Sura 47.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Sura 47. - arapski - latinična transiteracija[uredi]

47) Sūrat Muĥammad

Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi 'Ađalla 'A`mālahum (Muĥammad: 1).

Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Āmanū Bimā Nuzzila `Alá Muĥammadin Wa Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbihim Kaffara `Anhum Sayyi'ātihim Wa 'Aşlaĥa Bālahum (Muĥammad: 2).

Dhālika Bi'anna Al-Ladhīna Kafarū Attaba`ū Al-Bāţila Wa 'Anna Al-Ladhīna 'Āmanū Attaba`ū Al-Ĥaqqa Min Rabbihim Kadhālika Yađribu Allāhu Lilnnāsi 'Amthālahum (Muĥammad: 3).

Fa'idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Fađarba Ar-Riqābi Ĥattá 'Idhā 'Athkhantumūhum Fashuddū Al-Wathāqa Fa'immā Mannāan Ba`du Wa 'Immā Fidā'an Ĥattá Tađa`a Al-Ĥarbu 'Awzārahā Dhālika Wa Law Yashā'u Allāhu Lāntaşara Minhum Wa Lakin Liyabluwa Ba`đakum Biba`đin Wa Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Allāhi Falan Yuđilla 'A`mālahum (Muĥammad: 4).

Sayahdīhim Wa Yuşliĥu Bālahum (Muĥammad: 5).

Wa Yudkhiluhumu Al-Jannata `Arrafahā Lahum (Muĥammad: 6).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tanşurū Allāha Yanşurkum Wa Yuthabbit 'Aqdāmakum (Muĥammad: 7).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Fata`sāan Lahum Wa 'Ađalla 'A`mālahum (Muĥammad: 8).

Dhālika Bi'annahum Karihū Mā 'Anzala Allāhu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum (Muĥammad: 9).

'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim Dammara Allāhu `Alayhim Wa Lilkāfirīna 'Amthāluhā (Muĥammad: 10).

Dhālika Bi'anna Allāha Mawlá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa 'Anna Al-Kāfirīna Lā Mawlá Lahum (Muĥammad: 11).

'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Al-Ladhīna Kafarū Yatamatta`ūna Wa Ya'kulūna Kamā Ta'kulu Al-'An`ām Wa An-Nāru Mathwan Lahum (Muĥammad: 12).

Wa Ka'ayyin Min Qaryatin Hiya 'Ashaddu Qūwatan Min Qaryatika Allatī 'Akhrajatka 'Ahlaknāhum Falā Nāşira Lahum (Muĥammad: 13).

'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Kaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum (Muĥammad: 14).

Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna Fīhā 'Anhārun Min Mā'in Ghayri 'Āsinin Wa 'Anhārun Min Labanin Lam Yataghayyar Ţa`muhu Wa 'Anhārun Min Khamrin Ladhdhatin Lilshshāribīna Wa 'Anhārun Min `Asalin Muşaffan Wa Lahum Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa Maghfiratun Min Rabbihim Kaman Huwa Khālidun Fī An-Nāri Wa Suqū Mā'an Ĥamīmāan Faqaţţa`a 'Am`ā'ahum (Muĥammad: 15).

Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka Ĥattá 'Idhā Kharajū Min `Indika Qālū Lilladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Mādhā Qāla 'Ānifāan 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum (Muĥammad: 16).

Wa Al-Ladhīna Ahtadaw Zādahum Hudan Wa 'Ātāhum Taqwhum (Muĥammad: 17).

Fahal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan Faqad Jā'a 'Ashrāţuhā Fa'anná Lahum 'Idhā Jā'at/hum Dhikrāhum (Muĥammad: 18).

Fā`lam 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Allāhu Wa Astaghfir Lidhanbika Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Allāhu Ya`lamu Mutaqallabakum Wa Mathwākum (Muĥammad: 19).

Wa Yaqūlu Al-Ladhīna 'Āmanū Lawlā Nuzzilat Sūratun Fa'idhā 'Unzilat Sūratun Muĥkamatun Wa Dhukira Fīhā Al-Qitālu Ra'ayta Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Yanžurūna 'Ilayka Nažara Al-Maghshīyi `Alayhi Mina Al-Mawti Fa'awlá Lahum (Muĥammad: 20).

Ţā`atun Wa Qawlun Ma`rūfun Fa'idhā `Azama Al-'Amru Falaw Şadaqū Allāha Lakāna Khayrāan Lahum (Muĥammad: 21).

Fahal `Asaytum 'In Tawallaytum 'An Tufsidū Fī Al-'Arđi Wa Tuqaţţi`ū 'Arĥāmakum (Muĥammad: 22).

'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Allāhu Fa'aşammahum Wa 'A`má 'Abşārahum (Muĥammad: 23).

'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna 'Am `Alá Qulūbin 'Aqfāluhā (Muĥammad: 24).

'Inna Al-Ladhīna Artaddū `Alá 'Adbārihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá Ash-Shayţānu Sawwala Lahum Wa 'Amlá Lahum (Muĥammad: 25).

Dhālika Bi'annahum Qālū Lilladhīna Karihū Mā Nazzala Allāhu Sanuţī`ukum Fī Ba`đi Al-'Amri Wa Allāhu Ya`lamu 'Isrārahum (Muĥammad: 26).

Fakayfa 'Idhā Tawaffat/humu Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adbārahum (Muĥammad: 27).

Dhālika Bi'annahumu Attaba`ū Mā 'Askhaţa Allāha Wa Karihū Riđwānahu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum (Muĥammad: 28).

'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun 'An Lan Yukhrija Allāhu 'Ađghānahum (Muĥammad: 29).

Wa Law Nashā'u La'araynākahum Fala`araftahum Bisīmāhum Wa Lata`rifannahum Fī Laĥni Al-Qawli Wa Allāhu Ya`lamu 'A`mālakum (Muĥammad: 30).

Wa Lanabluwannakum Ĥattá Na`lama Al-Mujāhidīna Minkum Wa Aş-Şābirīna Wa Nabluwa 'Akhbārakum (Muĥammad: 31).

'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Wa Shāqqū Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá Lan Yađurrū Allāha Shay'āan Wa Sayuĥbiţu 'A`mālahum (Muĥammad: 32).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allāha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa Lā Tubţilū 'A`mālakum (Muĥammad: 33).

'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Thumma Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yaghfira Allāhu Lahum (Muĥammad: 34).

Falā Tahinū Wa Tad`ū 'Ilá As-Salmi Wa 'Antumu Al-'A`lawna Wa Allāhu Ma`akum Wa Lan Yatirakum 'A`mālakum (Muĥammad: 35).

'Innamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Yu'utikum 'Ujūrakum Wa Lā Yas'alkum 'Amwālakum (Muĥammad: 36).

'In Yas'alkumūhā Fayuĥfikum Tabkhalū Wa Yukhrij 'Ađghānakum (Muĥammad: 37).

Hā'antum Hā'uulā' Tud`awna Litunfiqū Fī Sabīli Allāhi Faminkum Man Yabkhalu Wa Man Yabkhal Fa'innamā Yabkhalu `An Nafsihi Wa Allāhu Al-Ghanīyu Wa 'Antumu Al-Fuqarā'u Wa 'In Tatawallaw Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Thumma Lā Yakūnū 'Amthālakum (Muĥammad: 38).S u r a XLVII


M u h a m e d


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Bog će učiniti nekorisnim djela nevjernika i onih koji odvode ljude s njegovog puta.

2 On briše loša djela i mijenja duh onih koji vjeruju i koji obavljaju dobra djela, onih koji vjeruju u ono što je bili odkriveno Muhamedu. – To je istina koja zrači iz vašeg Gospoda –

3 To je tako, jer nevjernici se privrgavaju grijehu dok vjerujući slijede Istinu svog Gospoda. – Bog tako ljudima predlaže primjere –

4 Kad vi susretnete nevjernike, udarajte ih u potiljak sve dok ih ne oborite: svežite ih čvrsto; potom izaberite između njihovog oslobađanja i odkupa da bi prestao rat.

5 To je tako; da je Bog to htio, on bi se njih oslobodio, no on je htio vas iskušati jedne putem drugih.

6 On neće poništiti djela onih koji su ubijeni na Božjem putu: on će njih usmjeriti i izmijeniti, potom će ih uvesti u Vrt koji im daje upoznati.

7 O vi koji vjerujete: Ako vi pomognete Bogu, on će pomoći vama i učvrstit će vaše korake.

8 Nesreća nevjernima jer je Bog njihova djela učinio bezkorisnim:

9 To je tako, jer oni su zamrzjeli ono što je Bog odkrio: on će učiniti nekorisnim njihova djela.

10 Nisu li oni prošli zemljom? Nisu li oni vidjeli kakav je bio svršetak onih koji su živjeli prije njih? Bog ih je izkorijenio. Isti svršetak je pripravljen nevjernima.

11 To je ovako: Bog je Gospodar vjerujućima. Nevjerni nemaju zaštitnika.

12 Bog će zasigurno uvesti one koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela, u Vrtove gdje teku potoci.

Glede nevjernih, oni stanovito vrijeme uživaju dobra ovog svijeta, oni jedu kao što jedu životinje; mjesto njihovog boravka bit ćeVatra.

13 Koliko smo mi gradova uništili, strašnijih po snazi od tvoga grada koji te je istjerao. Nije bilo nikog da im pomogne

14 Da li je onaj koji se pridržava jednog neoborivog dokaza svojeg Gospodina, sličan onima čija su loša djela bila ogrnuta varljivim izgledom i onima koji slijede svoje strasti?

15 Evo opisa Vrta obećanog onima koji se boje Boga. Bit će tu rijekâ čija je voda nepokvariva, rijekâ mlijeka neizmjenjivog okusa, rijekâ vina, slastica za onog koji ih piju, rijekâ pročišćenog meda.

Tu će oni također pronaći sve vrste plodova i oprost svog Gospoda.

Da li će oni biti slični onima koji kao besmrtnici borave u vatri, onima koji će biti napajani vrelom vodom koja će im razdirati utrobi?

16 Ima među njima ljudi koji te slušaju, ali jedanput kad su izišli od tebe, oni kažu onima koji su primili Znanost: « Što je on to maloprije rekao? »

Takvi su ljudi na čija je srca Bog stavio pečat: oni slijede svoje strasti.

17 Glede onih koji su već na dobrom smjeru, Bog njih usmjerava još bolje i udahnjuje im strahopoštovanje.

18 Bdij dakle, od straha da ih Čas ne iznenadi? Znakovi predteče su se već pojavili; kad on bude došao, čemu će im služiti Opomena koja im je bila upućena?

19 Znaj da uistinu, nema božanstva osim Boga! Moli oproštenje za svoj grijeh; za vjernike i vjernice. Bog poznaje vaše kretanje i vaše mjesto počinka.

20 Vernici kažu: « Zašto ne siđe jedna Sura? »

Ali kad je sišla odlučna Sura u kojoj je je bitka bila spomenuta, ti vidiš one čija su srca bolesna kako te gledaju pogledom samrtnika, 21 dok bi poslušnost i pristojna riječ njima bili od koristi.

Kad je posao gotov, bilo bi uistinu bolje za njih biti iskren prema Bogu.

22 Hoćete li vi biti sposobni, ako okrenete leđa, sijati iskvarenost na zemlji i prekinuti svoje rodbinske sveze?

23 Evo onih koje Bog proklinje. On njih čini nijemima; on oslijepljuje njihove oči.

24 Neće li oni promišljati Kuran? Ili su srca nekih među njima zaključana?

25 Oni koji su se vratili na svoje početke nakon što je Usmjerenje njima jasno izraženo bijahu zloupotrijebljeni od Sotone koji im je dao malo mira.

26 To je ovako jer oni govore onima koji osjećaju odbojnost za ono što je Bog bio odkrio: « Mi ćemo vas djelimice poslušati. » – ali Bog poznaje njihova srca –

27 Što će oni učiniti kad ih Anđeli budu opomenuli i udarali po leđima i licu.

28 Ovako je to, zato što slijede ono što ljuti Boga i kad osjete odbojnost za ono što njemu godi. – On je dakle učinio ispraznim njihova djela –


29 Ili je to da oni čija su srca bolesna misle da Bog nikad neće pokazati njihovu mržnju?

30 Da smo mi to htjeli, mi bismo ti njih pokazali: ti bi njih prepoznao po njihovim crtama, ti bi njih prepoznao po lažnosti njihovih riječi. – Bog poznaje vaša djela –

31 Mi ćemo vas iskušati da bi poznali one od vas koji se bore, one koji su postojani i da bi osjetili ono što se odnosi na vas.

32 Da, oni koji su nevjerni, oni koji odstranjuju ljude s Božjeg puta, one koji su se odvojili od Proroka nakon što je Usmjerenje njima bilo jasno pokazano: svi oni neće ni u čemu naškoditi Bogu; on će učiniti njihova djela beznačajnim.


33 O vi koji vjerujete, podvrgnite se Bogu! Podvrgnite se Proroku! Ne činite uzaludnim svoja djela!

34 Bog ne će oprostiti onima koji su nevjerni, onima koji odstranjuju ljude s puta Božjeg i koji, potom,umiru u nevjernosti.

35 Ne popuštajte! Ne činite poziva na mir kad ste jači. Bog je s vama: on vas neće lišiti nagrade dužne vašim djelima.

36 Život u ovom svijetu je jedna igra i zabava. Ako vjerujete, ako se bojite Boga, on će vam dati vašu nagradu, a da vas ne pita za vaša bogatstva.

37 Da vam on njih zatraži, da ustraje, vi biste se pokazali lakomi, i on bi izazvao vašu mržnju,

38 Vi ste oni koji su pozvani potrošiti svoja dobra na Božjem putu; ali ima škrtih među vama.

Onaj tko je škrt škrt je na svoju vlastitu štetu.

Bog je onaj koji dostaje sam sebi a vi ste siromašni.

Ako vi okrenete leđa, on će staviti jedan drugi narod na vaše mjesto a ti ljudi ne će vama sličiti.