne ću dići ruku na tebe da bih te ubio.

Ja se bojim Boga, Gospodara svjetova. 29 Ja hoću da ti uzmeš na sebe moj grijeh i tvoj grijeh, i da ti budeš u broju gostiju Vatre. » – Takva je plaća nepravednima –

30 Njegova ga strast navede ubiti svog brata; on ga dakle ubi i nađe se tada u broju gubitnika.

31 Bog posla jednog gavrana da grebe po zemlji da bi mu pokazao kako će sakriti lješ svog brata.

On reče: « Nesretan ja! Jesam li nesposoban biti kao taj gavran da sakrijem lješ svog brata? » – On se tad nađe u broju onih koji su se pokajali –

32 Evo zašto smo mi zabranili sinovima Izraelovim: « Onaj koji je ubio jednog čovjeka koji sam nije ubojica, ili koji nije počinio nasilja na zemlji, smatra se kao da je ubio sve ljude; a onaj koji spasi samo jednog čovjeka smatra se kao da je spasio sve ljude. »

Naši proroci bijahu došli k njima s neodbacivim dokazima, ali, potom, jedan veliki broj među njima poče činiti nepodobštine na zhemlji.

33 Takva će biti naknada onima koji vode ratove protiv Boga i njegovog Proroka, i onima koji čine nasilja na zemlji: Oni će bivati ubijani i razapinjani, ili pak njihova desna ruka i njihova lijeva noga bit će odsječene, ili pak oni će biti istjerani iz zemlje.

Takva će biti njihova sudbina: sram na ovom svijetu i strašna kazna u budućem životu; 34 – osim za one koji se pokaju prije nego budu pali pod vašu vlast –

Znajte da je Bog onaj koji oprašta; on je milosrdan.

35 O vi koji vjerujete! Bojte se Boga! Tražite način ići k njemu! Borite se na njegovom putu! – Možda će te biti sretni –

36 Kad bi nevjernici posjedovali sve što se nalazi na zemlji, čak i dvostruko, i kad bi to ponudili u odkup da bi izbjegli kaznu Dana Uskrsnuća, to ne bi bilo od njih prihvaćeno: jedna bolna kazna njima je namijenjena.

37 Oni će poželjeti izići iz vatre, ali oni otud ne će izići: jedna trajna kazna njima je pričuvana.

38 Odsjecite ruku kradljivcu i kradljivici: to će biti naknada za ono što su počinili i jedna kazna Božja. – Bog je moćan i pravedan –

39 Bog će se sigurno vratiti onome koji se vrati k njemu nakon svoje grješke, i koji se popravi. – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

40 Ne znaš li ti da Bog posjeduje kraljevstvo nebesa i zemlje? On kažnjava koga on hoće; on oprašta kome on hoće. Bog je nadmoćan nad svakom stvari.

41 O Proroče! Ne rastužuj se promatrajući one koji padaju u nevjernost; one koji govore svojim ustima: « Mi vjerujemo! » dok njihova srca ne vjeruju; one koji, budući Židovima, po običaju slušaju laž, one koji po običaju slušaju druge ljude koji nisu došli k tebi.

Oni kvare smisao odkrivenih riječi. Oni govore: « Ako je to vama bilo dano, primite to; inače, pazite! »

Ti ne možeš ništa učiniti protiv Boga da bi zaštitio onoga koga Bog hoće navesti na pobunu. Evo onih kojima Bog ne će očistiti srca: oni će trpjeti ljagu na ovom svijetu i jednu strašnu kaznu u budućem životu.

42 Glede onih koji po običaju slušaju laž, i onih koji proždiru nedopuštene dobitke: sudi između njih, ili se pak okreni od njih, ako dođu k tebi. Ako se ti okreneš od njih, oni tebi u ničemu neće naškoditi. Ako im ti sudiš, sudi pravedno. – Bog voli one koji sude pravedno –

43 Ali kako bi oni tebe uzeli za sudca? Oni imaju Petoknjižje gdje se nalazi sud Božji. Oni su se potom okrenuli: evo onih koji nemaju ništa zajedničko s vjerujućima.

44 Mi smo, uistinu, odkrili Petoknjižje gdje se nalaze Usmjerenje i Svjetlost. Prema njima, i za one koji primijenjuju Judaizam, proroci koji su se podvrgli Bogu, vođe i znalci vrše pravdu, sukladno Knjizi Božjoj čije im je čuvanje bilo povjereno i kojoj oni bijahu svjedocima.

Ne bojte se ljudi; bojte se mene! Ne prodajite mojih znakova po niskoj cijeni.

Nevjernici su oni koji ne sude ljudima prema onome što je Bog odkrio.

45 Mi smo njima propisali, u Petoknjižju: život za život, oko za oko, nos za nos, uho za uho, zub za zub. Ozlijede padaju pod zakon odmazde; ali onaj koji velikodušno napusti svoje pravo dobit će oprost od svojih grijehova.

Nevjernici su oni koji ne sude ljudima prema onome što je Bog odkrio.

46 Mi smo poslali, slijedom drugih proroka, Isusa, sina Marijinog, da bi potvrdio ono što je bilo prije njega, Petoknjižje.

Mi smo njemu dali Evanđelje gdje se nalaze Usmjerenje i Svjetlost, da potvrdi ono što je bilo prije njega u Petoknjižju: Usmjerenje i Upozorenje namijenjeno onima koji se boje Boga.

47 Nek ljudi Evanđelja sude ljudima prema onome što je Bog odkrio. Izopačeni su oni koji ne sude ljudima prema onome što je Bog odkrio.

48 Mi smo tebi odkrili Knjigu i Istinu, da bi potvrdili ono što je od Knjige postojalo, prije nje, čuvajući ju od svakog iskrivljavanja.

Sudi između tih ljudi prema onome što je Bog odkrio; ne usklađuj se s njihovim željama ne okrećući se od onoga što si ti primio od Istine. Mi smo dali, svakom između njih, jedno pravilo i jedan Zakon.

Da je Bog htio on bi od vas načinio jednu zajednicu. Ali on vas je htio izkušati po darovima koje vam je učinio.

Nastojte nadići jedni druge u dobrim djelima. Vaš povratak, vama svima, obavit će se prema Bogu; on će vam objasniti, tada, glede vaših razlika.

49 Sudi između tih ljudi prema onome što je Bog odkrio; ne usklađuj se s njihovim željama; pazi da ne pokušaju odstraniti od tebe jedan dio onoga što ti je Bog odkrio.

Ako se odvrate, znaj da će Bog njih udariti za stanovite od njihovih grijehova. – Jedan veliki broj ljudi je izopačen –

50 Traže li oni sud neznanja? Tko je dakle bolji sudac od Boga prema jednom puku koji čvrsto vjeruje?

51 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte za prijatelje Židove i Krščane; oni su prijatelji jedni drugima.

Onaj koji, između vas, njih uzme za prijatelje, pripada njima. – Bog ne usmjerava nepravednog naroda –

52 Ti vidiš one čija su srca bolesna kako jure k njima, govoreći: « Mi se bojimo da nas udarac sudbine ne stigne. »

Bog će možda dati uspjeh ili zapovijed koja zrači iz njega? Oni će tada zažaliti svoje skrivene misli.

53 Vjerujući govore: « Jesu li to dakle oni koji prisežu Bogom, u svojim svečanim prisegama, koji su bili s vama? »

Njihova su djela isprazna; oni gube sve.

54 O vi koji vjerujete! Netko između vas odbacuje svoju vjeroispovijed...

Bog će ljude uskoro dovesti; on će njih voljeti, a oni će također voljeti njega.

Oni će biti ponizni spram vjerujućih; ponosni spram nevjernika.

Oni će se boriti na Božjem putu; oni se ne će bojati sramoćenja onog koji osramoćuje.

Ovo je milost Božja: on ju daje kome on hoće. – Bog je nazočan posvuda i on zna –

55 Vi nemate gospodara izvan Boga i njegovog Proroka, i onih koji vjeruju: oni koji obavljaju molitvu, oni koji dijele milostinju klanjajući se ponizno.

56 Oni koji uzimaju za gospodare: Boga, njegovog Proroka i vjerujuće: evo onih koji čine Božju stranku i koji će biti pobjednici!

57 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte za prijatelje one koji razmatraju vašu vjeroispovijed kao predmet izrugivanja i igre među onima kojima je Knjiga bila dana prije vas, i među bezbožnima. Bojte se Boga! Ako ste vjerujući!

58 Oni smatraju vaš poziv na molitvu kao predmet ismijavanja i igre. To je tako jer su to ljudi koji ne razumiju.

59 Reci: « O ljudi Knjige! Za što vi nas optužujete? Ako ne zato što vjerujemo u Boga, u ono što nam je sišlo i ono što je sišlo prije? Većina među vama je izopačena! »

60 Reci: « Hoću li vam najaviti da će nagrada, kod Boga, biti gora od ovoga? »

Bog je pretvorio u majmune i svinje one koje je prokleo; one protiv kojih se rasrdio i onih koji su obožavali Tagute.

Evo onih koji se nalaze u najgoroj prilici: oni su najdublje zabludjeli s pravog puta.

61 Kad dolaze k vama, oni govore: « Mi vjerujemo! »

Ali oni dolaze s nevjerovanjem i odlaze s njim. – Bog savršeno poznaje ono što oni skrivaju –

62 Ti vidiš jedan veliki broj među njima kako jure prema grijehu i nepravdi, i trošenju nedopuštenih dobitaka. Nek su, dakle, njihova djela gnusna!

63 Zašto njihovi učitelji i njihovi znalci njima ne zabrane griješiti u riječima i trošiti nedopuštene dobitke? Nek su, dakle, njihova djela gnusna!

64 Židovi govore: « Ruka je Božja zatvorena! »

Nek njihove vlastite ruke budu zatvorene i nek budu prokleti zbog svojih riječi.

Naprotiv! Ruke Božje su širom otvorene a Bog dodjeljuje svoje darove kako on to hoće.

Ono što je sišlo k tebi, zračeći iz tvog Gospoda, sigurno narasta, kod mnogo njih, pobuna i nevjernost. Mi smo podigli, među njima, neprijateljstvo i mržnju, sve do Dana Uskrsnuća.

Svaki put kad zapale jednu vatru za rat, Bog nju ugasi.

Oni se trude pokvariti zemlju. Bog ne voli kvaritelje.

65 Da, da ljudi Knjige vjeruju i boje se Boga, mi bismo izbrisali njihova loša djela; mi bismo ih uveli u Vrtove Slasti.

66 Da su se držali Petoknjižja, Evanđelja i onog što im je bilo odkriveno po Gospodu, oni bi sigurno uživali dobra nebeska i ona zemaljska.

Postoje, među njima, umjereni ljudi, ali većina među njima čini zlo.

67 O Proroče! Obznani ono što ti je bilo odkriveno po tvom Gospodu.

Ako ti to ne učiniš, ti ne ćeš obznaniti njegove poruke.

Bog će tebe zaštititi od ljudi; Bog ne usmjerava nepravednog puka.

68 Reci: « O ljudi Knjige! Vi se ne oslanjate ni o što, ukoliko se ne držite Petoknjižja, Evanđelja i onog što vam je bilo odkriveno po vašem Gospodu. »

Ali ono što ti je bilo odkriveno po tvom Gospodu, povećava pobunu i nevjerovanje mnogih među njima. Ne rastužuj se glede nevjernika.

69 Oni koji vjeruju: Židovi, Sabejci i Krščani, – svaki koji vjeruje u Boga i u Posljednji Dan i čini dobro – neće iskusiti više nikakvog straha i ne će biti rastuženi.

70 Mi smo zaključili savez sa sinovima Izraelovim i mi smo im slali proroke. Ali svaki put kad je jedan prorok njima predstavio suprotstavljajući se njihovim žudnjama, oni su optužili za laž više proroka a druge su ubili.

71 Oni su vjerovali da to ne će proizvesti nikakve štete, ali su oni postali slijepi i gluhi.

Bog se zatim vratio k njima; potom mnogi među njima nanovo su postali slijepi i gluhi. – Bog savršeno vidi što oni čine –

72 Da, oni koji kažu: « Bog je Mesija, sin Marijin, » bezbožni su.

Jer Mesija je rekao: « O sinovi Izraelovi! Obožavajte Boga, mog Gospoda i svog Gospoda. »

Bog zabranjuje Raj onome tko dodaje sudrugove Bogu. Njegovo boravište bit će Vatra. Ne postoji branitelj za nepravedne.

73 Da, oni koji vele: « Bog je, uistinu, treći od trojstva » bezbožni su.

Nema Boga osim Boga jedinoga. Ako ne zaniječu ono što govore, jedna će strašna kazna dostići one među njima koji su nevjerni.

74 Ne će li se oni vratiti k Bogu? Ne će li oni njemu iskati oprost? – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

75 Mesija, sin Marijin, samo je jedan prorok; proroci su prije njega prošli.

Njegova majka je bila savršeno pravedna. Oboje se hraniše jelima.

Vidi kako mi njima tumačimo Znakove. Vidi, potom, kako se oni okrenuše.

76 Reci: « Obožavate li vi, pokraj Boga, ono što vam ne može škoditi, niti vam biti korisno? » – Bog, on, jest onaj koji čuje i koji zna sve –

77 Reci: « O narode Knjige! Ne odstranjujte se od Istine u svojoj vjeroispovijedi.

Ne prilagođavajte se ljudskim žudnjama koji su ranije zabludjeli i koji su zaveli mnogo drugih s pravog puta. »

78 Oni koji, među sinovima Izraelovim, bili su nevjerni, bili su prokleti ustima Davidovim i Isusovim, sina Marijninog; jer su bili pobunjenici, jer su bili prijestupnici.

79 Oni nisu uzajamno zabranjivali sramna djela koja su činili. – Kako njihova djela bijahu gnusna! »

80 Ti ćeš vidjeti jedan veliki broj među njima kako se pridružuju s bezbožnima.

Zlo koje su oni počinili zloćudno je, pa se Bog razgnjevio protiv njih: oni će kao bezsmrtnici boraviti u kažnjavanju.

81 Da su vjerovali u Boga, u Proroka i u ono što je Bog ovome odkrio, oni ne bi uzimali nevjernike za prijatelje. – Mnog među njima izopačeni su –

82 Ti ćeš ustanoviti kako su najneprijateljskiji ljudi vjerujućima Židovi i mnogobožci.

Ti ćeš ustanoviti kako ljudi najbliskiji vjerujućima po prijateljstvu jesu oni koji govore: « Da, mi smo Kršćani! » jer se među njima nađe svećenika i samostanaca koji se ne napuhuju od oholosti.

83 Ti vidiš kako se njihove oči oblijevaju suzama kad slušaju ono što je bilo odkriveno Proroku, zbog Istine koju su oni prepoznali u njemu.

Oni govore: « Gospode naš! Mi vjerujemo! Upiši nas dakle među svjedoke!

84 Zašto mi ne bismo vjerovali u Boga i u Istinu koja nam je došla? Zašto mi ne bismo željeli da nas naš Gospod uvede u društvo pravednih? »

85 Bog će njima dodijeliti, u naknadu za njihova potvrđivanja, Vrtove gdje teku potoci. Oni će u njima boraviti kao bezsmrtnici: takva je naknada onima koji čine dobro.

86 Glede onih koji ne budu vjerovali, onih koji budu držali naše Znakove za laži: evo onih koji će biti gosti Pećnice.

87 O vi koji vjerujete! Ne proglašavajte nedopuštenima izvrsna jela koja vam je Bog dopustio. Ne budite prijestupnici. – Bog ne voli prijestupnike –

88 Jedite ono što vam je Bog dodijelio kao dopušteno i dobro. Bojte se Boga, budući da vjerujete u njega!

89 Bog vas ne će kazniti za prisege lakomisleno dane; ali će vas on kazniti za promišljeno izgovorene prisege.

Izkupljenje će tome biti hraniti siromašne – onim čime vi uobičajeno hranite svoju obitelj – ili odjenuti ih, ili osloboditi jednog roba.

Post od tri dana bit će naložen onome tko ne bude imao sredstava da se drukčije izkupi.

Takvo je izkupljenje za vaše prisege, kad ste prisegli. Ali, držite se svojih prisega, jer Bog vam na taj način pokazuje svoje Znakove. – Možda će te vi biti zahvalni –

90 O vi koji vjerujete! Vino, kockarske igre, idoli i strijelice za prorokovanje jedan su užas i djelo Zloduhovo. Izbjegavajte njih... – Možda će te biti sretni –

91 Sotona hoće među vama izazvati neprijateljstvo i mržnju pomoću vina i kockarskih igara. On vas također hoće tako odvratiti od sjećanja na Boga i molitvu –Ne će te li se vi uzdržati ? –

92 Pokoravajte se Bogu! Pokoravajte se Proroku. Pazite! Ali ako se odvratite znajte da samo našem Proroku pripada prenijeti proročku poruku u svoj jasnosti.

93 Hrana onih koji vjeruju i koji čine dobro ne sadržava grijeha, pod uvjetom da se oni boje Boga, da vjeruju i da čine dobro, potom, da se boje Boga i da vjeruju, potom, da se boje Boga i da čine dobro. – Bog voli one koji čine dobro –

94 O vi koji vjerujete! Bog će vas izkušavati glede divlhači koju su vaše ruke i vaša koplja pribavili. Bog će tako poznati onoga koji ga se boji u tajnosti. Jedna bolna kazna je pričuvana onome tko će potom biti prijestupnik.

95 O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljači kad ste u stanju posvećenja. Onaj između vas koji bi namjerno ju ubio, poslat će u ponudu na Ćabu, kao naknadu, jednu životinju iz svog stada, jednaku ubijenoj divljači, prema odluci dvojice poštenih ljudi između vas.

Jedna popravka jednako vrijedna sastojat će se još u tome da se nahrani siromah i da se posti da bi onaj koji je grješan osjetio posljedice svog čina.

Bog oprašta ono što pripada prošlosti, ali Bog će izvući zaključke o onome tko ponavlja. – Bog je moćan, on je Gospodar osvete –

96 Morska divljač i hrana koja se u njemu nalazi vama su dopušteni: to je jedan užitak za vas i za putnike.

Zemaljska divljač vam je zabranjena tako dugo dok se nalazite u stanju posvećenja. –Bojte se Boga prema kome će te se okupiti –

97 Bog je ustanovio Ćabu ; – Svetu Kuću podignutu za ljude – sveti mjesec, ponudu, girlande, da biste vi znali da Bog poznaje ono što je u nebesima i što je na zemlji i da Bog poznaje svaku stvar.

98 Znajte da je Bog strašan u svom kažnjavanju, da je Bog također onaj koji oprašta i koji je milosrdan.

99 Proroku pripada samo to da prenese poruku. Bog poznaje ono što vi pokazujete i ono što skrivate.

100 » Ono što je loše nije slično onome što je izvrsno, « čak i ako te obilje zla iznenađuje.

Vi, koji ste nadareni razumom, bojte se Boga Možda će te biti sretni!

101 O vi koji vjerujete! Ne postavljajte pitanja o stvarima koje bi vam škodile, ako vam budu izložene.

Ako vi postavite pitanja o n jima u času kad je Kuran odkriven, one će vam biti objašnjene. – Bog će, tada, vama oprostiti. Bog je milosrdan i pun milosti –

102 Prije vas, ljudi su postavljali pitanja glede kojih su oni potom postali nevjerni.

103 Bog nije ustanovio ni Bahiru, ni Saibu, Ni Vasilu, ni Hamu. Nevjernici su smislili laži protiv Boga. Mnogi između njih ne razumiju ništa.

104 Kad se njima kaže: « Priđite onoime što je Bog odkrio Proroku, » oni odgovaraju: « Primjer koji nalazimo kod naših otaca nama dostaje. » A ako njihovi očevi ne znaju ništa? I ako nisu bili usmjereni?

105 O vi koji vjerujete! Vi ste odgovorni sami za sebe. Onaj koji je zabludio ne će vam škoditi, ako ste dobro usmjereni.

Vi ste svi određeni da se vratite k Bogu. Bog će vam obznaniti ono što ste činili.

106 O vi koji vjerujete! Kad se smrt predstavi jednom od vas, dvojica časnih ljudi, izabrani među vašima, bit će pozvani kao svjedoci u času oporuke, – ili pak dva stranca, ako ste vi na putovanju i kad vas nevolja smrti iznenadi – vi će te poslije molitve njih zadržati.


Ako niste sigurni u njih, tražit će te da prisegnu Bogom: « Mi ne ćemo praviti novac od toga, čak ni u korist bližnjega. Mi ne ćemo sakriti svjedočenje Božje, jer bismo mi, tada, bili u broju grješnika. »

107 Ako se odkrije da su ta dvojica svjedoka krivi za grijeh, dva druga poštenija, između onih kojima je krivda načinjena, uzet će njihovo mjesto.

Obojica će prisegnuti pred Bogom: « Da, naše će svjedočenje biti iskrenije nego ono onih doje drugih. Mi nismo prijestupnici, jer mi, tada ne ćemo biti u broju nepravednih. »

108 Tako će biti lakše dobiti da ljudi učine jedno istinito svjedočenje ili kad se oni boje da se ne vidi odklontiti njihove prisege nakon što bi bile izgovorene.

Bojte se Boga i slušajte: Bog ne umjerava izopačenih.

109 Bog će reći, na Dan kad će on okupiti proroke: « Što vam se odgovaralo? »

Oni će reći: « Mi nemamo nikakva znanja. Ti samo, usitinu, poznaješ savršeno nepriopćive tajne. »

110 Bog reče: « O Isuse, sine Marijin! Sjeti se mojih dobročinstava spram tebe i spram tvoje majke. Ja sam tebe ojačao Duhom svetosti. Od kolijevke, ti si govorio ljudima kao jedan starac. »

Ja sam te poučio Knjizi, Mudrosti, Petoknjižju i Evanđelju. Ti si stvorio, od zemlje, jedan ptičji oblik – s mojim dopuštenjem – Ti si duhnuo u njega, i on jest: ptica – s mojim dopuštenjem –

Ja sam udalji od tebe sinove Izraelove. Kad si ti došao k njima s neodbacivim dokazima, oni između njih koji bijahu nevjerni, rekoše: « Očigledno, to je samo čarobnjaštvo! »

111 Ja sam odkrio Apostolima: « Vjerujte u mene i u mog Proroka. »

Oni rekoše: « Mi vjerujemo! Potvrdi da mo mi podvrgnuti. »

112 Apostoli rekoše: « O Isuse, sine Marijin! Tvoj Gospod može li, s neba, spustiti k nama jedan posluženi Stol? »

On reče: « Bojte se Boga, ako ste vjerujući! »

113 Oni rekoše: « Mi bismo htjeli s njega jesti i da naša srca budu umirena; mi bismo htjeli biti sigurni da si nam ti rekao istinu, i nalaziti se među svjedocima. »

114 Isus, sin Marijin, reče: « O Bože, naš Gospode! S neba, spusti na nas posluženi Stol! »

To će za nas biti jedan blagdan, – za prvog i za zadnjeg među nama – i jedan Znak koji je došao od tebe.

Obskrbi nas stvarima potrebnim za život; ti si najbolji od svih djelitelja svih dobara. »

115 Bog reče: « Ja, uistinu, spustit ću vam, i ja, uistinu, kaznit ću kaznom kakvom još nikog nisam kaznio nikoga u svemiru onoga između vas koji bi ostao nevjernikom poslije toga. »

116 Bog reče: « O Isuse, sine Marijin! Jesi li ti taj koji je rekao ljudima: « Uzmite, mene i moju majku, za dva božanstva, poslije Boga? »

Isus reče: « Slava tebi! Ne pripada meni izjaviti ono što ja nemam prava reći.

Ti bi to znao, da sam ja to rekao. Ti znaš ono što je u meni, a ja ne znam ono što je u tebi. Ti, uistinu, to poznaješ savršeno nepriopćive tajne.

117 Ja njima nisam rekao drugo do ono što si mi ti naložio da kažem: " Obožavajte Gospoda ; mog Gospoda i svog Gospoda! "

Ja sam bio protiv njih svjedok, tako dugo koliko sam ostao s njima, a kad si me ti pozvao k sebi, ti si taj koji njih promatra, jer ti si svjedokom svakoj stvari.

118 Ako ih kazniš... Oni su uistinu tvoje sluge.

Ako im oprostiš... Ti si, uistinu, Moćni, Pravedni. »

119 Bog reče: « Evo Dana kad će iskrenost pravednih njima biti korisna: oni će boraviti, zauvijek bezsmrtni, u sred Vrtova gdje teku potoci. »

Bog je zadovoljan s njima; oni su zadovoljni s bogom: Evo bezgranične sreće!

120 Kraljevstvo nebesa i zemlje i onoga što oni sadržavaju pripada Bogu. Bog je nadmoćan nad svakom stvari.