Sura 48.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Sura 48. - arapski - latinična transiteracija[uredi]

48) Sūrat Al-Fatĥ

'Innā Fataĥnā Laka Fatĥāan Mubīnāan (Al-Fatĥ: 1).

Liyaghfira Laka Allāhu Mā Taqaddama Min Dhanbika Wa Mā Ta'akhkhara Wa Yutimma Ni`matahu `Alayka Wa Yahdiyaka Şirāţāan Mustaqīmāan (Al-Fatĥ: 2).

Wa Yanşuraka Allāhu Naşrāan `Azīzāan (Al-Fatĥ: 3).

Huwa Al-Ladhī 'Anzala As-Sakīnata Fī Qulūbi Al-Mu'uminīna Liyazdādū 'Īmānāan Ma`a 'Īmānihim Wa Lillahi Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 4).

Liyudkhila Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Yukaffira `Anhum Sayyi'ātihim Wa Kāna Dhālika `Inda Allāhi Fawzāan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 5).

Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Až-Žānnīna Billāhi Žanna As-Saw'i `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i Wa Ghađiba Allāhu `Alayhim Wa La`anahum Wa 'A`adda Lahum Jahannama Wa Sā'at Maşīrāan (Al-Fatĥ: 6).

Wa Lillahi Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 7).

'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshirāan Wa Nadhīrāan (Al-Fatĥ: 8).

Litu'uminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tu`azzirūhu Wa Tuwaqqirūhu Wa Tusabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan (Al-Fatĥ: 9).

'Inna Al-Ladhīna Yubāyi`ūnaka 'Innamā Yubāyi`ūna Allāha Yadu Allāhi Fawqa 'Aydīhim Faman Nakatha Fa'innamā Yankuthu `Alá Nafsihi Wa Man 'Awfá Bimā `Āhada `Alayhu Allāha Fasayu'utīhi 'Ajrāan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 10).

Sayaqūlu Laka Al-Mukhallafūna Mina Al-'A`rābi Shaghalatnā 'Amwālunā Wa 'Ahlūnā Fāstaghfir Lanā Yaqūlūna Bi'alsinatihim Mā Laysa Fī Qulūbihim Qul Faman Yamliku Lakum Mina Allāhi Shay'āan 'In 'Arāda Bikum Đarrāan 'Aw 'Arāda Bikum Naf`āan Bal Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrāan (Al-Fatĥ: 11).

Bal Žanantum 'An Lan Yanqaliba Ar-Rasūlu Wa Al-Mu'uminūna 'Ilá 'Ahlīhim 'Abadāan Wa Zuyyina Dhālika Fī Qulūbikum Wa Žanantum Žanna As-Saw'i Wa Kuntum Qawmāan Būrāan (Al-Fatĥ: 12).

Wa Man Lam Yu'umin Billāhi Wa Rasūlihi Fa'innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Sa`īrāan (Al-Fatĥ: 13).

Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa Kāna Allāhu Ghafūrāan Raĥīmāan (Al-Fatĥ: 14).

Sayaqūlu Al-Mukhallafūna 'Idhā Anţalaqtum 'Ilá Maghānima Lita'khudhūhā Dharūnā Nattabi`kum Yurīdūna 'An Yubaddilū Kalāma Allāhi Qul Lan Tattabi`ūnā Kadhālikum Qāla Allāhu Min Qablu Fasayaqūlūna Bal Taĥsudūnanā Bal Kānū Lā Yafqahūna 'Illā Qalīlāan (Al-Fatĥ: 15).

Qul Lilmukhallafīna Mina Al-'A`rābi Satud`awna 'Ilá Qawmin 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Tuqātilūnahum 'Aw Yuslimūna Fa'in Tuţī`ū Yu'utikumu Allāhu 'Ajrāan Ĥasanāan Wa 'In Tatawallaw Kamā Tawallaytum Min Qablu Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 16).

Laysa `Alá Al-'A`má Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-'A`raji Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-Marīđi Ĥarajun Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Man Yatawalla Yu`adhdhibhu `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 17).

Laqad Rađiya Allāhu `Ani Al-Mu'uminīna 'Idh Yubāyi`ūnaka Taĥta Ash-Shajarati Fa`alima Mā Fī Qulūbihim Fa'anzala As-Sakīnata `Alayhim Wa 'Athābahum Fatĥāan Qarībāan (Al-Fatĥ: 18).

Wa Maghānima Kathīratan Ya'khudhūnahā Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (Al-Fatĥ: 19).

Wa`adakumu Allāhu Maghānima Kathīratan Ta'khudhūnahā Fa`ajjala Lakum Hadhihi Wa Kaffa 'Aydiya An-Nāsi `Ankum Wa Litakūna 'Āyatan Lilmu'uminīna Wa Yahdiyakum Şirāţāan Mustaqīmāan (Al-Fatĥ: 20).

Wa 'Ukhrá Lam Taqdirū `Alayhā Qad 'Aĥāţa Allāhu Bihā Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrāan (Al-Fatĥ: 21).

Wa Law Qātalakumu Al-Ladhīna Kafarū Lawallaw Al-'Adbāra Thumma Lā Yajidūna Walīyāan Wa Lā Naşīrāan (Al-Fatĥ: 22).

Sunnata Allāhi Allatī Qad Khalat Min Qablu Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan (Al-Fatĥ: 23).

Wa Huwa Al-Ladhī Kaffa 'Aydiyahum `Ankum Wa 'Aydiyakum `Anhum Bibaţni Makkata Min Ba`di 'An 'Ažfarakum `Alayhim Wa Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrāan (Al-Fatĥ: 24).

Humu Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddūkum `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Al-Hadya Ma`kūfāan 'An Yablugha Maĥillahu Wa Lawlā Rijālun Mu'uminūna Wa Nisā'un Mu'uminātun Lam Ta`lamūhum 'An Taţa'ūhum Fatuşībakum Minhum Ma`arratun Bighayri `Ilmin Liyudkhila Allāhu Fī Raĥmatihi Man Yashā'u Law Tazayyalū La`adhdhabnā Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-Fatĥ: 25).

'Idh Ja`ala Al-Ladhīna Kafarū Fī Qulūbihimu Al-Ĥamīyata Ĥamīyata Al-Jāhilīyati Fa'anzala Allāhu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Alzamahum Kalimata At-Taqwá Wa Kānū 'Aĥaqqa Bihā Wa 'Ahlahā Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmāan (Al-Fatĥ: 26).

Laqad Şadaqa Allāhu Rasūlahu Ar-Ru'uyā Bil-Ĥaqqi Latadkhulunna Al-Masjida Al-Ĥarāma 'In Shā'a Allāhu 'Āminīna Muĥalliqīna Ru'ūsakum Wa Muqaşşirīna Lā Takhāfūna Fa`alima Mā Lam Ta`lamū Faja`ala Min Dūni Dhālika Fatĥāan Qarībāan (Al-Fatĥ: 27).

Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Kafá Billāhi Shahīdāan (Al-Fatĥ: 28).

Muĥammadun Rasūlu Allāhi Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Ashiddā'u `Alá Al-Kuffāri Ruĥamā'u Baynahum Tarāhum Rukka`āan Sujjadāan Yabtaghūna Fađlāan Mina Allāhi Wa Riđwānāan Sīmāhum Fī Wujūhihim Min 'Athari As-Sujūdi Dhālika Mathaluhum Fī At-Tawrāati Wa Mathaluhum Fī Al-'Injīli Kazar`in 'Akhraja Shaţ'ahu Fa'āzarahu Fāstaghlaža Fāstawá `Alá Sūqihi Yu`jibu Az-Zurrā`a Liyaghīža Bihimu Al-Kuffāra Wa`ada Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Minhum Maghfiratan Wa 'Ajrāan `Ažīmāan (Al-Fatĥ: 29).S u r a XLVIII


P o b j e d a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Da, mi smo ti dodijelili jednu sjajnu pobjedu 2 da bi ti Bog oprostio tvoje prve i tvoje posljednje grijehove; da bi ispunio svoju milost u tebi; da bi te usmjerio na pravi put 3 i da bi ti Bog dao jednu silnu pomoć.

4 On je taj koji je dao da siđe njegova Sakina u srca vjerujućih da bi izrasli u vjeri; – vojske nebeske i zemaljske njemu pripadaju; Bog zna sve, on je mudar – 5 da bi uveo vjernike i vjernice u Vrtove gdje teku potoci, – tu će oni boraviti kao bezsmrtnici – i za izbrisati njihova rđava djela. – To je ondje, uz Boga, jedna neograničena sreća –

6 On će kazniti licemjerne ljude i žene, žene i ljude mnogobožce, one koji daju jednu lažnu ideju Boga. – Nek ih nesretna sudbina zadesi! –

Bog se razjaruje protiv njih; on ih proklinje! On pripravlja Pakao za njih: kojeg li mrskog svršetka!

7 Vojske nebeske i zemaljske pripadaju Bogu. Bog je silan i mudar!

8 Da, mi smo te poslali kao svjedoka, kao najavitelja dobre vjesti i kao upozoritelja, 9 da biste vi vjerovali u Boga i u njegovog Proroka; da biste mu vi pomagali; da ga štujete; da slavite hvalospjeve Božje u svitanje i u suton.

10 Oni koji ti prisežu na vjernost prisežu Bogu. Ruka Božja položena je na njihove ruke.

Ako je netko prekršio prisegu prekršio ju je na svoju štetu.

Bog će uskoro donijeti jednu nagradu bez ograničenja onome tko je vjeran prisezi danoj spram njega.

11 Oni Beduini koji su zaostali reći će ti: « Naša bogatstva i naše obitelji su nas zaustavili; moli oprost za nas! »

Oni su svojim jezicima izgovorili ono što im nije u srcima njihovim.

Reci: « Tko će dakle moći nešto učiniti u vašu korist i protiv Boga, ako on hoće kakvo zlo ili dobra za vas? » – Bog je savršeno obaviješten onim što vi činite –

12 Naprotiv! Vi ste mislili da se Prorok i vjerujući nikad neće vratiti među svoje. Taj prijezir se nametnuo vašim srcima pod varavim prividima. Vi ste imali krivo mišljenje o Bogu; vi ste jedan izgubljeni narod.

13 Nek onaj koji ne vjeruje u Boga i njegovog Proroka zna da smo mi pripravili jedan žeravnik za nevjerne.

14 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripadaju Bogu. On oprašta kome on hoće; on kažnjava koga on hoće. Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

15 Oni koji su zaostali reći će, kad vi krenete, da bi se domogli plijena: « Dopustite nam da vas slijedimo. »

Oni bi željeli promijeniti Riječ Božju. Reci: « Nikad nas vi ne će te slijediti: Bog je tako prije rekao.»

Oni će reći: « Naprotiv! Vi ste nam zavidni. » – Ali oni su ti koji ništa ne razumiju –

16 Reci onim Beduinima koji su zaostali: « Vi će te uskoro biti pozvani u boj protiv naroda nadarenog strašnom silom. Vi će te ih pobijediti, ili će se oni podvrgnuti Bogu.

Ako poslušate, Bog će vam dati lijepu nagradu. Ako okrenete leđa, – kao što ste učinili predhodno – on će vas kazniti bolnom kaznom. »

17 Nema nikakve grješke za predbaciti slijepcu, nema nikakve grješke za predbaciti hromom, nema nikakve grješke za predbaciti bolesnom ako izostanu u boju.

Bog će uvesti u Vrtove gdje teku potoci onoga koji posluša Boga i njegovog Proroka; ali on će bolnom kaznom kazniti onoga koji okrene leđa.

18 Bog je bio zadovoljan s vjerujućima kad su dali prisegu pod Drvetom.

On je poznavao sadržaj njihovih srca. On je dao da na njih siđe Sakina: On ih je nagradio jednom brzom pobjedom 19 i obilnim plijenom kojeg su se oni domogli. – Bog je silan i mudar –

20 Bog vam obećava obilan plijen kojeg će te se domoći; on ubrzava za vas završetak ovog posla; on odvraća od vas ruke tih ljudi da bi sve ovo bilo jedan Znak za vjerujuće i vama služilo kao vodič na pravom putu. 21 On je učinio jednu drugu stvar za koju vi niste bili sposobni; on ju je obuhvatio u svojoj svemoći. – Bog je nadmoćan nad svakom stvari –

22 Da su vas nevjernici potukli, oni bi potom okrenuli leđa i ne bi pronašli ni gazdu ni zaštitnika.

23 Takav je bio, odprije, Božji običaj. Ti ne ćeš naći nikakve izmjene u Božjem običaju.

24 On je taj koji je odstranio njihove ruke od vas i od njih vaše ruke, u dolini Mekke, nakon što vam je dana prednost u odnosu na njih. – Bog savršeno vidi ono što vi činite –

25 Takvi su nevjernici koji su vas odstranili od svete Mošeje i koji su spriječili žrtve da stignu na mjesto njihovog žrtvovanja.

Da su se razlikovali jedni od drugih, mi bismo sigurno bolno kaznili one među vama koji bijahu nevjerni, ali ljudi vjernici i žene vjernice vama nepoznati također su se tu nalazili: vi ste ih, ne znajući, zamalo pogazili nogama i bio bi vam pripisan zločin. – Bog uvodi koga on hoće u svoje milosrđe –

26 Kad su nevjernici stavili u svoja srca pomamu, pomamu neznanja, Bog dade da siđe Sakina na njegovog Proroka i na vjerujuće. On ih obveza na jednu riječ pobožnosti kojoj su oni bili najdostojniji i najbliži. – Bog savršeno poznaje svaku stvar –

27 Da, Bog potvrđuje istinu viđenja dodijeljenog svom Proroku.

Vi će te dakle u sigurnosti ući u svetu mošeju – Ako to Bog hoće – obrijane glave i podrezanih kosa i ne će te se bojati.

Bog zna ono što vi ne znate. On vam je prije dodijelio jednu brzu pobjedu.

28 On je taj koji je poslao svog Proroka s Uputstvom i istinitim vjeroučenjem da bi nadvladalo svako drugo vjeroučenje. – Bog dostaje kao svjedok –

29 Muhamed je Božji Prorok. Njegovi su pratitelji žestoki spram bezbožnika, dobri i milostivi među sobom.

Ti ih vidiš, pognute, prostrte, tražeći milost Božju i njegovo zadovoljenje. On ih prepoznaje jer on vidi na njihovim čelima tragove njihovog prostiranja po zemlji.

Evo prispodobe koja se odnosi na njih u Tori i prispodobe koja se tiče njih u Evanđelju: oni su slični zrnu koje tjera svoju klicu, po tom postaje tvrdo, narasta, uspravlja se na svojoj stabljici. Sijač je pun divljenja a bezbožnici su puni jarosti.

Bog je obećao onima među njima koji vjeruju i koji vrše dobra djela oprost i bezgraničnu nagradu.